Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşül- düğü meclise - - - - adı verilirdi.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşül- düğü meclise - - - - adı verilirdi.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı "kurultay" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

    - Kuran’ın ve İslam’ın özgün bir yorumudur.    - Ehli beyt ; ev halkı demektir.    - Hz. Ali’nin soyundan gelen 12 imama önem verilir. Yukarıda anlatılanlar aşağıdakilerden hangisini tanımlar? “ön” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? "On dokuz" hangisidir? "Elbise, giydim, çizdik, mavi, kalem, saydım" kelimelerinden kaç tanesi iş bildirmektedir? Geleneksel sanatlarımızdan yararlanarak sinemada bir açı-lım sağlamak nasıl bir iştir?Gelenekten iki metot ile yarar-lanmak mümkün. Birincisi “kes yapıştır metodu”. Geleneğin kimi unsurlarını alır, filminde kullanırsın. Örneğin Itri’yle ilgili bir film yapacaksan Itri’nin müziğini kullanırsın. İkinci yöntem, geleneğin bazı yapılarını yorumlayıp onlardan metaforlar üretmektir. İkinci yöntemde, mevzuya derinlemesine hâkim olmaya çalışarak bir tazeleme çabası ortaya koyuyorsunuz. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Memluuk - Osmanlı ilişkileri ilk hangi Osmanlı hükümdarı döneminde bozulmuştur? Yezda : Ünlü harf sayısı, ünsüz harf sayısından fazla olan bir kelimeyi yazıp sandığın içine atıyorum.Buna göre, Yezda, aşağıdaki kelimelerden hangisini yazmış olamaz? Zekât verilecek mallar ve zekât oranları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının dayandığı esaslardan birisi değildir?  İlk siyasetname hangisidir? " Birbirleriyle ilişkili iki varlık, iki kavram ya da herhangi iki şeyi, ortak yada farklı olan yönleriyle anlatan cümlelere ............. denir. "Yukarıda verilen metinde noktalı yere hangisi gelmelidir? Müslüman Araplar, bugünkü aşağıdaki hangi ülkeye  “Endülüs” ismini  vermişlerdir?