S:1

Microsoft Office PowerPointte efekt eklemek için hangi yolu kullanırız?

Microsoft Office PowerPointte efekt eklemek için hangi yolu kullanırız? sorunun cevabı "Animasyonlar – Özel Animasyon – Efekt ekle" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi ampulün parlaklığını azaltır? Allahın varlığına inanan ve kendisini sürekli görüp gözettiğini bilen bir insan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır? Aşağıdaki ayetlerden hangisinde iman-ibadet ilişkisi daha çok vurgulanmaktadır? Kuvayımilliye hareketinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? Aşağıdaki meyvelerden hangisi turunçgiller sınıfına girmez?A MuzB GreyfurtC PortakalD Limon Aşağıdakilerden hangisi ayın ara evrelerinden biridir? Osmanlı İmparatorluğunda ilk Anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir isim cümlesidir? Aşağıdakilerden hangisi ölümle ilgili söylenemez? I. Tasavvufi halk edebiyatının ve ilahi türünün en büyük sanatçısıdır.II. Eserlerinden Arapça ve Farsçaya hâkim olduğu görülür, buradan güçlü bir medrese eğitimi aldığı anlaşılmaktadır.III. Şiirlerinde hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünü de kullanmıştır.IV. Kutadgu Bilig adlı eseri aruz ölçüsü ve mesnevi nazım biçimiyle yazılmış, 573 beyitten oluşmuştur.V. Oğuz Türkçesinin yalnız konuşma dili olarak kullanıldığı yüzyılda bu dille en güzel şiirlerin söylenebileceğini eserleriyle kanıtlamıştır.Numaralanmış cümlelerden hangisi Yunus Emre için söylenemez? Hangi ilimizde taş kömürü önemli bir ekonomik faaliyettir? Milyonlar bölüğü: 45Birler bölüğü: 3Binler bölüğü :14Yukarıda bölükleri verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır? Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbir varlık, kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkmamaktadır. Bu durum evrenin tesadüf eseri değil - - - - göre yaratıldığını göstermektedir.Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? " Chess" kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi "yeniden doğuş" anlamına gelir? Orucunu mazeretsiz olarak bozanların cezası aşağıdakilerden hangisidir? Verdanın tahtaya yazdığı cümlelerin hangisinde iyelik eliyle yapılmış bir adıl vardır? If she - - - - here earlier, she wouldnt have missed the bus. Kenar uzunlukları 34 cm, 40 cm ve 28 cm olan bir çeşit kenar üçgenin çevresinin iki katının 8 fazlası kaç cmdir? (-3) - (-4) + (-3) + (+2) - (+1) işleminin sonucu kaçtır? Hangi cümle soru cümlesidir? Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen beşerî faktörlerden biridir? (6a + 5) – (2a - 6) cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını il cumhuriyet başsavcılığı yapar? 5442' ye göre kaymakam zorunlu hallerde şube başkanlarina kaç gün izin verebilir? I. Çirmen SavaşıII. Niğbolu SavaşıIII. Sırpsındığı SavaşıIV. Ankara SavaşıYukarıdaki savaşların hangileri Osmanlı padişahı I. Murat Dönemi siyasi olaylarındandır? Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisi periyodik sistemin oluşumuna katkı sunmamıştır? 32 sayısının onluk ve birliklerin doğru yazılımı hangisidir? Avrupalıların, İlk kez Viyana Kongresi (1815) sırasında kullandıkları ve Türk-İslam dünyasına karşı izledikleri politikayı ifade eden deyim aşağıdakilerden hangisidir? Evimize 6 yıl 40 hafta önce taşındık. Evimize taşımalı kaç hafta olmuş? Peygamberimiz Taifde işkence gördükten sonra dinlenmek için Utbe ve Şeybe adlı kardeşlerin bahçesinin duvarına yaslanarak dinlendi ve başından geçenleri onlara anlattı. Efendimize üzülen Utbe ve Şeybe kardeşler efendimize köleleri ile bir tabak üzüm gönderdi. Efendimiz ile aralarında geçen sohbetten sonra Müslüman olanan kölenin ismi nedir? I. Maddi hasar tespiti yapmakII. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşunabildirmekIII. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almakIV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları enyakın sağlık kuruluşuna götürmekKazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler? Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerdenhangisinin yapılması yanlıştır? Bunu ne zaman aldığımı anımsamıyorum. Cümlesinde varlık adı yerine kullanılan kelime hangisidir? "Akatça" aşağıdaki dil ailelerinden hangisi içinde yer alır? 14 kişilik bir topluluk 2 kişilik gruplara ayrılırsa kaç grup oluşur? Çok sözcüğü hangi cümlede bir adın özelliğini belirtmemiştir? Ekononmik faaliyetler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir? Özlem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir