S:1

Doğa bize bilginin tohumlarını vermiştir. cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

Doğa bize bilginin tohumlarını vermiştir. cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? sorunun cevabı "Zarf tamlayıcısı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
bir haritanın ölçeği büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez ? Tebük Savaşı Kuran-ı Kerimde hangi surede anlatılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi besin türlerimizden değildir? Şeker ve şekerli yiyecekler, ekmek, makarna, unlu besinler, patates, tahıllar gibi besin maddelerinde en çok hangi besin içeriği bulunur? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Tropikal ürünlerden olan kahve ve kakao .................... iklim bölgesinde yetiştirilirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 14, eksilen 76 ise fark kaçtır? Ses ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bilgisayarın görüntüyü işlemesini sağlayan kart aşağıdakilerden hangisidir? Fiyatı aynı olan 3 kitaba 18 TL ödedim. Bir kitabın fiyatı kaç TLdir? Hi, Im Jeremy. In our family everyone has some responsibilities. We always share the daily chores at home. I must water the flowers in the garden. I like it because I love being outdoors. My brother Robert is responsible for taking out the garbage. He hates doing it but he always does it. Doing the grocery shopping is my fathers duty. My mother cooks the meals and does the laundry. Also, she has to wash the dishes and my father helps her with that. I think we all should help each other with the chores because sharing the responsibilities means respecting each other.Jeremys father helps mom in the kitchen because - - - - . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir (adıl) vardır? Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. (Lokman,18)Yüce Allah bu ayette hangi davranışı yasaklamıştır? "Annesinin sözünü dinlemiyordu." cümlesinde altı çizili söz grubu cümlenin hangi öğesini oluşturur? Aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? Etkili denetimin ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir? • Cam• Tuz• İyot• ElmasYukarıda verilen maddelerden kaç tanesi kristal katı örneğidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tür adı kullanılmamıştır? Belirli bir alanda yaşayan, farklı türden popülasyonların oluşturduğu topluluğa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en küçüktür? Açık hava reklamı aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir? Hangisi beslenmez (yemek yemez)? 1. İnsanın sorumluluğu özgürlüğü oranındadır.2. İnsan akıllı ve özgür irade sahibi olduğu için eylem- lerinden sorumludur.3. İnsan deprem, sel gibi doğal afetleri engelleyebilir.4. İnsan, sınırsız özgürlüğe ve sınırsız sorumluluğa sahip bir varlıktır.İnsanın sorumluluğuyla ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru olanını (D), yanlış olanını (Y) ile göstererek cevaplandırınız( ) Kömür yenilenemez bir enerji kaynağıdır.( ) Çay ve fındık en çok Karadeniz Bölgesinde yetiştirilir.( ) Orta Asyada kurulan ilk Türk devleti Abbasilerdir( ) Türklerin İslamiyeti kabul ettiği savaş Talas Savaşıdır( ) Müslümanların Mekkeden Medineye göç etmelerine Kavimler Göçü denir Aşağıda verilen tam sayılardan hangilerinin arasında en az sayıda tam sayı bulunur? Elif saat 08.00de evden çıkıyor. Yarım saat sonra okula varıyor. Okulda altı buçuk saat kaldıktan sonra okuldan çıkıyor.Buna göre Elif okuldan saat kaçta çıkmıştır? Peygamberimize Mekkeliler tarafından güvenilirliği sebebiyle verilen lakab nedir? Belirli sayıda nükleotit içeren ve en az bir protein ya da RNA'nın sentezinden sorumlu DNA parçasına ne ad verilir? Enfeksiyon etkenlerinin sağlam kişilere bulaşmasında rol oynayan eklem bacaklılara vektör denilmektedir.Buna göre, verilenlerden hangisi vektörlerle bulaşan hastalıklardandır? Okul çantasını hazırlayan Bora, aşağıdakilerin hangisine bakarak hazırlamalıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yumuşama olmaz? Hangisi güvenli geçiş yerlerindendir? 500 sayısının %4ü kaçtır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi dört hecelidir? Bir manav günde 237 kg portakal, 128 kg elma ve 59 kg çilek satmıştır. Buna göre Manav günde kaç kg meyve satmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Rabbimiz Allahtır, deyip sonra dosdoğru yolda yürü- yenlerin üzerine melekler iner. Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin! Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Orada size canlarını- zın çektiği her şey var. Orada istediğiniz her şey sizin için hazırdır. (derler) (Fussilet suresi, 30, 31. ayetler) Bu ayetlerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Mavi boncuk veya mercan takan kadın .... ............ anlatmak istemektedir.Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangi cümlede büyük ünlü uyumu kuralına aykırı bir sözcük yoktur? Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allahtan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir. Hucurat Suresi, 12. Ayet.Yukarıdaki ayette hangisi yasaklanmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir