Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bence ahlakın dayandığı temel düşünce şudur: Sana yapılmasını istemediğini sen de başkalarına yapma! Uygulanması kolay
gözükür ama kolay değildir bu. Önce kendinizi karşınızdakinin yerine koyacaksınız, bencil olmayacaksınız. Onun da acılar duyabileceğini düşüneceksiniz. Bu kurala uyuyor musunuz? Cevabınız Evet! ise artık korkmayın, ahlaklı bir insansınız ve kimseye kötülük edemezsiniz.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bence ahlakın dayandığı temel düşünce şudur: Sana yapılmasını istemediğini sen de başkalarına yapma! Uygulanması kolaygözükür ama kolay değildir bu. Önce kendinizi karşınızdakinin yerine koyacaksınız, bencil olmayacaksınız. Onun da acılar duyabileceğini düşüneceksiniz. Bu kurala uyuyor musunuz? Cevabınız Evet! ise artık korkmayın, ahlaklı bir insansınız ve kimseye kötülük edemezsiniz.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Söyleşi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

 Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla De ki: İnsanların Rabb’ine, Melik’ine ve İlah’ına sı- ğınırım. İnsanlara kötü şeyler fısıldayan, onların gö- nüllerine şüphe ve tereddüt sokan sinsi vesvesecinin şerrinden,Cinlerin ve insanların kötülüklerinden(Allah’a sığınırım).” Yukarı da meali verilin sure hangisidir?  Ahmet, içerisinde;• Akşam tırnak kesilmez. • Yıldız kayarken yapılan dualar kabul olur. • Gece aynaya bakanın ömrü kısa olur. • Gece ıslık çalmak günahtır. • Akşam kapının önü süpürülmez.başlıklarının bulunduğu bir kitap yazacaktır.Ahmet'in yazacağı bu kitaba en uygun isim aşağıdakilerdenhangisi olabilir? I eat .................... jam once a week Hangi fiil olumludur? Aşağıdakilerden hangisinde eser-tür eşleştirmesi yanlış yapılmıştır? I-Kur’an-ı okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.II-  Kuranı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz.III-Kuran’ı öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz.IV-Kur’an-ı ölüye okuyup onlara öğüt vermeliyiz. Yukarıdakilerden hangisi Kuran’a karşı görevlerimizdendir? Son muhacir olarak kabul edilen Efendimizin amcası kimdir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardandır ? Katıldığı bir programda “Sakarya Savaşı Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü ....................” Diyen bir tarihçinin cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa daha doğru olur? Bu kitapta bir araya getirdiğim yazıları gözden geçirirken böyle bir yazın ortamında kendi konumumu belirleme gereksinimine ihtiyaç duyuyorum.Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? The trees - - - - by the students yesterday. ”Selin oyuncaklardan ……………… beğendi?” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki soru adıllarından hangisi getirilmesi uygun olur?