S:1

Bunun kesin bir açıklaması yok. Ama bilim insanlarının bu konuyla ilgili bazı görüşleri var. Vücut gün içinde aktiftir. Dinlenebilmesi için uykuya ihtiyacı olur. Gün boyunca yıpranan beden, uykuyla bakım-onarım evresine girer. Uyku sayesinde beynin salgıladığı kimyasal maddeler dengelenir. Uykuda, beynin topladığı veriler işlenir ve kalıcı hafızaya aktarılır.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermek amacıyla yazılmıştır?

Bunun kesin bir açıklaması yok. Ama bilim insanlarının bu konuyla ilgili bazı görüşleri var. Vücut gün içinde aktiftir. Dinlenebilmesi için uykuya ihtiyacı olur. Gün boyunca yıpranan beden, uykuyla bakım-onarım evresine girer. Uyku sayesinde beynin salgıladığı kimyasal maddeler dengelenir. Uykuda, beynin topladığı veriler işlenir ve kalıcı hafızaya aktarılır.Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermek amacıyla yazılmıştır? sorunun cevabı "İnsan vücudu uykuya neden ihtiyaç duyar?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiildir?   A: ........................................B: I was at the cinema with my friends.A) What did you buy for her birthday?B) Where were you yesterday?C) When did you finish high school?D) Why were you upset in the morning? Okulda, sınıf ortamında aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı nazım biçimlerinden biridir? Peygamberimizin ismi olan “Muhammed” ne anlama gelmektedir? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “ders seçimi” okulun imkânlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ne zaman yapılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelimenin anlamına uygun kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara “D” , yanlış olanlara “Y” yazınız( .....) En büyük gezegen Jüpiter'dir.(..... ) Merkür, Venüs, Dünya, Mars gazsal gezegenlerdir.( .....) Jüpiter, Satürn arasında Astreoit Kuşağı vardır.  (-18) + (-12) + (-6) + ... + 36 toplamının sonucu kaçtır? Peygamberimizin  “Temizlik imanın yarısıdır.”  sözü bize neyi öğütler ?  Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir? Kardeşler birbirine sevgi saygı gösterirse aşağıdakilerden hangisi olmaz? Marketten kilogramı 7 liradan 5 kg un, kilogramı 2,5 liradan 4 kg şeker ve yarım litre süt alan bir kişi toplam 47 lira ödüyor. Buna göre 1 litre sütün fiyatı kaç liradır? You should get up - - - - or you will be late for the meeting. İlk vahiy hangi yılda ve nerede gelmiştir? Tom :..................................Teddy : I am fine , thank you.  Şu köşe yaz köşesi, Şu köşe kış köşesi, ortada  şişe su şişesiYukarıdaki eser hangi halk kültürünün eseridir? Üretime toprağı ile katılan bir insanın, elde edilen gelirden aldığı paya ne denir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde bir takım çalışmasına ihtiyaç duyulabilir? 2n = AaBbCCDdee genotipli bir hücrenin mayoz bölünmeyapmasıyla oluşacak gamet çeşit sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Aşağıdakilerden hangisi 12 sayısının çarpanlarıdır? 37- 74 - 67 - 71 - 87 sayılardan kaç tanesinin birler basamağı 7 ‘dir? Türkler tarihte kullandıkları takvimler şunlardır : 12 Hayvanlı Türk Takvimi, Hicri Takvim, Celali Takvim, Rumi Takvim ve Miladi Takvim. Bu takvimlerden ay yılı esasına dayalı olan hangisidir? Allah’ın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir?  Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin kabul ettiği temel maslahatlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerinin hangisinde ek-fiil farklı bir görevde kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi yönetim alanında yapılan inkılaplardan birisi değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşsel ögelere yer verilmemiştir? Uhud Savaşı’nda müşrikler, öldürdükleri bir sahabeyi Hz. Muhammed’e (sav.) benzeterek “Muhammed’i öldürdük!” diye bağırmışlardı.Bu olayda Hz. Muhammed’e (sav.) benzetilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir? İç Anadolu bölgesinin fiziki haritasına bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ”Akşam iş dönüşü yoğun trafikte otobüs bekleyen birinin diğer araçlara değil de sadece otobüslere dikkat etmesi” algıyı etkileyen faktörlerden hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi neden sonuç cümlesi değildir?  Aşağıdakilerden hangisi kişinin anne babası vefat ettikten sonra yapacağı iyiliklerden değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” sözcüğü , diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır.       İnternete bağlanabilmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur? Türkçede en kısa hece kaç harften oluşur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir