S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmemiştir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmemiştir? sorunun cevabı "Cemal Süreya “Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi” adlı eserinde çocuklara yönelik yazdığı denemelerini toplamıştır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlam vardır? Tarihi eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Lucy : I was in Uludağ last Saturday. Gizem : - - - - ?Lucy : Well, I tried many activities such as snowshoeing and snow tubing. Hava katmanının diğer adı nedir? Eklemeli dillerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değil­dir? I. Suyun donması II.Mumun erimesi III.Suyun buharlaşması IV.Su buharının yoğunlaşmasıYukarıdaki olayların hangisi ya da hangilerinde madde dışarıdan ısı almıştır ? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce gelir? X ile Y sıvılarının birbiri içinde çözünmediği bilinmektedir. Bu durum;I. X – Y çekiminin, X – X ile Y – Y çekim kuvvetinden daha küçük olmasıII. X ile Ynin molekül içi bağlarının birbirinden farklı olmasıIII. X ile Ynin oda koşullarındaki fiziksel hallerinin birbirinden farklı olmasıyargılarından hangileriyle açıklanabilir? Diller tıpkı ağaçlar gibi mevsim mevsim rengini kaybeder, ölü yapraklarını döker ve tazelerini açar, doğal olarak dilin yaprakları sözcüklerdir. Herkesçe kullanılan , çok canlı anlamlı bir sözcük , bir süre sonra ölüden başka bir şey olmayabilir. Bunun nedeni , gelişen düşünce ve kültürün yeni kavramlara gereksinimidir.Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz vefatından önce düzenlediği orduya kimi komutan tayin etmiştir? I. Okuyucu gözetilerek yazılır.II. Yazıldığı günün tarihi atılır.İİİ. Dil genellikle heyecana bağlı işlevde kullanılır.IV. Anlatılanlar içtenlikle ifade edilir.Yukarıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden değildir? Kuran-ı Kerimde ismi Melekülmevtolarak geçen melek aşağıdakilerden hangisidir? Bir dosyayı Keserek taşımak isteyen Ali dosyayı seçtikten sonra önce hangi klavye kısayol tuşunu kullanmalıdır? "... Vay hâlimize derler, bu nasıl ki- tapmış! Küçük büyük hiçbir şey bı- rakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş! Böylece yaptıklarının karşılığını bulmuşlardır...(Kehf suresi, 49.ayet)Bu ayette kitap kelimesi ile aşağı- dakilerden hangisi kastedilmiştir? Bir okulda 178 erkek öğrenci vardır. Kız öğrencilerin sayısı erkeklerden 23 daha azdır. Bu okulda toplam kaç öğrenci vardır? 5 saatte 200 km yol giden bir aracın aldığı yolun geçen süreye oranı aşağıdakilerden hangisidir? Yüz binler basamağı 5, on binler basamağı ile yüzler basamağı 8, diğer basamakları 0, olan sayı kaçtır? kişinin suç işlediği mahkeme kararı ile tespit edilinceye kadar kişi suçsuz sayılır. bu durum hukuk dilinde aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Mıknatıslar hangi maddeyi çekebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem vermeyerek anlamı taşıyan bir sözcük kullanılmıştır? 13 , 22 , 20 , 24 , 15 , 51 , 67Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi tek sayıdır? Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki ülkelerin hangisinde iklim diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi somut isimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman kipi alan fiilde ünlü daralmasıolmamıştır? Annem çamaşırları elde yıkamak için 6 kova su kullandı. Bir kova 18 litre su almaktadır. Annem çamaşırları kaç litre su ile yıkamıştır? Ahlak anlayışını varlık felse-fesine dayandırarak, evren ve tanrıyı bir gören, insanın bilgi sayesinde olumsuz duygulardan kurtulacağını söyleyen panteist filozof aşağıdakilerden hangisidir? Katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesine .................,sıvı maddelerin ısı vererek katı hale geçmesine ...............,sıvı maddelerin ısı alarak gaz hale geçmesine ..................... denir.Yandaki cümlede boşluklara gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Alinin halifeliği döneminde meydana gelmiştir? 1. Kültür zamanla değişir.2. Her toplumun kültürü birbirinin aynıdır.3. Kültür yalnızca manevi değerlerden oluşur.Numaralanmış cümlelerde kültürle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Alinin 400TLsi vardır. Ali,parasıyla kendisine 150TLye bir eşofman,74TLye bir spor ayakkabı ve kardeşine 38TLye bir futbol topu satın almıştır.Alinin geriye kaç TLsi kalmıştır? Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde çığ olayı daha çok görülmektedir? • Soğuktan korumalıyız.• Sivri uçlu cisimlerle karıştırmamalıyız.• Çok gürültülü ortamlardan uzak durmalıyız.Yukarıda verilenler hangi duyu organımızın sağlığını korumak için gereklidir? 398 tane kalemden en az kaç tanesi çıkarılırsa kalan kalemler 11 kişiye eşit olarak paylaştırılabilir? Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaların nedenlerinden biri değildir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? İhtiyaçtan fazla alınan bir ürün hangisine neden olabilir? Bir cismin hareket halindeki sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir.Buna göreI. Ağaçta duran cevizII. Rafta duran kitapIII. Bisikleti sürerek hareket ettiren çocukverilenlerden hangileri kinetik enerjiye örnektir? İlk yarı resmi gazete hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir