Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hakanın oturduğu mahallede akşam elektrikler kesilmişti. Hakan perdeyi açınca yıldızları gördü. Yoldan geçen arabaların lambaları yolu aydınlatıyordu. Hakan daha sonra odasındaki mumu yaktı.
Hakanın o akşam gördüğü ışık kaynakları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hakanın oturduğu mahallede akşam elektrikler kesilmişti. Hakan perdeyi açınca yıldızları gördü. Yoldan geçen arabaların lambaları yolu aydınlatıyordu. Hakan daha sonra odasındaki mumu yaktı.Hakanın o akşam gördüğü ışık kaynakları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Yıldızlar doğal, araba lambası ve mum yapay ışık kaynağıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Elif matematik yazılılarının ilk ikisinden 61 ve 56 almıştır. Notlarının ortalamasının 70 olması için Elif’in üçüncü yazılıdan kaç alması gerekir? "Adamın karşısına iki kurt çıkmış." cümlesinde sıfat olan kelime hangisidir? Osmanlı Devleti’nde “Ülke hanedanın ortak malıdır” anlayışı zamanla “Ülke padişahın ve oğullarının malıdır” şekline dönüşmüştür. I.Murat zamanında yapılan bu değişiklik hangi alanla ilgilidir? “Hepimiz” sözcüğü aşağıdaki hangi çeşit bir zamirdir ? Aşağıdakilerden hangisi Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi ifade eder? Tatlı kelimesi hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır? XVIII. yüzyılda Avrupalı devletlerin “amaca ulaşmak için ahlaka aykırı da olsa her türlü araca başvurmanın uygun olduğu” politik anlayışa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki şehirlerin hangisinde Akdeniz iklimi  hâkimdir? A: Excuse me, how can I go to the museum? B: ............ straight ahead and ............ right. It´s on the left. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel el sanatlarımızdan biri değildir?  “çevremizdekilerin” kelimesinde kaç hece vardır? ’’Bu yüzden en büyük sanat eserleri sanatçının özgürce yaşadığı toplumlarda filizlenmiştir.’’cümlesinin öğeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?