S:1

Herkesin aynı düşüncede olması iyi değil-
dir, o zaman gelişme olmaz.
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağı- dakilerden hangisidir?

Herkesin aynı düşüncede olması iyi değil-dir, o zaman gelişme olmaz.Bu cümlede anlatılmak istenen aşağı- dakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İlerleme ancak farklı düşüncelerden doğar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Cumhuriyetçilik, halkın kendisini yönetecek kişileri kendisinin seçmesini esas alan bir düşünce sistemidir.Buna göre;I. TBMMnin açılmasıII. Medeni Kanunun kabul edilmesiIII. Saltanatın kaldırılmasıIV. Soyadı Kanununun çıkarılmasıgelişmelerinden hangileri cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir? Kırmızı kelimesinin eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Elâ gözlerine kurban olduğumEcelim gelmeden öldürme beniGizlice uğrunda severim seniSırrımı kimseye bildirme beniBu dörtlükten şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Ben Ceylan. Şiir okumayı ve kitap okumayı çok seviyorum.Yukarıda verdiği bilgilere göre Ceylanın hangi kulübe katılması beklenir? Aşağıdakilerden maddelerden hangisi kırılgan özellik gösterir? AVRUPADA BİR CEVELANBu sabah âdeta şafaktan evvel uyanmış idim. Arkada-şımın alaturka kahve takımı bililtizam(özel olarak) benim odadaki dolaba konulmuş olduğundan ispirto lambasını yakıp kahveyi sürerek Paris planını önüme yaydım. İlk ve ikinci günü geçmiş olduğum sokakları plan üzerinde mürekkeple çizmiştim. Bunlardan kaçardefa geçmiş olduğumu da işaret etmek istedim ise de her defası için birer çizgi çizmenin yolların planı üzerindeki arazına (işaret) sığdırılamayacak bir şey olduğunu düşünerek vazgeçtim.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Hücre zarında bulunan proteinler yüzey ve iç proteinleri olarak iki bölümde incelenir. İç proteinlerin çoğu zarın iki yanında bulunur, yağ tabakaları arasında kanalları oluşturan bu proteinlere kanal proteinleri denir.Buna göre kanal proteinleri ile ilgili;I. Hücrenin madde alışverişinde görev alır.II. Hücre zarına geçirgen özellik kazandırır.III. Polimer maddelerin geçişini sağlar.verilenlerden hangileri yanlıştır? Peygamberimiz Mekkelilerin eziyetlerinin artması sonucu İslamiyeti anlatmak için ilk olarak nereye gitmiştir? Uçuşur beyaz deniz kuşları alay alay Buruşuk bir deriyi andırır titreyen su İner merdivenlerden ilk vapurun yolcusu Uyandırır ihtiyar köprüyü tramvayBu dizelerdeki söz sanatları, aşağıdakilerin hangi- sinde birlikte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, güzel iş ve davranışların karşılığında Allah tarafından verileceğine inanılan ödülü ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi Stratejik yönetim sistemi içinde kullanılan araçlardandır? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz kıyısında yer alan ovalarımızdandır? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi veya belgeye erişimle ilgili başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti aşağıdakilerden hangisine gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir? 75 dakika = ..................... saat cinsinden dönüşümü nedir? * Aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar* Küçük parçalı ve birbirinden uzak tarım topraklarının varlığıo Hayvanlar için yeni otlak ve barınak ihtiyacının oluşmasıVerilenlerin tamamı aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur? Kaval kemiği vücudumuzun hangi bölümünde bulunur? 4x – 2xy - x + 2 ifadesini en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? I. İlköğretim okullarıII. Okul öncesi eğitim kurumlarıIII. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarIV. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri mecburi olan ilköğretim kurumlarındandır? Kureyş suresinde aşağıdaki konulardan hangisi yer alır? Medinenin Hicretten önceki adı aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır? Nüfus cüzdanında yer alan aşağıdaki bilgilerden hangisi kişiye aitliğin kesin göstergesidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma durumunda bir isim kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcükler alfabetik sıraya göre dizildiğinde, hangisi 3. sırada yer alır? Roni boş zamanlarında bilgisayarında kayıtlı olan müzikleri dinlemektedir. Ancak Roninin dört aylık küçük bir kız kardeşi vardır. Roni müzik dinlerken kardeşi sesten rahatsız olup uyanmaktadır. Çünkü bilgisayar kardeşinin uyuduğu odada bulunmaktadır.Roninin kardeşini rahatsız etmeden müzik dinleyebilmesi için hangi donanımı kullanması gerekir? ... Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kâbe) haccetmesi, Allahın insanlar üzerinde bir hakkıdır.(Âl-i İmrân suresi, 97. ayet)Bu ayet ile emredilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Yesterday at 3 o´clock in the afternoon, I ............ with my friends in the library. Kurban Bayramının arefe günü öğle vaktinden bayram sabahına kadar, bir süre Arafat Dağında bulunmak demektir. Bu süre ibadet ve dua ile geçirilir.Hakkında bilgi verilen haccın farzı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cephelerden hangisinde kuvayı milliye birlikleri savaşmıştır? İşletmeler tutundurma faaliyetlerinden en çok aşağıda verilenlerden hangisini tercih etmektedir? Bir çıkarma işleminde çıkan 3885, kalan 1358 ise eksilen kaçtır? 1. Fece alehüm keasfin mekûl.2. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.3. Elem tera keyfe feale rabbüke bi-eshâbil fîl.4. Termîhim bihicâretin min sicîl.5. Elem yecal keydehüm fi tadlilYukarıda Fil Suresi ile ilgili verilen ayetlerin okunuş sırası aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de, danın yazımında yanlışlık yapılmıştır? "Akşam oldu.......?" cümlesinin soru cümlesi olabilmesi için noktalı yere hangi hece yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi 350 sayısının asal çarpanlarından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir sorun çözme yöntemlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir