S:1

Aşağıdakilerden hangisi zararlı bir yazılımdır?

Aşağıdakilerden hangisi zararlı bir yazılımdır? sorunun cevabı "Virüs" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar? Bir insanda protein eksikliğine bağlı olarak aşağıda verilenlerden hangisi ortaya çıkmaz? Hava katmanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Amacı; teknik engelleri kaldırarak, yeni piyasalara ve ekonomik gelişmelere öncülük etmek ve dünya ticaretini kolaylaştırmak olan uluslararası standart kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Gece 23.00de uyudum. 8 saat sonra uyandım .Uyandığımda saat kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kişisel temizliğimiz için kullandığımız ürünlerden değildir? 9 yumurtanın 2 tanesini yedim. Kaç yumurta kaldı? Kars ile Iğdır arasındaki mesafe yakın olma- sına rağmen Iğdırın yıllık ortalama sıcaklığı yaklaşık 7ºC daha fazladır.Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? - - - - has got a mobile phone? Aşağıdaki şehirlerden hangisine milli mücadele döneminde ünvan verilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi insanın temel haklara sahip olabilmesi için gerekli olan koşuldur? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi otla beslenir? Alian :- - - - any living rooms in your house?Beric : Yes, there aretwo living rooms.Alian : Where are they?Beric : They are- - - -. Evlerimize gelen elektriğin gücü kaç volttur? 1970 yılında Ermenekin bir dağ köyüne öğretmen olarak atanmıştım. Öğretmenliğe başladığım ilk günü hiç unutamam. Otomobille gidebileceğimiz bir yol olmadığı için patika yoldan katırlarla beş saatte köye varmıştık.Köylüler, köylerine öğretmen atandığını öğrenince çok sevinmişler. Beni görünce çok mutlu oldular. Beş yıl boyunca o köyde çalıştım. Acısıyla, tatlısıyla güzel günler geçirdim.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? 2/2/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, idareler, ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen belge taleplerini, talebin kendilerine ulaşmasından itibaren ne kadarlık bir süre içinde yerine getirmelidirler? Aşağıdaki ortamlardan hangisi sağlıklı bir yaşam için elverişlidir? Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.(Necm suresi, 39. ayet)Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi bu ayetin anlamıyla ilişkilidir? Doğal afetlerle ilgili hangi öğrencinin söylediği cümle doğrudur? Bugün market kapalı. cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı kaç harftir? 2019 verilerine göre İzmirin nüfusu, dört milyon dört yüz yedi bin iki yüz seksen dört tür.Buna göre, İzmirin nüfusu aşağıdakilerden hangisidir? Bir ailede görev paylaşımı yapılıyorsa o aile ilgili ne söylenebilir? Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî eğitim kurumlarında öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre, Atama izni verilen öğretmen kadrolarının en fazla % kaçı yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamada kullanılır? Su arıtım işlemi sırasında istenmeyen kolloidleri sudan uzaklaştırmak için kullanılan en yaygın yöntem ...............Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A: How much is the T-shirt?B: - - - - . 30' un 6 fazlasının 11 fazlası kaçtır ? Gamze, rakamları kullanarak 4 haneli telefon şifresi oluşturmuştur.• Şifrenin ortasındaki iki hanede 0 vardır.• Şifreye yazılan sayının kendisi ve tersten okunuşu 12 ile bölünebilen bir sayıdır.Buna göre Gamzenin şifresinde kullandığı rakamlar aşağıdakilerden hangisidir? Herhangi bir konuda bilgi vermek, yol göstermek amacıyla şiir yazmak isteyen şairin kullanması gereken şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt niteliğindeki sözlere ---- denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bekar kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Türk halkının kurtuluş savaşına topyekün katılması ilk defa ne ile gerçekleşmiştir? Hangi seçenekteki rakamların tümü tek hecelidir? Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede olmaz? Oliver: Im thirsty. - - - - to meet at a café and drink something?Eliza :Sure. Im thirsty, too. Aşağıdaki davranışlardan hangisin yapan bir Müslüman İslama uygun davranmamış olur? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur ? I. Seri numarasıII. T.C. kimlik numarasıIII. Okul numarasıIV. Doğum tarihiBir nüfus cüzdanında yukarıdakilerden hangileri bulunur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıcak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? ..............., tarihte Türklerin oynadığı oyunlardandır. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir