Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir bağda 320 kg üzüm vardır. Boş kasaların her birine en az 10 kg, en çok 16 kg üzüm doldurulacaktır.Buna göre üzümlerin tamamı kasalara doldurulduğunda kullanılan kasa sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir bağda 320 kg üzüm vardır. Boş kasaların her birine en az 10 kg, en çok 16 kg üzüm doldurulacaktır.Buna göre üzümlerin tamamı kasalara doldurulduğunda kullanılan kasa sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? sorunun cevabı "26" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I-Su        II-Rüzgâr               III-İnsanlar            IV-Hayvanlar Yukarıda verilenlerden kaç tanesi bitki tohumlarının çevreye yayılmasında etkilidir? Peygamberimizin üye olduğu , haksızlıkları önlemek amacıyla kurulan cemiyetin adı nedir ? La ilahe illallah Muhammedun rasülüllah cümlesi, hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bireyin siyasal haklarındandır? Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi  Arap  toplumunun  sosyal ve  ahlaki  yapısında  görülmez?  • Belirli bir zamanda ve mekanda var olan her şeydir.•   İnsan bilincinden bağımsız ola- rak var olan varlıklardır.Yukarıda açıklaması verilen bilgi kuramının kavramı hangisidir? 40 litrelik zeytinyağını 5 litrelik şişelere koymak istiyoruz. Kaç tane şişe gereklidir? Günde 3 kez 250 mg'lık ilaç içiyorum. 1 haftada toplam kaç gr ilaç içerim? Bir eşya mağazasında çlışn Emre’nin bir haftaboyunca güde ortalama 30 üü satması gerekmektedir.Haftada 6 gü çlışn Emre’nin ilk beşgü sattığı üü sayıları 32, 29, 23, 26, 37’dir.Buna göe, Emre’in 6. gü satmasıgerekenüü sayııkaçı? K, L, M ve N yüklü cisimlerinden K, L’yi itiyor, M’yi çekiyor; M de N’yi itiyor.Buna göre cisimlerin yük cinsi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Doğru davranış hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?