S:1

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Geleneklerimiz geçmiş kültür ve inançlardan izler taşır" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Kelime-i şehadeti söyleyen bir kimse, aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? I. Tanrım! Şuracıkta sen bari gözlerimi yum.Sen bana en son kalan; ben, senin en son kulun.Bu akşam, karanlığa gömülen İstanbulunEn sessiz köşesinde uyumak istiyorum.II. Gözü cân esrütmeğe hammâr imişKaşı gönül yıkmağa mimâr imişDiledim hâlim ki gözüne diyemTurfa budur gözleri bimâr imişIII. Sefil baykuş ne gezersin bu yerdeYok mudur vatanın illerin haniKüsmüş müsün selâmımı almadınŞeydâ bülbül şirin dillerin haniIV. Bülbülüm bağ gezerimAşığım dağ gezerimYüz yerde yüz yaram varEl sanır sağ gezerimYukarıdaki dörtlüklerden hangileri aynı edebî geleneğe aittir? Teknolojik alandaki gelişmeler tarım alanını da etkilemiştir. Kullanılan teknolojik aletler sayesinde daha hızlı ve daha verimli tarım faaliyetleri sürdürülmektedir.Aşağıda verilen tarım aletlerinden hangisi teknolojiden uzak olduğu için günümüzde kullanılmaz ? Sanayi başta olmak üzere günümüzde ekonomik faaliyetlerin çoğu yenilenemeyen doğal kaynaklar üzerinden sürmektedir.Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki sektörlerden hangisinde bu bağımlılık daha azdır? • Islahat hareketlerine girişen ilk padişahtır• Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür • Şeyhülislamın yetkilerini sınırlandırmıştır Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı padişahı aşağı-dakilerden hangisidir? Selamün Aleyküm sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? • Nem ve yağış fazladır.• Yıllık ve günlük sıcaklık farkı azdır.• Kar yağışı çok azdır.Yukarıda hangi iklim tipinin özelliklerinden birkaçıverilmiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? İslama göre dinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? İnternete bağlanmak için aşağıdaki hangi yazılım veya donanıma ihtiyaç yoktur ? Hangi cümlede ünlem işareti kullanılamaz? Yeni evlenen, hamile olan, gelin olan kişi genellikle hangi renk kıyafetler giyer? İletişim; kişiler arası, toplumlar arası veya birey ile toplum arasında oluşan bir süreçtir. Bir kişinin yüz yüze iletişim kurabileceği kişi sayısı sınırlıdır. Hâlbuki karikatüristler çizgileriyle bütün dünya insanlarına seslenme olanağı bulur.Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi protokolün temel ilkelerinden biri değildir? Hangisi kişisel bakım eşyası değildir? Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biridir? Osmanlı Devletinde şehzadelerin sancağa çıkma usulü aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir? Bilgi vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, yönlendirmek vb. amaçlarla kaleme alınan metinlere öğretici metin denir. Bu metinlerde temel amaç, okura bir şeyler öğretmektir. Öğretici metinlerde - - - -Bu parçanın sonuna aşaıdakilerden hangisi getirilemez? Peygamber Efendimizin (as) doğum ve vefat tarihleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir? - Kanunlar önünde eşitlik vardır -Çoğunluğun kararı üstün tutulur-Kişi Hürriyeti esas alınır -Yöneticiler belli bir süre için halkın seçimi ile belirlenir Yukarıda özellikleri verilen yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat olarak kullanılmıştır? Bir ortama ses girmesinin istenmediği durumlarda ses yalıtımı yapılır. Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımı için diğerlerine göre daha uygun malzemedir? I- Çoban Yıldızı II- Kuyruklu Yıldız III - Güneş Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri yıldızdır? Fabrikada 1. gün 98 459 adet çikolata üretilmiştir. İkinci gün ise 4576 adet çikolata üretilmiştir. İki günün sonunda toplam kaç adet çikolata üretilmiştir? Yurdumuzda kaç coğrafi bölge vardır? İnsanın elindekilerle yetinmeyip daha fazlasını isterken elindekilerinide kaybedebilir. Bu açıklama hangi atasözüne ait değildir? Kuran harflerini mahreçlerine ve kurallarına uygun şekilde okumak konusuyla ilgilenen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Tunguzların, Hun - Tunguz sını-rında bulunan ve kullanılmayan boş toprağı istemeleri üzerine Devletin temeli olan toprağı biz nasıl verebiliriz? diyerek Tunguzların isteğine karşı çıkan ve Tunguzlarla savaşan Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? What is your name? 1. Dokulara oksijenin ulaşmasını engeller.2. Kas gelişimini ve kasların yenilenmesini azaltır.3. Uyku düzenini bozar.4. Burunda koku alma duyusu azalır.Yukarıdaki belirtiler aşağıdaki hangi zararlı alışkanlık ile ilgilidir? Bir lokantaya pirinç, bulgur ve nohut alınıyor. Alınan pirinç 25 kilogramdır. Bulgur pirinçten 6 kilogram eksik, nohut bulgurdan 3 kilogram fazladır.Buna göre lokantaya kaç kilogram nohut alınmıştır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Hz. Muhammedin (sav.) doğum yeri ve yılı doğru verilmiştir? I.Suluk II.Sucu III.Sular IV.SusuzYukarıdaki sözcüklerden hangisi anlamı değiştiren ek almamıştır? Peygamberlerin sahip olduğu ismet sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? iyi-insanın-en-kitap-dostudur kelimeleri ile anlamlı bir cümle kurulduğunda hangi kelime en sonda yer alır? Türk kadını milletvekili seçme ve seçilme hakkını hangi tarihte elde etmiştir? Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir? Demokratik devletin temel özelliklerinde biri de yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin baskıcı bir yönetim oluşturmamak için farklı organlara verilmesidir.Demokratik devletin bu özelliği aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Bir deneyde, iki cisim üzerine aynı kuvvet uygulandığında cisimlerin şeklinin değiştiği gözleniyor. Uygulanan kuvvet kaldırıldığında cisimlerden biri eski hâline dönerken diğeri bükülmüş şekilde kalıyor.Bu deneyde kullanılan cisimler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tüm yüzeyleri birbirine eş karelerden oluşan, özel dikdörtgen prizmaya ne isim verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir