S:1

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilin çatısı edilgendir?

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilin çatısı edilgendir? sorunun cevabı "Boş torba ile at tutulmaz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız?(...) Birler basamağında çift rakam bulunan sayılar 2 ile tam bölünür.(...)  Basamaklarındaki rakamların toplamı 3 veya 3’ün katı olan tüm sayılar 9 ile kalansız bölünür.(...)  Tüm çift sayılar 5 ile kalansız bölünür.(...)  Son iki basamağı 00 veya 4’ün katı olan sayılar 4 ile kalansız bölünür.(...)  Birler basamağında 0 veya 5 olan sayılar 10 ile kalansız bölünür. Namazın sonunda tahiyyat duasını okuyacak kadar oturmaya - - - - denir.Bu cümledeki boşluğa gelebilecek doğru kavram aşağıdakilerden hangisidir?  Med Sebebi kaç tanedir ve isimleri nelerdir? Göz sağlığımız için hangisini yapmamalıyız?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kullanılmamıştır? 624 tane yumurta bir pakete 12 tane yumurta olacak şekilde paketlenirse kaçpaket yumurta elde edilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna yanlış bir noktalama işareti konuşmuştur? Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamışım çözülmüyor Mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor MihribanBu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? Salgı doku hücrelerinin sentezlediği aşağıdaki maddelerden hangisi doğrudan kana verilir? Fırat is a football player and football is his love. He thinks football is - - -. Deprem çantasında hangisi bulunur?  145 sayısında 4'ün basamak adı nedir ? Kara ve denizlerin dağılımı, canlıların yeryüzüne yayılı-şını etkiler. Bazı su yolları deniz ve okyanuslar arasında canlı türlerinin geçişine olanak sağlar.Buna göre Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu arasında canlı türlerin geçişlerine olanak sağlayan su yolu aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangisiyle “kara devleti olma” özelliğinden çıkarak denizci bir devlet olmuştur? Mevlevi dervişlerinin ney, kudüm, rebap gibi çalgılar ve ilahiler eşliğinde kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin aşağıdakilerden hangisidir? I. taş küreII. Su küreIII. Hava küreYukarıda verilenlerin hangileri dünyanın gözlemlenebilen katmanlarındandır? Joe  :I love bowling. What about you, Alex?Alex  :Oh, I love it, too.Joe  :- - - - we can play tonight. Do you have anything to do? 586 sayısının yarısının 5 katı olan sayının 275 fazlası olan sayı kaçtır? Doğum günü pastamı annem 12 dilime ayırdı. 8 dilimini yedik.Pastamdan geriye kaç dilim kaldı? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin tüm ögeleri söz gruplarından oluşmamaktadır?  I will visit my grandparents ………………. . Giyim kuşam ilk başlarda;‘’………………………………………………………………………………………………’’ zamanla teknolojik gelişmeler, sosyal ihtiyaçlar gibi nedenlerle farklı özelliklere kavuşmuştur.Yukarıda boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? “Kuvvetler ayrılığı’’ düşüncesini ortaya atarak devletin mutlak gücünü kişi hak ve özgürlükleri karşısında sınırlandırmayı hedefleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Albümümde yer alan fotoğrafları kronolojik sıraya koymak istiyorum. Buna göre en son hangisini koyarım? Bir basamaklı en büyük sayının 3 fazlası kaç eder? Ceren günde 2400 m koşuyor. Buna göre Ceren 10 günde kaç km koşmuş olur? Beyşehir Gölü hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi elimizle durdurmaya çalışmak tehlikeli değildir?  İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir? Aşağıda  verilen özelliklerden hangisi sıvı maddelerin özelliği değildir? İngiltere ve Fransa’nın 1854’te, Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer aldıkları savaş aşağıdakilerden hangisidir? “Yöneticilerinizin en hayırlısı sizi seven ve sizin tarafınızdan da sevilen, size dua eden sizin de kendisine dua ettiğiniz kimsedir. En kötüsü ise halkını aşağılayıp sevmeyen ve halkı tarafından sevilmeyen, halkına lanet eden ve halkı tarafından lanetlenen kimsedir.’’ Bu hadisten yöneticiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Osmanlı Devleti’nin askeri gücünü yok etmeye yöneliktir?  Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin ulaşımı kolaylaştırmak konusundaki tavsiyelerindendir. Aşağıdakilerden hangisi yolcuların kurallara uygun davranışlarındandır? İnsanların tüm amelleri Allah tarafından bilinmektedir. Bu yüzden de amellerin tartılmasının anlamı ve faydası yoktur. Mizan ile  kastedilen de  adalettir.Bu görüş hangi itikadî mezhebe aittir? Abbasiler Dönemi’nde bilimsel gelişmelerin yaşanmasında; I.  Türklerin önemli devlet makamlarına ve ordu komutanlıklarına getirilmeleri,II.  zengin bir kütüphaneye sahip Beyt’ül Hikme adlı araştırma merkezinin açılması,III.  idareciler arasında çıkan iktidar mücadelesine son vermek için Emirü-l ümeralık kurumunun kurulması,IV. Eski Yunan medeniyetine ait tıp, felsefe, astronomi alanındaki yazma eserleri Latinceden Süryanice ve Arapçaya çevirmeleridurumlarından hangileri etkili olmuştur? Slâyt sıralayıcısı görünümündeyken slâyt nasıl silinir?  Aşağıdaki devletlerden  hangisi, Abbasilerin başkenti Bağdat’ı 945  yılında  ele  geçirerek  halifeyi baskı altına  almışlardır? Çeyrek kilogramı 5 lira olan fındığın 6 kilogramı kaç liradır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir