S:1

Ben kitaplarla dolu bir evde büyüdüğüm için çocuğum da benzer bir ortamda büyüdü. Benim dönemimden farklı olarak teknolojik gelişmelerin insanı okumaktan uzaklaştırdığı bir ortam vardı. Buna rağmen kitap da okuyan bir çocuk oldu. Dünyaya geldiği andan itibaren okuyan insanlar gördü. Benim okuduğum masal-lara kavuşmak için uyku saati gelir gelmez yatağına koşardı. Bunlar sayesinde o da bir kitap kurdu oldu.
Bu parçada yazar, çocuğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

Ben kitaplarla dolu bir evde büyüdüğüm için çocuğum da benzer bir ortamda büyüdü. Benim dönemimden farklı olarak teknolojik gelişmelerin insanı okumaktan uzaklaştırdığı bir ortam vardı. Buna rağmen kitap da okuyan bir çocuk oldu. Dünyaya geldiği andan itibaren okuyan insanlar gördü. Benim okuduğum masal-lara kavuşmak için uyku saati gelir gelmez yatağına koşardı. Bunlar sayesinde o da bir kitap kurdu oldu.Bu parçada yazar, çocuğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? sorunun cevabı "Okuduğu masallar sayesinde hayal gücü artmıştır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize aşağıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir adreste bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisinin atmosfer içerisindeki miktarı sıcaklığa ve yeryüzü şartlarına göre değişir? Heredot’un ilk örneğini verdiği tarih yazıcılığında yer ve zamandan bahsedilmekle birlikte sebep ve sonuç ilişkileri üzerinde pek fazla durulmaz.Buna göre Herodot;I- Hikayeci,II- Öğretici,III- Araştırmacıtarih yazıcılığı türlerinden hangisini kullanmıştır? Dedemizle röportaj yapmak istersek hangi soruyu sormamız doğru olmaz? Aşağıdaki yakıtlardan hangisi katı yakıttır? “Din lüzumlu  bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası vardır ki, din, Allah ile kul arasında bir  bağlılıktır.”Atatürk bu sözüyle dinin hangi özelliğinden bahsetmemiştir? 6-4-7 rakamları ile yazılabilen en büyük ve en küçük sayının farkı nedir? o Bir hücreli mantarlardır.o Nemli ortamda yaşarlar.o Hücre bölünmesi ya da tomurcuklanma ile çoğalırlar.o Oksijensiz solunumları sırasında karbonhidratları etil alkol ve karbondioksite parçalarlar.Yukarıda özellikleri verilen mantarlar hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi deprem anında sınıfta yapmamamız gereken bir davranıştır? Peygamberimizin bildirdiğine göre, müminlerin birbirlerine olan sevgilerini pekiştirecek davranış hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Yahya Kemal’in şiirlerinde tabiatın ana kuvvetleri dile gelir ( ) deniz, gök, gece, hayat, aşk, ölüm ( ) Bu büyük temalar kendilerine uygun ( ) sade fakat muhteşem bir inşa içinde yükseldikleri zaman bizde büyük mimari eserlerin izlenimlerini uyandırır ( )Bu parçada ayraçla ( ) boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerde geçen eylemlerden hangisi “bir anda olup biten” bir işi anlatır? Hac ibadeti yerine getirilirken, Hacer annemizin,oğlu İsmail için su arayışının sembolik olarak canlandırılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hangi fiil olumludur? Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı farklı coğrafyalarda araş- tırmalar yapılmış. Aralarında çok fazla benzerlik olduğu saptanmış. Mesela, gidecekleri yere genellikle yürüyerek ve bisikletle gidiyorlar. Hemen hemen hepsinin uğraştığı bir bahçesi veya hayvanı var. Stresten uzak bir hayat yaşıyorlar. Torunlarıyla ve çocuklarıyla yakından ilgileniyorlar.Bu parçadan “uzun ömürlü insanlarla“ ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hangi kelime tekil olduğu halde çoğul anlam taşımaz? “Askeri başarılar siyasi başarıları da beraberinde getirir” yargısını aşağıdakilerden hangisi desteklemez? “Ey Ademoğulları! ‘Size şeytana tapmayın,çünkü o sizin apaçok düşmanınızdır’ demedim mi?” (Yasin suresi, 60. ayet)Bu ayette uzak durulması emredilen inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi röportaj yazarının dikkat etmesi gereken kurallardan biri değildir? Bilim felsefesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi bayramlarda yapılmaz? Esir” sözcüğünün eş anlamlısı, aşağıdakilerden hangisidir? Bir deneyde,•Aynı hacimde etil alkol ve su, özdeş plastik kaplara konuyor.•   Kapların tabanına yakın aynı noktalardaniğneyle birer delik açılıyor. •Kaplardaki deliklerden fışkıran sıvılardan hangisinin daha uzağa gittiği gözleniyor.Bu deneyde sıvı basıncını etkileyen faktörlerden hangisinin etkisi gözlenmektedir? I.Arkadaşımın kalemini izin isteyerek alırım.II.Bana yardımcı olan arkadaşlarıma teşekkür ederim.III. Öğretmenimle  izin isteyerek konuşurum.Yukarıdaki davranışlardan hangileri doğrudur ?  “La ilahe illallah Muhammed’un Rasulullah”Yukarıdaki cümleye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi yargı denetiminin dışında bırakılan idarî işlemlerden biri değildir? Siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazın.(……) Sınıfta okuma parçasını hep aynı kişilerin okuması eşitliğe uygun adil bir davranıştır.(……) Bütün insanlar özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.(……) Temel haklarımız anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.(……) İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.(……) Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz. Hangi cümlede “de” nin ayrı yazılması gerekirdi? Hülya: My favorite movies are sci-fi movies. How about you?Sean : Well, I don’t really like sci-fi movies. But I like romances a lot.Hülya: - - - - That’s surprising. Kur’an-Kerim’in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir? I. Musul SorunuII. KapitülasyonlarIII. Dış BorçlarYukarıdakilerden hangileri Lozan Barış Antlaşması sonucunda çözüme kavuşturulamamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde deneme türünde özgün örnekler veren sanatçılarımızdandır? Aşağıdaki hangi cümlede “rahat” sözcüğü “aldırmaz, gamsız” anlamında kullanılmıştır? Dünyadan bakıldığında Ay ve Güneşin hemen hemen aynı boyutta görülmesinin nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki hadislerden hangisi aile içi iletişim ile ilgilidir? Peygamberimizin babası ne zaman vefat etti? Aşağıdakilerden hangisinde bir isim tamlamasında tamlayanla tamlanan arasına başka bir sözcük girmiş?   Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “ders seçimi” okulun imkânlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ne zaman yapılır? Ahmet:   -Babam gurbetten geliyor diye kız kardeşim çok seviniyor, etekleri zil çalıyor.Dilara:   -Dün çok yorulduk, pireyi deve yaptık.Veli      : -Bir haftadır derslerimize hiç çalışmadık, ipin ucunu kaçırdık.Anne: -Çocuklar çok aç olduklarını söyleyince yemeği yetiştirmeye çalıştım, iki ayağım bir pabuca girdi.Yukarıdaki kişiler açıklamasıyla birlikte deyimleri de söylemiştir. Ancak bunlardan birisinin açıklaması ile deyim uyuşmamaktadır. Uyuşmayan cümleyi kim söylemiştir.  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir