S:1

Büyük sulama projelerinin yüksek maliyetli yatırımlar olduğu göz önüne alınırsa sulama yapılan bu tarım alanlarında hangi özelliğe sahip ürünlerin yetiştirilmesine daha çok önem verilmesi gerekir?

Büyük sulama projelerinin yüksek maliyetli yatırımlar olduğu göz önüne alınırsa sulama yapılan bu tarım alanlarında hangi özelliğe sahip ürünlerin yetiştirilmesine daha çok önem verilmesi gerekir? sorunun cevabı "Verimi ve değeri yüksek olan
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, Yapılandırmacı Yaklaşımın benimsendiği bir öğretme-öğrenme ortamının özelliklerinden değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Peygamberimizle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim olmadığı halde ismin yerine kullanılan bir sözcük vardır? Bir günde 37 litre süt veren bir inek bir haftada kaç litre süt verir? Bilgisayarda görüntüyü izlememize yarayan donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir? Doktorların yazdıkları ilaçları almak için ........gideriz.Bu cümlede noktalı yere hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki ürünlerden hangisinin hammaddesi toprak değildir? My uncle is a cooker. He works ........................... Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem de beden ile yapılan ibadetlerden biridir? Peygamber Efendimize Muhammedül Emin denmesinin sebebi nedir? Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Kasadaki 9 elmanın 3 düzine olabilmesi için kasaya kaç elma koymak gerekir? Hangi seçenekte "ki" nin yazımı yanlıştır? I. Kendi düşünce ve fikirlerini tek doğru olarak benimseyenII. Konuşmalarında, sürekli ahlak dersi veren ifadeler kullananIII.Karşısındakini anlamak için dinleyenIV.Başkalarının duygularını anlamak için empati kuranYukarıdaki özelliklerden hangilerini taşıyan insanla iletişim kurmak daha kolaydır? Kürşad ayaklanması aşağıdaki Türk Devletlerinden hangisinin bağımsızlığını kazanmasını sağlamıştır? Kemik ve diş gelişimi için gerekli olan, en çok yumurta,balık,süt ve peynirde bulunan vitamin hangisidir? Bilim adamlarının hangi özelliği buluşların ortaya çıkmasında etkili olmuştur? İlim tahsil etmek her Müslüman erkek ve kadına - - - - dır. buyurmuştur.Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Harfin harekesizlik haline aşağıdakilerden hangi ad verilir? Meclis tarafından Mustafa Kemal Paşaya Başkomutanlık yetkisi, aşağıdaki hangi tarihte süresiz olarak verilmiştir? Aşağıda verilenlerden hangisi vasıfsız emeğe bir örnektir? Yukarı sözcüğü aşağıdakicümlelerin hangisinde yer yön zarfı olarak kullanılmıştır? Paralelkenar ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi cehennemin isimlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başınaDyanlış olanların başınaYyazınız.(....) Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadet arasında hiç fark yoktur(....) .İslamın şartları6 tanedir(....) Tevhid kelimesinin zıttı şirkdir(....) Kafir:örten,gizleyen,nankör anlamlarına gelir Hangi cümlede sert sessiz yumuşamasına örnek yoktur? Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin bölgelere göre farklılık göstermesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? Ülkemizde halk oyunları, türküler yemekler, giyim kuşam gibi kültürel olgularda bölgeler arası farklılıklar görülmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkların nedenlerinden biri değildir? Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir? Aşağıdaki söz dizilerinden cümle özelliği taşımayanın sonuna (.) nokta konulmayacaktır. Bu söz dizisi hangi seçenekte verilmiştir? Mine, dışarıdaki havayi fişek sesini evden duymaktadır.Verilen duruma göre havayi fişek hangi ortamdan geçerek Minenin kulağına ulaşmaktadır? Lise 2. Sınıf öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada, birbirine denk iki grup seçiliyor. İki gruba da üçer sayfalık biyolojide mayoz bölünme ile ilgili bir metin veriliyor. Birinci gruptan, metinlerin üst üste beş saat çalışılarak öğrenilmesi; ikinci gruptan, metinlerin günde bir saat ve beş gün çalışılarak öğrenilmesi isteniyor. Yapılan değerlendirmede ikinci grubun çok daha başarılı olduğu tespit ediliyor.Bu deneyde ikinci gruba uygulanan öğrenme türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? (1) Balık kartalı, Türkiyeʼde yalnızca göç sırasında görülür. (2) Balıkla beslendiği için genellikle sulak alanlarda yaşar. (3) Açık rengi sayesinde kolayca tanınır.(4) Bu kartal türü, yılan kartalı ve kerkenez gibi havada asılı kalabilir.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde karşılaştırma vardır? Ben okulumu ve öğretmenlerimi çok seviyorum. cümlesinde kaç sözcük vardır? Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir? Dilimizde ---- ile ---- gibi aynı anlama gelen atasözleri vardır.Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerin hagisinde verilen atasözleri getirilirse anlam bütünlüğü sağ- lanmış olur? ( on, yirmi, otuz, elli, altmış) sayı dizisinde hangi sayı eksiktir? Yediğimiz besinlerin depolandığı,yiyeceklerin küçük parçalara dönüştürüldüğü ve çorba kıvamına getirildiği sindirim sistemi organı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir