S:1

Kim fakire verirse onun eksiği olmaz fakat kim ondan yüz çevirirse o çok lanete uğrar. (Yahudilik)
• Verin, size de verilecektir; sizin kucağınıza
güzelce basılmış, silkelenmiş, taşkın, iyi ölçekle verilecektir; hangi ölçekle verirseniz size de o ölçekle verilecektir. (Hristiyanlık)
• İnsanların en hayırlısı insanlara en çok
faydalı olandır. (İslam)
Dinlerin bu öğütlerinde aşağıdaki evrensel ilkelerden hangisine vurgu yapılmıştır?

• Kim fakire verirse onun eksiği olmaz fakat kim ondan yüz çevirirse o çok lanete uğrar. (Yahudilik)• Verin, size de verilecektir; sizin kucağınızagüzelce basılmış, silkelenmiş, taşkın, iyi ölçekle verilecektir; hangi ölçekle verirseniz size de o ölçekle verilecektir. (Hristiyanlık)• İnsanların en hayırlısı insanlara en çokfaydalı olandır. (İslam)Dinlerin bu öğütlerinde aşağıdaki evrensel ilkelerden hangisine vurgu yapılmıştır? sorunun cevabı "İyilik ve yardımseverlik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
“ Bölgeler, yetiştirilen bazı tarım ürünleri ile özdeşlemişlerdir.”Buna göre aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmamıştır? Yeni bir buluşu olan bir mucit ilk önce hangisini yapmalıdır? Şiir; ulaşılamayan, erişilemeyen, özlemin gittikçe büyüdüğü, büyüdükçe bir muammanın ve esrarın oluştuğu bir ses, ritim ve imgeden oluşan bir sacayaktır. Aslında şiir hayatın bizatihi kendisidir. O nedenle hayatı savunur. Şiir, savaşlar çıkardığı kadar savaşları durduracak güce de sahiptir. Kimi zaman bulunduğu ortamın en içli ve sessiz olanıdır. Kimi zaman gürül gürül akan bir ırmak… Gerektiğinde şiir en gümrah ve devrimci bir coşkuyla, mazlumun yanında yer alır. Hayatın daraldığı noktalarda şiir bir duygu patlamasıyla bütün yeryüzüne hakikati haykırır. Şiir, sözcüklerden örüldüğü hâlde onlardan kaçınandır. Az laf, çok iş…Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? “ Sabahın seher vaktinde                 Bir garip bülbül dolaşır.”                       Yukarıdaki dizede aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?             Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmıştır? İslam dininin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek, Allah’a kulluk ederek dini yaşamak için ortaya çıkan yorumlara - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ülkemizde ticaretin, sanayinin, ulaşımın ve hizmet sektörünün en fazla geliştiği illerden biri de İstanbul’dur.Buna göre İstanbul’da aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha az olması beklenir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Duydun mi e kız komşi hamsi çıkti bu sabah Essah mi deyisun hatun,duyamadım vah vah vah Sen almişsan bize de bir tavaluk ödünç ver Dört batman aldum ancak üçini bizim bey yer Başımıza geleni gördün mi komşi hanım Bahçede pişir bari kokusini alalım…. Yukardaki şiirde bahsi geçen “hamsi” hangi ilimize aittir? Don’t wait for me to go out if I - - - - late. I- Atardamar kanamalarıII- Toplardamar kanamalarıIII- Kılcal damar kanamalarıYukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde,açık renkli kanın yara ağzından kalpatımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir? Aşağıdakilerden hangisi hem bir hak hem de sorumluluktur? I. Okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir.II. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması zorunludur.III.  İlköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ortaöğretimin kapsamıyla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?  Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın selamı sizin de üzerinize olsun.” anlamına gelir? Bir terzi, 45 m kumaştan 11  tane elbise yapmıştır.  Geriye 100 cm kumaş atmıştır. 1 elbise kaç cm kumaştan yapılmıştır? TBMM hangi tarihte nerede açıldı?  Millî Edebiyat Dönemi’nde sade dil ve hece ölçüsünü kullanan sanatçılar, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk sanatçı kuşağını oluşturdu. Şiirde Millî Edebiyat akımını en tipik şekilde devam ettiren - - - -oldu. Bunların ortak özelliği halk şiiri geleneğinden yararlanarak yurt güzelliklerini dile getiren duygusal şiirler yazmış  olmalarıdır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? "1236" sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? 6 x 3 + 10 ÷ 2 – 1     işleminin sonucu kaçtır?   I. DonmaII.KaynamaIII.BuharlaşmaYukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşirken su dışarıdan ısı alır? İklim geniş bir bölge içinde hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama durumdur.Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yerin iklimini tarif etmez? Okul müdürümüz, salı günü sınıf öğretmenimize okuma bayramı yapın dedi.Yukarıdaki hangi söz tırnak içerisine alınmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e göre sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç kaç iş günü içinde itiraz edilebilir? (8 x 1000) + (9 x 10) + 6 şeklinde çözümlenmiş hâli verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi üretim süreci içerisinde yer almaz? Çocuklardan hangisi uyumama nedeni anlatmaktadır? Gebelik düşünüldüğünde aşağıdaki konuların hangisinde hekime danışılması gerekmez?   Osmanlı Devletinde sadrazamın, İran’da da Şah’ın değişmesine sebep olan antlaşma hangisidir? X ile Y element atomlarının izotop olduğu bilinmektedir. Buna göre, X ve Y atomları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde tümüyle divan şiirinin nazım şekilleri bir arada verilmiştir? Yaşamamızı etkilemeyen ancak olmasını istediğimiz şeylere ne denir? Berk ve Berat sınıfın boyunu ölçerken, Berk 11 adım, Berat ise 11 adım 1 ayak olarak ölçüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisinde elektrik, hareket ettirme amacıyla kullanılır? Her ikisi de halkalı olan gezegenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi tekil isimdir?  “…İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl suresi, 44. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz? Bir bahçeden toplanan portakalların 2588 kg’ı meyve suyu fabrikasına, 2474 kg’ı pazara gönderilmiştir. Geriye 309 kg portakal kaldığına göre bu bahçeden kaç kilogram portakal toplanmıştır? Demokrasinin en önemli yönlerinden bir tanesi de insanlar arasında eşitlik sağlamasıdır. Buna göre eşitlik ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir