S:1

Babası şehit olmuş bir çocuğu ağlarken gören Hz. Peygamber, çocuğun yanına giderek Bir sıkıntın mı var? dedi. Çocuk Analı babalı çocukların böyle yeni elbiseler giyip oynama- larına imrendiğim için ağlıyorum. dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber çocuğu alıp evine götürdü, güzelce giydirip karnını doyurdu ve onunla ilgilendi.
Bu olaydan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Babası şehit olmuş bir çocuğu ağlarken gören Hz. Peygamber, çocuğun yanına giderek Bir sıkıntın mı var? dedi. Çocuk Analı babalı çocukların böyle yeni elbiseler giyip oynama- larına imrendiğim için ağlıyorum. dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber çocuğu alıp evine götürdü, güzelce giydirip karnını doyurdu ve onunla ilgilendi.Bu olaydan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Yetim ve öksüz çocuklar gözetilmelidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir? Kasılıp gevşeyerek vücudun hareketini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Babamla otobüsle pazar günü pikniğe gidiyoruz. Cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır? Stratejik planlama sürecinde kuruluşun var oluş nedeni öz bir biçimde aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Bilgi edinme kapsamında, başbakanlık bilgi edinme kurumu olan, internet, telefon veya dilekçe ile istenilen her konuda istek, öneri ve şikayet yapılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Namazda elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Müslümanların Mekkelilere karşı kazandığı ilk askerî başarı aşağıdakilerden hangisidir? Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile• Yer işaretlemelerini• Trafik işaret levhalarını• Işıklı ve sesli trafik işaretlerinitemin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir? Türkler, geçmişte oynadıkları oyunlarından bazılarını oynamaya devam etmişler, bazılarınıda unutmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin geçmişten günümüze kadar oynadığı geleneksel oyunlara bir örnektir? Müslümanların topluca ibadet yaptıkları yere ne ad verilir? x = (-3) + 7 olduğuna göre 5x - 4 ifadesinin değeri kaçtır? Dede, rehber, gözcü ve çerağcı kavramları aşağıdaki tasavvufi yorumların hangisinde yer alır? Aşağıdaki adlardan hangisi bir çocuğa Coğrafi ögelerle ilgili adlar verilebilecek adlardandır? Bütün canlılar beslenirler, büyürler ve hayatlarının sonunda ............................. cümlenin sonuna hangi ifade gelmelidir? Namazda Tahiyyat okuyacak kadar oturma şartı (son oturuş) aşağıdakilerden hangisidir? de-da hangi cümlede yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde dalmak eylemi çevreyle ilgisini kesip bir şeyle ilgilenmek anlamında kullanılmıştır? İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik (Allah) bilir.Yukarıdaki atasözünde anlatılmak istenen nedir? Aşağıdakilerden hangisi servetifünun edebiyatı şiirinin özelliklerinden biridir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise D yanlış ise Y yazınız? (.......) Kuzey, batı, doğu ve güney ana yöndür.(.......) Ağaçların yosunlu tarafı güneyi gösterir.(.......) Telefonu T. Edison icat etmiştir.(.......) Cırt cırt bantlarını George Mestral (CorçMestrıl) icat etmiştir.(.......) Gece ders çalışırken ışık, yüzümüze vuracak şekilde karşıdan gelmelidir. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yapım eki vardır? Aşağıdakilerden hangisi çocukların yapabileceği bir görevdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz? 18 + ....= 98 - 25 Bir çiftlikte 86 tane inek,94 tane tavuk vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayısı kaçtır Felsefe insanın bilinçlenmesinde, ev- reni dünyayı ve kendini anlamasında, merak ve şüphe dürtüsünün doyurul- masında önemli bir işleve sahiptir. Her şeyden önce insanın var oluşunun anlamını sorgulamasını sağlar.Bu açıklamada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? All the questions - - - - by the students. 2 – A sınıfındaki öğrencilerin yarısı erkek, yarısı ise kızdır. Sınıf mevcudu 36 olduğuna göre kaç erkek öğrenci vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? havuz – ağaç – dere – binalar – dağlar – yollar – balıklar – cami - şelaleYukarıdakilerden kaç danesi beşeriunsurdur ? Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler beraber aynı cümlede kullanılmıştır? Okul çantamızı neye göre hazırlamalıyız? ...Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.(Nahl suresi, 93. ayet)Bu ayette insanın davranışlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşur? Yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmadan, kendi kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türüdür. Eskiden bu tür yazılara kalem tercümesi de denirdi. Hayat, ölüm, aşk, gurbet, sanat, felsefe, din gibi kişiyi ve toplumu ilgilendiren her şey bu türe konu olabilir.Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? Cenaze namazında hangisi okunmaz? Kuran ayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize getirilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir