S:1

I. Teknolojik gelişmeler
II. Ülkeler arası gelişmişlik farkı
III. Dünya nüfusunun artması
IV. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme
Doğal kaynakların öneminin sürek- li artmasında verilenlerden hangilerinin etkisi daha fazladır?

I. Teknolojik gelişmelerII. Ülkeler arası gelişmişlik farkıIII. Dünya nüfusunun artmasıIV. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeDoğal kaynakların öneminin sürek- li artmasında verilenlerden hangilerinin etkisi daha fazladır? sorunun cevabı "I ve III " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
“Okullar ne zaman açılacak?” Cümlesinde hangi sözcük cümleye soru anlamı katmıştır? Motosikletin arka tekeri değiştirildiği zaman neye dikkat edilmelidir? She doesn’t want to lose her scholarship - - - - she should concentrate on her lessons. • Büyük günah işleyen, ne mü’min ne de kâfirdir.•  Böyle kimseler fasıktır yani iman ile küfür arasında bir yerdedir.Verilen bilgiler Mu’tezile mez- hebinin aşağıdaki esaslarından hangisinin açıklamasıdır? Aşağıdakilerden hangisi e-posta adresinin bölümlerinden birisi değildir? 1. Şekil değişikliği yapabilir.2. Terazi ile ölçülür.3. Birimi kilogramdır.Kuvvetle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun’a göre vali muavini kimlerden tayin edilir? Selim 14 yaşındadır. Kardeşi, Selim’den 5 yaş küçüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmıştır? ’Dünya yüzeyinin sularla kaplı olmayan yerlerine ……….....denir.’’Bu cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? İslam dininde güzel davranışlar ibadet olarak kabul edilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ibadet olarak değerlendirilemez? Aşağıdaki boşluğa uygun kişi (şahıs) adıllarından hangisi yazılmalıdır?"………… çok seviyorum." Osmanlı devleti 1.Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?           Yüce Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir.Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Işığın yanlış zamanda, yanlış yerde gereksiz ve fazla kullanılmasına ne denir? Cindy  :I want to be a nurse in the future.Nadia  :Nurse? What does a nurse do?Cindy  :A nurse - - - -. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? (-18) + (-12) + (-6) + ... + 36 toplamının sonucu kaçtır? Çocukların yararı gözetilerek oluşturulan hakların tamamına ne denir?  Aşağıdakilerden hangisi bilimsel içerikli bir yazıda olması gerekenlerden biri değildir? Ömer, Fatma ve Mehmet’in ifadelerinden hangileri doğrudur? Gevşeyen bir kasla ilgili olarakaşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   Aşağıdakilerden hangisi elektriğin oluşturacağı kazalardan birisi değildir? Kur’ân-ı Kerim’in indirilişi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dinlerin evliliğe bakışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 800 TL’nin 3/8’ini harcadım. Kaç TL kaldı? Allahın hayat sıfatı onun hangi özelliğini bildirir? 40 eriği 5 kişi aramızda eşit bölüştürsek her birimize kaçar erik düşer? İnsan davranışlarını çevreye uyum süreci olarak tanımlayan, bilincin ne olduğundan çok, ne için olduğuyla ilgilenen psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet değildir? Ali dayı taşınırken bir tanesinin yüksekliği 40 cm olan dört tane koliyi üst üste koyuyor. Kolilerin toplam yüksekliği kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi başkası tarafından bulunması zor güçlü bir şifredir? I. En uygun seçeneğin belirlenmesiII. Probleme ait alt bilgilerin toplanmasıIII. DeğerlendirmeIV.Seçeneklerin oluşturulması ve değerlendirilmesiV. Kararın uygulanmasıVI. Problemin anlaşılmasıVII.Bilgilerin çözümlenmesi ve yorumuYukarıda karışık olarak verilen “yönetimde karar sürecine ait işlem basamakları” işlem sırasına göre sıralandığında son üç basamağını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? Günahtan uzak olmak, günah işlememek demektir. Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından tertemiz bir yaradılışla yaratılmışlardır.​Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen peygamber sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Hicri takvimin ilk ayıdır.Peygamberimiz bu ayı “Allah’ın ayı” olarak nitelemiştir.Alevi Bektaşiler bu ayın ilk on iki günü sıvı gıda tüketmezler.Bu ayın 10. Günü aşure yapılıp dağıtılır.Yukarıda özellikleri verilen ay aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi, cilt yoluyla zehirlenmelerde yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? 1. sebep2.  kitap3.  aramamalıyız4.  için5.  okumakNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin son harfi, sesli harf ile başlayan bir ek aldığında yumuşamaz? Kumun oluşumundaki doğru sıralama aşağıdakilerin hangisidir?  Osmanlı Devleti’nin Batı’ya yönelişindeki etken, devletin hükmetme yollarının uğradığı bozgun ve yıkımdır. 18 yy. boyunca yoğunlaşan ve üst üste gelen askeri başarısızlıklarla somutlaşan, 19. yüzyıl boyunca tartışılan durum bir ölçüde Osmanlı dünya görüşünün kendisini üreterek dönüştüremediği için gerçekleşmiştir. Batı’nın siyasal ve sosyal baskısıyla egemenliği yitirmek, dolayısıyla yok olmak tehlikesi karşısında devlet bazı kurumları, Batılılaştırma yolunu seçer. Böylece kaybetmek üzere olduğu egemenliğini korumak için merkezîidareyi güçlü kılacaktır. Bu nedenle Tanzimat’tan sonra devleti kurmak ve modernleştirmek yolunda ortaya çıkan fikir akımlarından biri de Batıcılıktır.Bu parçadan Osmanlıdaki Batıcılık akımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir