S:1

Şairler gerek malzeme toplarken gerekse söz konusu malzemeyi işleyip şiire dönüştürürken son derece titiz ve seçici davranırlar. Bu yüzden şairler, şiirlerini yazma sürecinde - - - -
Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

Şairler gerek malzeme toplarken gerekse söz konusu malzemeyi işleyip şiire dönüştürürken son derece titiz ve seçici davranırlar. Bu yüzden şairler, şiirlerini yazma sürecinde - - - -Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanmalıdır? sorunun cevabı "kılı kırk yararlar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
O, 29 Ekimde cumhuriyeti ilan etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, cumhurbaşkanı olarak kimi seçmiştir? 1672-1676 Osmanlı-Lehistan Savaşı'nı sonlandıran barış antlaşması hangisidir? Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gazel ile kaside arasındaki ortak özelliklerden biri değildir? İnsan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan, iyi-kötü kavramlarını işleyen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden eşitliklerden hangisi yanlıştır? Dertli bülbül bahçelerde, bağlarda Figan eder yaz geldiği çağlarda Mor sümbüllü, gonçe güllü dağlarda Ferhad Şirinini bulagelmiştir Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyici olmak için yararlanılması gereken dinleme yöntem ve tekniklerinden biri değildir? Dünya ................................. doğru döner.Cümleyi hangi ifade ile tamamlamalıyız? Aşağıdakilerden hangisi yeni kimlik kartlarında yer alan bir bilgi değildir? Hangisi alfabemizin beşinci harfi ile başlayan bir sözcüktür? Bakanlıkta, Müsteşara yardımcı olmak üzere en çok kaç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi her bireyde kesinlikle farklıdır? '' Warm '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Zonal toprakların özelliklerinin belirlenmesindeki en önemli faktör iklimdir.Aşağıdaki topraklardan hangisinin oluşumunda bulunduğu bölgenin iklim özelliklerinin etkisi daha azdır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel unsurlardan biri değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yurt kelimesinin eş anlamlısıdır? Hiçbir zafere çiçekli yoldan gidilmez.Aşağıdaki sözlerden hangisi yukarıdaki cümleyle aynı doğrultudadır? Öz ısı ile ilgili;I. Birimi cal/g 0Cdür.II. Maddeler için ortak özelliktir.III. Madde miktarına bağlıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Elindeki ipi dört eşit parçaya bölen Azize , böldüğü ipin bir parçasını arkadaşı İhsana vermiştir. İpin kaçta kaçı Azizeye kalmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şüphesiz Allah ve melekleri, Peygamberi överler. Ey inananlar! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Yukarıdaki ayetten hangi sonucu çıkarabiliriz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? 40 tane yarım litrelik su şişelerindeki sular, kaç litredir? İlkçağ Anadolu uygarlıklarından Urartulara ait bir yerleşim merkezinde su bentleri ve kanallarına rastlanmıştır.Kazıda elde edilen bulgularla, aşağıda verilenlerden hangisi arasında daha anlamlı bir ilişki kurulabilir? Sınıf listesinde 32. ve 34. sıradaki öğrencilerin arasında olan Emrah kaçıncı sıradadır? "Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına.........................denir." cümlesinde noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır? Allah, evreni belli bir ölçü ve düzen içinde yaratmıştır. Evrendeki olaylar buna uygun olarak gerçekleşmektedir.Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangileri tanımlanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimize zulmedenlerden değildir? Hangisi mıknatısın çekme özelliğinden etkilenmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? DOĞRU MU? YANLIŞ MI? ( ) üçgenin 3 tane köşegeni vardır.( ) dik açıyı oluşturan iki açıdan biri 50° ise diğeri 130 °dir.( ) üçgenin iç açılarının toplamı 180°dir.( ) dörtgenin iç açıları toplamı 360◦dir.( ) bir açısı geniş , iki açısı dar olan üçgen bir geniş açılı üçgendir. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre açık alkollü içki satılan yerlerin, (turizmin yoğun olduğu yöreler hariç) okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur? Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi, insan yapımı olan beşeri unsur değildir? Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde Kazım Karabekir ve ordusu büyük bir mücadele vererek Ermenileri yenmiş ve Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.Buna göre;I. Milli Mücadele sona ermiştirII. Doğu sınırı güvence altına alınmıştırIII. Ermeniler Batı Cephesinde savaşlara devam etmişlerdiryargılarından hangilerine ulaşılabilir? Gençler stadın her yerini doldurmuştu.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? İnternet sayfalarına girmemizi sağlayan Google Chrome, İnternet Explorer vb. yazılımlara genel olarak ne ad verilir. Aşağıdakilerin hangisinde bireysel farklılıklarından söz edilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir