S:1

Aşağıdakilerin hangisinde bilimi etkinlik olarak ele alan yaklaşımın temsilcileri birlikte verilmiştir?

Aşağıdakilerin hangisinde bilimi etkinlik olarak ele alan yaklaşımın temsilcileri birlikte verilmiştir? sorunun cevabı "T. Khun - S. Toulmin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Sevgi nedir?Sevgi akan sudur.Sevgi umuttur, mutluluktur.Sevgide kin ve nefret olmaz.Çünkü dünyayı döndüren sevgidir.Yukarıdaki şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? İki düzine kalemi 3 arkadaşıma eşit olarak paylaştırdığımda her arkadaşıma kaç kalem düşer? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bu Kanuna dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar aşağıdaki sınıflardan hangisini teşkil eder? Aşağıdakilerden hangisi yasamanın idare üzerindeki denetim yollarından değildir? Kuran-ı Kerimin yöntemi sadece bilgi vermek değil, doğruyu ve güzeli yaşatmaktır. Bunu yaparken eğitir ve düşündürür. Yukarıda Kuran-ı Kerimin hangi temel eğitici niteliğine vurgu yapılmaktadır?A) Kuran öğüt verir ve hatırlatır.B) Kuran-ı Kerim iyiye ve güzele yönlendirir.C) Kuran insanın evrenle ilişkisi konusunda yol gösterir.D) Kuran insanın insanla ilişkisi konusunda yol gösterir. Sezen and her family .............. on a picnic yesterday. Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanan bir kişinin özelliklerinden olamaz? Güneşe yakınlık bakımından sekizinci ve son sıradadır.Güneşe en uzak gezegendir.14 adet uydusu vardır.Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi vardır.Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Açılarına göre kaç çeşit üçgen vardır? Çoktandır tekneyi aldı sularÇoktandır ümitler sende ölümSabır tesbihim kopmak üzredirNe gün kalkacak bu perde ölümBu dörtlükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Komünitelerdeki canlılar arasındaki etkileşimlerden biri de av-avcı ilişkisidir.Buna göre aşağıda verilen canlı çiftlerinden hangisi arasında av avcı ilişkisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğü sayı sıfatı değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü (Kuran ayet- lerini) onlara peş peşe ulaştırdık.(Kasas suresi, 51. ayet)Bu ayette insanın hangi özelliğini kullanmasının önemine işaret edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Bayram ve Kutlamaların Sosyal-Kültürel görevlerinden değildir? Merve her seferinde son yazdığı sayıya 6 ekleyerek bir örüntü oluşturuyor. İlk yazdığı sayı 11 olduğuna göre beşinci yazdığı sayı kaçtır? Ülkemizin güney ve batı kıyılarında etkilidir.Kışlar ılık ve yağışlıdır.Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir? Yutkundu, tekrar bir şeyler söylemeye niyetlendi ama yine diyemedi. Öylece kaldı, kararsız. Sonra aniden arkasını döndü. Arnavut taşı döşeli sokak- ta yavaş adımlarla ilerlemeye başladı lambaların sokağa düşen ışıklarına basa basa.Bu metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri bir arada kullanılmıştır? İlk önce hamuru yoğurdular. Sonra oklavayla açtılar.............içine peynir koyup kapattılar. Sonunda fırına verip pişirdiler. Yukarıdaki yazıda noktalı yere hangisinin yazılması uygun olur? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre çocuğun ailesi yanındakalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ,bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerleöğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir? Bir dondurma dolabında her birinin içerisinde 24 dondurma bulunan kutulardan 50 tane vardır. Buna göre 4 dondurma dolabında kaç adet dondurma vardır? (1) Dünya yörüngesinde bilimsel araştırmaların yürütüldüğü bir uzay istasyonu düşüncesi, ilk kez 1903ʼte ortaya atıldı. (2) Bu düşünceyi ortaya atan, KonstantinTsiolkovsky adında bir Rus öğretmendi. (3) Bu öğretmen, ‟Dünyanın Ötesinde adlı romanında Dünya yörüngesindeki uzay istasyonlarından söz ediyordu. (4) Tsiolkovskyʼnin orijinal fikirler ortaya koyduğu bu eşsiz roman, uzay istasyonlarıyla ilgili çalışmaların temelini atmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel düşünce söz konusudur? Mustafaya öğretmeni MOR KALEM hediye etmiştir.Mustafa bunu ingilizce ifade etmişse aşağıdakilerden hangisini söylemiştir? Aspendos hangi şehrimizdedir? Millet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bilgisayarda görüp dokunamadığımız programlara ne denir? Some people believe that young children should listen to classical music. They think it can change a childs brain and make the child clever. They call this ‘the Mozart effect.This idea became very popular in the 1990s. Governments and universities spent a lot of money over the next twenty years to test if it is true. The research shows that it is not. Listening to Mozart does not have a permanent effect on your brain.However, research shows that listening to music can help children learn. Mike Edwards teaches eight-year-olds. He works in a special school for children with behaviour problems. He is not a music teacher, but in his classroom there is always music.‘I play the music at the beginning of the lesson, Mike says, ‘and it really works!Mikes students are sometimes difficult to control. ‘Theyre not stupid or lazy, he says, ‘but theyre sometimes noisy and rude and you have to be very patient. The music is calm and quiet. It helps the children to feel calm and quiet too. Then they can learn better.‘I dont think music changes a childs brain or personality, but it helps them to concentrate so they can be more creative. They enjoy coming to class and it makes my job easier because theyre more polite and hard-working.So does Mozart make you a better student? Maybe. But Mikes students are listening to the blues! Why does Mike use music in his classes? En büyük gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? Yurdumuzun işgali sırasında bölgelerde ortaya çıkarılan milli direniş örgütlerine ne ad verilirdi? Hz. Süleyman (A.S) rehberliğini yapan hayvanın adı nedir? Milli mücadeleye saygı duyarak Anadoludan çekilen ilk devlet hangidir? Osmanlı Devletinin, Trablusgarp Savaşı sırasında karadan Trablusgarpa yardım göndermesini engelleyen durum, aşağıdakilerden hangisidir? Asya Hun hükümdarı Mete Hanın aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi, devletinin doğrudan ticaret gelirlerini artırmaya yöneliktir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisi değildir? Yunancada Philosophia sözcüğü ile ifade edilen, felsefenin Türkçedeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Yüz binler basamağında 6, yüzler basamağında 3 ve birler basamağında 1 rakamı olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 900 cm = A m eşitliğinin doğru olabilmesi için A yerine kaç yazılmalıdır? 1.Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.2.İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Bu iki nimet: sağlık ve boş vakittir.3.Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz4.Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir.Yukarıdaki hadislerden hangileri İslam dininin yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önemi gösterir? 5008 – 3449 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir