S:1

Türkiye kabartma haritasını inceleyen bir öğrenci aşağıdaki sorulardan hangisine cevap alamaz?

Türkiye kabartma haritasını inceleyen bir öğrenci aşağıdaki sorulardan hangisine cevap alamaz? sorunun cevabı "Yurdumuzun en az yağış alan yerleri nerelerdir?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Çıt çıkmayan sokaklarda koştu hüznüm, Yol kavşaklarının gözüne baktımTanış hâlime tesadüf ederim diye…Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından han- gisi yoktur? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime çıkma durumundadır?  İnsanoğlu çok uzun bir süre enerjik ve güçlü kalacak şekilde dünyaya gelir. Bir insan uygun şekilde beslenir, spor yapar ve uykusuna dikkat ederse sağlıklı kalır ve uzun yıllar enerjisini korur. Vücuduna gösterdiği özeni ruhsal sağlığına da gösterebilirse enerjisi daha da uzun süre devam edebilir. Fakat çabuk morali bozulan, duygusal yıkıma uğrayan birisi, ne kadar sağlıklı olursa olsun, yeterince enerjik olmaz. Kişinin vücudu, zihni ve ruhu, işlevlerini uyum içinde görüyorsa bu insan daha enerjik olabilir ve enerjisini uzun yıllar koruyabilir.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? “ Her Peygambere kıyamet gününde bir havuz verilecektir. Bana verilecek olan havuzda …………….… “         Yukarıdaki hadisteki boşluğa ne gelmelidir? 16 x 4 – 27 ÷ 9 – 1  işleminin sonucu kaçtır?   Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Felaket kimlerin başına gelirse onları mahveder.” anlamına gelir? Bilmeceler çocuklar açısından önemlidir. En başta dil becerilerini geliştirir. Ses tekrarları ve tekerleme şeklinde olması çocuğun söyleyiş becerisi kazanmasını sağlar. Zekâsını pratik biçimde kullanmasına ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. Bu beceri çocuklar için ilginç ve eğlenceli oldu- ğundan günün her saatinde eğitici bir unsur olarak kullanılabilir.Bu metinde bilmecelerle ilgili aşağıdakiler- den hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki görsellerden hangisi tekil bir adı temsil eder ? Önceleri Abbasilere bağlı olan fakat taht mücadeleleri ve iç çekişmeler nedeniyle bağımsızlığını ilan ederek merkezden ayrılan Saffariler Devleti, aşağıdaki bölgelerin hangisinde kurulmuştur?  Her insanın yaratılışında yüce bir varlığa inanma eğilimi vardır. Bu konuda Yüce Allah; “Allah’ın, insanları üzerine yarattığı - - - - sımsıkı tutun” (Rum suresi, 30.ayet) buyurmaktadır.Bu ayette boş bırakılan yerde olması gereken ve “doğuştan verilen eğilim, yaratılış” anlamında olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?  Son peygamber kimdir? Hangi cümlede zamir yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir durum söz konusudur? (270 - A) x 8 = 1640  olduğuna göre A kaçtır?  Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Hz. Ali halife olarak kaç yıl görevde kaldı? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.(…..) İnsanın Allah’a karşı ahlaki sorumluklarından biri de kulluk görevini yerine   getirmektir.(…..) Müslüman; Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını kabul eden ve O’na teslim  olan kimsedir.(…..) El- Aziz, emniyet ve selamet veren anlamına gelir.(…..) İffet, bir şeyi yerli yerine koymak, hak sahibine hakkını vermek anlamına  gelir.(…..) Kur’an okumak bir ibadettir. Miraç Gecesi Müslümanlara hangi ibadet farz kılınmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay, nedeniyle birlikte verilmiştir? Aşağıdaki atıklardan hangisi çevreyi en az kirletir? Aşağıdakilerden hangisi bilim, sanat, kültür ve başka konularda bilgi vermek, bir düşünceyi ortaya koymak ya da savunmak amacıyla yazılan, belgelerden,incelemelerden yararlanılan dergi ve gazete yazılarına verilen isimdir?  Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir? Planlı yaşayan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?   • Hücreye belirli bir şekil verir.• Canlı bir yapıya sahiptir.• Seçici geçirgen özelliktedir.Bazı özellikleri verilen hücredeki yapı aşağıdakilerden hangisidir? 24 eriğin yarısının 3 katı kaçtır? Öğrenciler Eba’ya aşağıdakilerden hangisi ile girebilir? Hz. Peygambere dua niyetiyle okunan salavatı kim bestelemiştir? “Eşhedü ………… ilâhe illallah ve eşhedü ………… Muhammeden Abduhu ve Resûluhu”Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangisi öğretmenlerin özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevreyi değiştirmelerine örnek olarak gösterilemez? 5200 : (300 - 200) İşleminin sonucunun yarısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisini yaparken besmele  çekilmez?  Aşağıdaki sayılardan hangisi 55’ ten büyüktür?   D E F+E F D  E,F,D farklı rakamlar olduğuna göre işlemin sonucu en az kaç olur? Elektrik akımı aşağıdakilerden hangisi ile oluşur? Aşağıdakilerden hangisi kuşlar ve sürüngenlerin ortak özelliklerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir? “Derse – bugün – zamanında – kaldım – geç” kelimelerinden anlamlı bir cümle oluşturursak hangi kelime kullanılmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir