Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Özbekistanın Semerkant şehrinde doğmuş ve orada vefat etmiştir.
• Ebu Hanifenin görüşlerine bağlı kalmıştır.
Kitabût Tevhid ve Tevilatül-Kuran adlı eserleri vardır.
Hakkında bilgi verilen Türk-İslam büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
• Özbekistanın Semerkant şehrinde doğmuş ve orada vefat etmiştir.• Ebu Hanifenin görüşlerine bağlı kalmıştır.•Kitabût Tevhid ve Tevilatül-Kuran adlı eserleri vardır.Hakkında bilgi verilen Türk-İslam büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Maturidi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Dünya, Evren ve Uzay” kavramlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakiseçeneklerden hangisidir? Saat şimdi 3’ ü çeyrek geçiyor. 4 saat sonra saat kaç olacak? İnternet adresleriyle ilgi  aşağıdakilerden hangisi hangisi yanlışır?  İki yüz beş milyon on iki bin üç doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Bir kimsenin, kendisine ait olmayan bir malı, parayı ya da eşyayı sahibinin izni olmadan almasına ………………?………………denir.Yukarıdaki  cümlede    soru işareti olan  yere  aşağıdakilerden  hangisi  yazılmalıdır? İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklarve bu hastalıkların açıklamaları aşağıda verilmiştir.1 Albinoluk a. Cildimize, saçımıza vegözlerimize renk veren melaninpigmentinin olmaması2 Renk körlüğü b. Akciğerler ve sindirim kanalındahücre yüzeylerinin yoğun mukusile kaplanması3 Sistik fibroz c. Kırmızı ve yeşil rengi ayırtedememeBu hastalıklar ile açıklamaları aşağıdakilerden hangisindedoğru eşleştirilmiştir? “Zeliha  has .............. eyes.” Seçeneklerden hangisi boşluğa getirilemez?  Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Müteahhirin kelamcıları tarafından kullanılan “Kıyâsü’l - gaib ale’ş - şâhid” yöntemi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilir?  Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyecekler çok kısa sürede tadını, kokusunu kaybedip bozulmaktadır.Besinlerin bozulmasına sebep olan canlılar hangi canlı grubuna ait olabilir?  Aşağıdakilerden hangisi ısıyı iyi iletmez?