S:1

İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsin Ya nice okumaktır.
Bu dörtlük Türklerin İslam anlayışının oluşma- sında etkili olan âlimlerden hangisine aittir?

İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir.Sen kendini bilmezsin Ya nice okumaktır.Bu dörtlük Türklerin İslam anlayışının oluşma- sında etkili olan âlimlerden hangisine aittir? sorunun cevabı "Yunus Emre" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız. (.....) İklimin ılıman, yeryüzü şekillerinin sade ve su kaynaklarının bol olduğu yerler tarımsal faaliyetler için uygundur.(.....) Belediye başkanları merkezî yönetim tarafından atanır.(.....) TEMA Vakfı, ülkemizde ulaşım alanında hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur.(.....) Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve huzurlu olabilmesi için ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.(.....) Türk bayrağını temiz bir şekilde ve özenli olarak kullanmalıyız. Hangi seçenekte insan haklarının özellikleri doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yazı dili için söylenemez? Farabi´nin, seçimle belirlenen erdemli kişiler tarafından yönetilen ütopik devlet tasarısını anlattığı eseri hangisidir? Yetmiş sayısında kaç onluk vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eşsesli sözcük kullanılmamıştır? Hz. Muhammedin (sav.) eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talipin vefat ettikleri yıla ne denir? Sümerlerin gözlemevi (rasathane) kurmaları, Ay takvimini icat etmeleri, Gökyüzünü, gezegenleri incelemeleri onların daha çok hangi alanda ilerlemelerine katkıda bulunmuştur? I. Bilginin doğruluğuna önem vermekII. Atalarından gördüğünü aynen yapmakIII. Yaratılış amacını düşünmekIV. Duyduklarını sorgulamadan kabullenmekYukarıda numaralanmış ifadelerden hangileri Kuranın aklı kullanmaya yönelik tavsiyelerine uygundur? Aşağıdakilerden hangisi doğa olayıdır? Bertha :What is your favourite dish?Sam : I - - - - . Bertha :Oh, I like it but I prefer roasted one.Sam : Well, lets eat out today. Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde birden fazla yapım eki vardır? İslam inancına göre dünya hayatını sona erdirecek olan, tüm canlıların öldüğü ve evrenin düzeninin bozulacağı büyük olaya ne denir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, idare ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen belge talepleri talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç kaç iş günü içinde yerine getirir? Aşağıdaki dosyalardan hangisi bir resim dosyasıdır ? 12 ile 25 sayıları arasında kaç tane asal sayı vardır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi vücudumuza zarar vermez? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ders süresi ve günlük çalışma saatleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çevreye büyük zarar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olağan dışı doğa olaylarına genel olarak ne ad verilir? Günümüzde bilimin ulaştığı bilgilere göre, Güneşte ortaya çıkan ısı ve ışığın kaynağı hangi iki maddedir? Müslüman olmasıyla tüm Müslümanları sevindiren ve Efendimizin kendisine Faruk lakabını verdiği ikinci halifemizin adı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı kelime vardır? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? Deprem anında aşağıdaki eylemlerden hangisini yapmamalıyız? Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an‟ın özelliklerinden biri değildir? Osmanlı Devletinde Halife unvanını taşıyan ilk padişah, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz(.....) Aile bütçesinden artan parayı zor zamanlar için ayırmalıyız.(.....) Ekmek israfı, su israfı, elektrik israfı, kağıt israfı sadece bizim bütçemize zarar verir.(.....) Bilinçli tüketici ürünün son kullanma tarihine dikkat etmelidir.(.....) Evimizde üstlenmemiz gereken sorumluluklardan biri de bulaşık yıkamaktır.(.....) Çocuklar da bir işte çalışarak aile bütçesine katkıda bulunmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asyadan yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir? İslam tarihinde miladi 620 yılına Üzüntü yılı denilmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ı Kerimle ilgli doğru bir bilgi değildir? Aşağıda verilen illerimizdenhangisinde sanayi faaliyetleridaha az gelişmiştir? 2004 yılında yaşanan kuş gribi vakasına bağlı olarak kümes hayvanlarına olan talebin azalması sonucunda üretici firmalar bu durumdan olumsuz etkilenmişlerdir.Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? 4 birlik 1 onluktan oluşan sayının 6 eksiği kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisin- de anlatım bozukluğu yoktur? Gülhane hattı Humayununun (1839 yılı) devlet otoritesinin kullanımı konusunda getirdiği en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kısa mesafeli çapı küçük (bir bina içi) ağa verilen isimdir? Aşağıda verilenlerden hangisi kendisi hareket etmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir