Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Mary : Can I use your laptop? Ann : - - - - . It is broken.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Mary : Can I use your laptop? Ann : - - - - . It is broken. sorunun cevabı "Sorry" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Osmanlı Devlet’inde, Divan-ı Hûmayun’un üyesi olan kazasker,medreselerin kontrolü, kadıların tayini ve yargı işlerini yürütüyordu. Kazasker in günümüzde, Bakanlar Kurulu ‘ ndaki karşılığıaşağıdakilerden hangisidir? “Yağmur sularıyla çözünen topraktaki tuzlar akarsularla denizlere taşınır. Bu nedenle __________ tuzludur.” İfadesindeki noktalı yere gelecek en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir? I. NK’da 2,24 L H2 gazıII. 1 g molekülüIII. N tane atom içeren molekülüYukarıda verilen maddelerin kütleleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? ( H g : / 1 mol N: Avagadro sayısı ) Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almıştır?   Kısa kenarı 6 cm, uzun kenarı da kısa kenarın 4 cm fazlası olan dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? Hakan-ı Osmani-neseb kim münderic zatında heb İslam-ı faruk-ı Arab ikbal-i perviz-i Acem Sultan Murad-ı kamuran efser-dih ü kişver-sitan Hem padişah hem kahraman sahib-kıran-ı Cem-haşemKasideden alınmış bu bölümler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Osmanlıda savaş, sel ve yangın gibi olağanüstü durumlarda alınan vergi, aşağıdakilerden hangisidir? ​Aşağıdakilerden hangisi basit kelimedir? Milli Güvenlik   kurulunda hangisi bulunmaz?                                y=2x+6 doğrusunun ve eksenlerin arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bir ailede görev paylaşımı yapılıyorsa o aile ilgili ne söylenebilir?