S:1

Türkiyede doğal gaz tüketiminin yaygınlaştırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

Türkiyede doğal gaz tüketiminin yaygınlaştırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? sorunun cevabı "Havayı çok düşük oranda kirlet- mesi
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Atatürkün doğduğu şehir olan Selanik, günümüzde hangi ülkenin sınırları içinde yer almaktadır? Hz. Muhammetin idaresinde kazanılan Bedir Savaşının sonunda ganimetlerle ilgili nasıl bir muamele yapılacağı ilk kez belirlenmiş, bu uygulamalar sonraki dönemlerde diğer İslam devletleri tarafından da kural haline getirilmiştir.Buna göre Bedir Savaşının sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allahın izniyle gösterdikleri olağan üstü olaylara denir.Örneğin Hz.İbrahimi ateşin yakmaması.Yukarıda tanımı ve örneği verilen dini kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dinî mimariye ait eserlerdendir? Benim babam tatile gitti. Cümlesinden hangi sözcük çıkarılırsa anlamı bozulmaz? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin önemini anlatmaz? (I) Eskiden ince çarıklı, sarı yazmalı kadınlar sırtlarında küfeleriyle köylerinden pazara inerlerdi. (II) Evlerimize eli boş dönmeyelim, üç kuruş para kazanalım. diye akşama kadar didinirlerdi. (III) Cidede eskiden olduğu gibi büyük pazar, cuma günleri kuruluyor fakat sarı yazmalı kadınlar dolaşmıyor artık pazarlarda. (IV) Şimdi o geleneksel pazar yerleri Cidede artık yok.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? Çağrışıma bağlı, tamamen olağan veya olağan dışı, hayal gücüne dayanılarak oluşturulan paragraf çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğuştan gelen reflekslerden biri değildir? Serkanın 17 lirası vardır. 6 liraya top alırsa geriye kaç lirası kalır? Doğru ve etkili bir meslek seçim sürecinde birey kendini her yönüyle tanımalı ve kendi özelliklerini mesleğin gerektirdiği özelliklerle karşılaştırmalıdır.Buna göre kişinin meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlış olur? sebep sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki sade nesrin özelliklerinden biri değildir? Peygamberimizin kız çocukları Fatima ,Rukiye ,Ümmü Gülsüm ve ...................dirBoş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmedlir? 1 m3 kaç cm3 tür? Aşağıdakilerden hangisi İslam kültüründe oluşan tasavvufi yorumlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi sigarada bulunan ve bağımlılığa sebep olan zararlı maddedir? Aşağıdakilerin hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerin yapı özellikleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi bir internet tarayıcısıdır? Kuvvet cisimler üzerinde kalıcı değişikliğe neden olabilir.Aşağıdakilerden hangisine uygulanan kuvvet kalıcı olmaz? Bugün market kapalı. cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı kaç harftir? Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir? Aşağıda verilen durumlardan hangisi farklı bir olaydır? İslam dininin temizlik anlayışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ergin ile Ercanın yaşları toplamı 27dir. Erginin yaşı Ercanın yaşının iki katı olduğuna göre, Ergin kaç yaşındadır? Uzakta geniş( ) güzel( ) yemyeşil bir arazi( ) Çiftliklerin çitleri ve uzaktan çiftlik evleri görünüyor( )Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdaki varlık ve hareket eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi hüsnühat sanatının temsilcilerindendir? Aşağıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa hangisi en başta yer alır? Kuran-ı Kerimin hangi dilde indirilmiştir? Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;I. Bebeklerde kol atardamarından,II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi günlük planımızda yer almaz? Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur'an öğretmeni kimdir? Taşıt yolunda yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağlayan işaretle belirlenmiş alanlara ne denir? Servetifünun edebiyatının en önemli hikâyecisidir. Hikâyeleri üslup bakımından zengin ve liriktir. Yazarın hikâyelerindeki dili romanlarına göre sadedir. Hikâyelerinin konuları yerli ve millîdir. Belli başlı hikâyeleri şunlardır: Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası, Heyhat, Solgun Demet, Onu Beklerken.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, güvenli oyun yerlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sürerlik eylemi" vardır? (I) Edebî tür dediğimiz kategorilerin epey karmaşık hâle geldiği bir dönemi yaşıyoruz. (II) Artık şiir, hikâye, tiyatro gibi klasik türler ile sonradan bunlara katılan deneme, eleştiri, makale, köşe yazısı gibi modern sayılabilecek türleri birbirinden ayırmak dahası bunları tarif etmek bile güçleşti. (III) Aslında bu türlerin çoğu neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. (IV) Son yıllarda ise şiir ve tiyatro dışındaki türler anlatı başlığı altında sınıflandırılmaya başlandı. (V) Bu türlerin birçok eserde iç içe kullanılması son yapılan sınıflandırmayı doğrular gibi görünse de birçok tür yok sayılmaktadır.Numaralanmış cümlelerin hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir