S:1

Aşağıdakilerden hangisini yapmamız dinimizce doğru değildir?

Aşağıdakilerden hangisini yapmamız dinimizce doğru değildir? sorunun cevabı "Komşularımızı rahatsız etmek." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
“Kısa“ sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? Kaleminden çıkanı birkaç kez okumayan, bir iki yerini düzeltmeyen yazarı pek sevmem. Kendini beğenmiş bir adamdır, yanılabileceğini pek aklına getirmiyor demektir. Öyle yazarların okurlarına da saygıları yoktur. Ama bir yazdıklarını bir daha bir daha okuyan, bir türlü ellerinden bırakmayan, boyuna düzeltmeye çalışan yazarlardan da hoşlanmam. Yazdıklarını öyle uzun uzun çalışmakla güzelleştireceklerini sanırlar. Oysaki üslup, kişinin ta kendisi olduğuna göre sonradan düzeltilemez;güzelleştirilemez. Kalemden nasıl çıktıysa öyle kalır. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisinde “sebep-sonuç” ilişkisi vardır? “Maddeyi …………organlarımızla algılayabildiğimiz özelliklerine göre niteleyebiliriz.”Noktalı yere hangi kelime gelir?  Denizli  Sarayköy’de  aşağıdaki kaynaklardan hangisi ile enerji üretimi yapılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi cansız varlıktır? Almanya 1.Dünya Savaşında Osmanlının kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?   Meyve ve sebzelerin taze olduğunu nasıl anlarız? Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı’nı yönetirken: “Çal Dağı’nı da her alan gibi şiddetle, inatla savunacağız. Eğer elimizden çıkarsa araziye mahkûm olmayacağız, durup cephe kurmak için ille dağ, tepe aramayacağız, elverişli bir yer bulmak için kilometrelerce geriye gitmeyeceğiz; beş yüz metre, bin metre geri çekilip yeniden cephe kuracağız ve aynı azimle savaşa devam edeceğiz.” stratejisini belirlemiştir.Buna göre Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı’nda aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir? Kuran’ı Kerim hangi melek aracılığıyla Arapça olarak indirilmiştir? K = {“KIRŞEHİR” kelimesini oluşturan harfler} K kümesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? The teacher: “Whose pencil is that under the desk?”The teacher - - - - me whose pencil that was under the desk. Seçeneklerden hangisinde birimlerin çevrimi doğru yapılmıştır? Çözünme olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? “ Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.” anlamına gelen söz aşağıdakilerden hangisidir? “İnsanların bizzat işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.Belki dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmını tattırıyor.” (Rum suresi, 41. ayet)Bu ayette vurgulanan temizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? Oruç tutamayacak derece hasta veya yaşlı olan kişilerin tutamadığı oruçları karşılığında vermeleri gereken paraya ya da yiyeceğe ne denir? Aşağıdakilerden hangisi tartışmalarda başkanın görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi panele ait değildir?  Kültür; toplumların tarihlerinden devraldıkları kendilerinin de katkıda bulunarak gelecek nesillere bıraktıkları maddi ve manevi mirastır. Bireyler içinde aşadıkları toplumun kültürünü öğrenirler, yaşarlar ve kendilerinden sonraki kuşaklara aktarırlar. Böylece kültür öğeleri ait oldukları toplumun bireyleri tarafından gelecek ku-şaklara aktarılarak korunmuş ve sürekliliği sağlanmış olur.Bu parçada kültürün hangi özelliği vurgulanmıştır? Defterimin boyu 24 santimetre, kitabımın boyu 42 santimetredir.Defterim, kitabımdan kaç santimetre kısadır? “Kerem’in babası dönem sonuna doğru Kerem’in notlarını öğrenmek istemiştir. Bunun için internetten Veli bilgilendirme sistemi sayesinde Kerem ‘in aldığı bütün notları görebilmiştir.”Keremin babasının notları öğrenmek için kullanmış olduğu Veli bilgilendirme sistemi Bilgi iletişim teknolojilerinden hangi alana girmektedir? Yelkovan 12’ nin üzerinde akrep 2’ nin üzerinde ise saat kaçtır? • En çok çeltik tarımı yaparız.• Yazlarımız bol yağmurludur.• Teak (tik) ağacı bizim için çok değerlidir.Yukarıdaki anlatımlara bakarak kişinin hangi çevrede yaşadığı söylenebilir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmıştır? Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi minyatür sanatında gelişmiştir? Ahmet’in bugün eve geleceğini zannetmiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlam yönünden bu cümleyle aynıdır?  Başkenti Helsinki olan Finlandiya İskandinav Yarımadası’ndadır. 5,5 milyon nüfusu vardır. Komşuları ....Verilen bilgi hangisi ile tamamlanamaz? Biz bir sanat eserine bakarken, onu değerlendirir veya okurken sadece estetik kaygılarla mı hareket ediyoruz, yoksa başka kaygılarımız da var mı? Örneğin ölüm her zaman için trajik midir? Ölüm bizim için ancak iyiler (ya da iyi bildiklerimiz) öldüğünde trajik olmaktadır. Ölmüş çocuğunun başında ağlayan annenin tablosu sadece güzel çizimi ile değil, çocuk ölümüne duyduğumuz vicdani tepkiye yaslanarak anlam kazanmaktadır. Birçok sanat eserinde iyiler ve kötüler arasındaki savaş anlatılır. Bu eserler bizde konunun güzel tasviri/anlatımı ile olduğu kadar iyilerin tarafında olmak gibi ahlâki bir tavır ile de anlam kazanmaktadır.Bu parçada aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi değişik hava koşullarında yayaların alması gereken önlemlerden değildir? Yarışmada birinci olunca çok sevindim." cümlesindeki yüklemin "öznesine göre çatısı" aşağıdakilerden hangisidir?  HZ. Hamza’nın Müslüman olmasına sebep olan olay nedir?  Verilenlerden hangisi saydam maddedir?  Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.Yukarıda açıklaması verilen durum hangisidir? 1- Koltuk değnekleriyle gezebiliyor güneş,     Solgun ümitlerin sokaklarında.2- Bir bulut geldi bahçenin üstüne,     Bütün ağaçların keyfi kaçtı.3- Ne vakit Maçka ‘dan geçsem,     Limanda hep gemiler olurdu.4- Eskici dükkânındaki asma saat,     Çelik bir şal atmış omuzlarına.Hangisine ait cümlede kişileştirme yoktur? Rüya, bir sayıyı 8’e böldüğünde 10 oluyor. Rüya, aynı sayıyı 4’e bölünce hangi sayıyı elde eder? Müslümanların sayısal çokluğa güvenerekgurura kapıldığı ancak düşmanın ok yağmuruyla bozguna uğrayıp dağıldığı daha sonra Allah’ın yardımıyla toplanıp zafer elde ettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir şifredir?  Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım.cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Yunan dili ve kültürünün Avrupa’dan Çin sınırına kadar yayılmasını sağlayarak “Helenistik Dönemi” başlatan ünlü kral, aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir