S:1

Örümcek derler bana, Nedenini anlatayım sana.
Kaç bacağım olduğunu say önce, Sonra bak vücudumun bölümlerine! Ama sakın beni böcek zannetme, Dikkat et özelliklerime,
Antenim yok, duyamam! Kanatlarım yok uçamam!
Bu şiire göre örümceğin uçamama sebebi nedir?

Örümcek derler bana, Nedenini anlatayım sana.Kaç bacağım olduğunu say önce, Sonra bak vücudumun bölümlerine! Ama sakın beni böcek zannetme, Dikkat et özelliklerime,Antenim yok, duyamam! Kanatlarım yok uçamam!Bu şiire göre örümceğin uçamama sebebi nedir? sorunun cevabı "Kanatlarının  olmaması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
PowerPoint dosyasının her bir sayfasına ne ad verilir? '' Bathroom '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Bütün işlerimize ne ile başlamalıyız? Halojenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  “- cik, -ceğiz” ekleri adlara “şefkat” ve “acıma” anlamı katabilir. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya örnek yoktur?   Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile bilimin ortak özelliklerinden değildir? İnsanın duygu, düşünce, amaç ve deneyimlerini her türlü yolla başkalarına bildirmesine iletişim denir. İletişimde bilgiyi aktaran kişi - - - -; aktarılan bilgi, duygu ve düşünce - - - -; iletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortam- - - -; geri bildirim ya da mesaja verilen olumlu veya olumsuz tepki - - - - olarak tanımlanır.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilemez? 723,751 sayısındaki 7 rakamlarının basamak değerleri arasındaki fark kaçtır? • Anadolu’da Moğol baskısı arttı. • Devlet, Moğolların himayesine girdi.• Türkiye Selçuklu Devleti iyice zayıfladı.• Yönetimde Türkiye Selçuklu sultanlarının etkisi azaldı.Verilen bilgiler, aşağıdaki savaşlardan hangisininsonuçları arasında yer alır?  863 + 98 = ? İşleminin sonucu kaçtır? Son yıllarda güncellik konusu üzerinde çok duruldu. Güncelin, sanat yapıtlarına sıcağı sıcağına giremeyeceğini ileri sürenler oldu. Buna karşılık şiirin günceli, güncel duyguları kullanabileceği ama romanda bunun olanaksız olduğunu söyleyenler oldu. Bir başka grup da bütün boyutlarıyla anlaşılmak ve verilmek koşuluyla güncelin her türlü sanat yapıtına girebileceği görüşünü savundu.Bu metnin anahtar kelimeleri aşağıdakilerden hangisidir? Yalın ayaklarla koştun mu tarla tarla,Duydun mu çıplak toprağın, çıplak insanın yasını?Ağlayan kadınlarla, ihtiyarlarla,Yaşadın mı bir yağmur duasını?Busbulanık ırmaklarda çimdin mi?Kulak verdin mi yürekten kavala, saza?Bir ipek seccade üstünde gibi huzurlu,Durdun mu toprakta namaza?Bu dizelerin konusu aşağıdakilerden hangisidir? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; aşağıdakilerden hangisi için sulh ceza hâkimine başvurulur? Bir sınıfta bulunan 21 öğrenci ikişer ikişer eşleşerek dama oynacaktır. Öğrencilerin tamamının aynı anda oynaması şartı ile kaç tande dama tahtasına ihtiyaç vardır? Aşağıdakilerden hangisinde ses düşmesi olmuştur? nsanlar, temel haklarından birisi olan yaşama hakkına doğuştan sahiptir. İnsanların bu haklarına saldırı olduğunda devlet otoritesi kendiliğinden devreye girer. Bu durumda devlet aşağıdaki yaptırımlardan hangisini uygulamaya koyar?  O sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde insan adının yerini tutuyor?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nın Yazılı Dönem özelliklerinden biri değildir? En yakın yüzlüğe yuvarlayarak 3500 sayısını elde edeceğimiz en küçük doğal sayı kaçtır? “Bir otobüs, bizi okuldan müzeye götürecekti.” cümlesinde yer alan kelimelerden hangisi bir ismin yerine kullanılmıştır? Bir satıcı bir ürünü % 15 zararla 595 liraya satmıştır.Bu satıcı aynı ürünü 770 liraya satsaydı yüzde kaç kâr ederdi? 100! + (100! + 1) + (100! + 2) + ... + (100! + 11) toplamı aşağıdaki sayılardan hangisi ile tam bölünemez? Aşağıdaki eklemlerden hangisi oynar eklem değildir? Aşağıdakilerden hangisinde verilen olayla sonuç arasında doğru bir ilişki yoktur?   (1) Gökyüzü, geceleyin cep telefonuyla fotoğraflanması en zor şeylerden biri.(2) Akıllı telefonların teknik özellikleri bunun için henüz yeterli değil.(3) Gök cisimlerini gözlemlemek için onlar hakkında bilgi sahibi olmalıyız.(4) Telefonla çekilen fotoğrafların kalitesini artırmak için biraz teknoloji desteği almak gerekiyor.Numaralanmış cümlelerden hangisi bu met- nin anlam bütünlüğünü bozmaktadır? Peygamberimizin doğduğu tarih hangisidir? Melis 8 yaşındadır. 3 yıl sonra kaç yaşında olur? Aşağıdakilerden hangisi bitki kökünün görevidir? Brain  : Hi, Bob. It’s me, Brain. We are going to Adam’s birthday party at 10 p.m. Would you like to come with us?Bob  : It’s very noisy here. I can’t hear you. Can you - - - - it, please? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi “türemiş sözcük” değildir? "On dokuz" hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan yüklemin türü farklıdır?              Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen ve denetleyen kuruluşun kısa adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) söz ve davranışlarında dengeli bir insan olduğuna örnektir? Hayatta yerine getirmemiz gereken bazı sorumluluklarımızvardır.Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan birideğildir? Vanessa : Would you mind - - - - the air-conditioner? It is really hot here.Derek      : No, of course. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir madde değildir?  I. Taif KuşatmasıII. Tebük SeferiIII. Mute SavaşıIV.  Huneyn SavaşıYukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? Ticaretin altın kuralı bellidir ( ) Peşin alışveriş yapacaksın ( ) Bunu sakın ama sakın unutma evladım ( )Bu parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaret- lerinden hangileri getirilmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir