S:1

Aşağıdakilerden hangisi halk kültürünün sözlü kaynaklarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi halk kültürünün sözlü kaynaklarından biri değildir? sorunun cevabı "Süreli Yayınlar  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
İnsanın sağında ve solunda bulunurlar. İnsanların yaptığı iyi ve kötü amelleri yazmakla görevlidirler.Verilen bilgiye göre bu melek aşağıdakilerden hangisidir. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu'da Karum adı verilen ticaret kolonilerini kurmuştur? • Bulunduğu kaptan masaya döküldüğünde masa üzerinde yayılır.• Belirli bir şekli yoktur.Yukarıda maddenin hangi hâlinin özellikleri verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in Kuran-ı Kerim ayetlerini sözleri ve davranışlarıyla açıklamasına örnek olarak gösterilemez? • Asıl adı Numan b. Sabittir.• Lakabı İmam-ı Azamdır.• Fıkhul-Ekber isimli eseri vardır.Hakkında bilgi verilen âlim aşağıdakilerden hangisidir? Fasta Cebelitarı Boğzıyakılarıdaki Tanca kentindedoğuş Hukuk ve din eğtimi aldıtan sonrahac göevini yerine getirmişve Mıı, Suriye, Hicazgibi merkezlerdeki ülübilginlerden dersler almışı.En ülüArap gezgin olarak tanıı. Mıı, Suriye, ArapYarıadası Irak, İan, Doğ Afrika, Anadolu, KuzeyTük illeri; Doğ Asya, Hindistan, Çn, Endüü veSudan gibi pek çk yeri gezip gömüşve buralarla ilgiliizlenimlerini 1355te tamamladığıseyahatnamesindeanlatmışı.Bu parçda hangi anlatı tüükullanımışı? Yağların oksijenli solunumda kullanılması sırasında;I. NADH+ ve FAD+ indirgenir.II. Yağların, monomerlerine hidrolizi.III. Oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezlenmesi.olaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde da, denin yazımı yanlıştır? Coşkun Öğretmen, coğrafya dersinde yağış kavramını açıklamış, ardından yağış türlerine değinmiştir. Genel bilgilerin aktarılmasından sonra, bilgileri örneklerle desteklemiş ve daha ayrıntı özellikler üzerine yoğunlaşmıştır.Coşkun Öğretmenin, aşağıdaki öğretme yöntem ya da yaklaşımlarından hangisini kullandığı söylenebilir? Aşağıda verilenlerden hangisi bir bilişim suçu değildir? Aşağıdakilerden hangisi Ayn-ı Calûd Savaşının sonuçlarından biridir? 72 sayısının onlar basamağı 3 azaltılır birler basamağı 4 artırılırsa yeni sayımız ne olur? Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı vardır? Aşağıdaki hangi kurban çeşidinin etinden, kurban sahibi ve ailesi yiyemez? Ailemizin geçmişini gösteren ağaca ne denir? Avrupa Hun Devletinin dış politikasını;• Doğu Roma (Bizans) baskı altında tutulacak,• Hunların savaştığı barbar kavimlerinin düşmanı olan Batı Roma İmparatorluğu ile de iyi ilişkiler kurulacak şeklinde belirleyen Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? ...................................... Doğu Anadoluda Van Gölü çevresinde kurulmuş bir uygarlıktır. Başkenti TuşpadırYukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Ahiret hayatı ile ilgili " Vel-Basü badel-Mevt " sözcükleri hangi anlama gelir? 5, 7, 11, 17, 25, 35, ? Verilen örüntüde ? yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? Kenar uzunlukları 6 m ve 10 m olan dikdörtgen ile aynı alana sahip ve kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir.Çizilecek olan bu dikdörtgenin çevresi en fazla kaç metre olur? İletişim, sözlü, yazılı ve sözsüz olarak üçe ayrılır. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi iletişim türü olarak diğerlerinden farklıdır? 5+5 kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) bütün insanlığın kardeşliğini sağlamaya yönelik yaptırdığı çalışmlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir? Maddelerin katı sıvı gaz olmalarına ne denir? 1. Yemek yerken peçete kullanmalıyız.2. Yemeğe başlamadan önce aile bireylerini beklemeliyiz.3. Yemek yerken çatal, kaşık ve bıçak kullanmalıyız.Yukarıdakilerden hangileri yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarındandır? Kaynakça bölümünde hangi bilgi yer almaz ? Aşağıdakilerden hangisi sadece beden ile yapılan ibadetlerdendir? 150 Litrelik bir havuza bir musluktan dakikada 5 litre, başka bir musluktan dakikada 10 litre su akıyor. Buna göre bu havuz kaç dakika sonra dolar? Karadeniz, hangi Osmanlı padişahı döneminde Türk gölü haline gelmiştir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi adın -den halindedir? Aşağıdakilerden hangisi felsefi bir soru olarak nitelendirilemez? Hangi cümlenin eylemi geçmiş zamanı göstermez? ... İş konusunda onlarla müşavere et...(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)Bu ayet aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır? Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşından aşağıdaki ateşkes antlaşmalarından hangisini imzalayarak çekilmiştir? Aşağıdaki madde tiplerinden hangisinde şans başarısı ile doğru yanıtlama olasılığı en yüksektir? Aşağıdakilerden hangisi elektriğin oluşturacağı kazalardan birisi değildir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden daha büyüktür? Aşağıdakilerden hangisine "-ı" getirilirse ünsüz yumuşaması olmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir