S:1

55000 - 2799 işleminin sonucu kaçtır?

55000 - 2799 işleminin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "52 201" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bitki tohumunun çimlenebilmesi için gerekli değildir? A: How often do you go shopping?B: ............ Aşağıdakilerden hangisinin karbon sayısı diğerlerine göre en fazladır? Müsned adlı hadis kitabı aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerin hangisinde kişi (şahıs) zamiri vardır? Mustafa Kemalin Çanakkale Savaşında elde ettiği başarılar, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Beş duyu organımızla algılayamadığımız fakat varlığına inandığımız kavramlara verilen adlara ne denir? Slaytları hareketlendirmek için hangi menüden efekt eklenir? Powerpoint programında animasyon efektlerini uygulayabilmek için hangi yol izlenmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asyadan yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir? Hangi ışık yandığında karşıya geçmeliyiz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edilgen çatılı fiildir? "Ormanda yabani hayvanlar var." cümlesinde geçen "yabani" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün yanlış eş anlamlısı yanlış verilmiştir? Hz. Muhammedin aşağıdaki örnek davranışlarından hangisi engellilere destek olma ve onları toplum hayatında etkin kılmakla ilgili değildir? Aşağıdaki cümlelerde divan sanatçıları ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mustafa Kemalin eğitim hayatıyla ilgili;1- Anne ve babası hangi okula gideceği konusunda fikir ayrılıklarına düşmüştür.2- Babasının ölümü sebebiyle kısa bir süre eğitimine ara verildi.3- Askeri okullarda okumayı istememiştir.durumlarından hangileri doğrudur? Peygamberlere gönderilen kutsal kitaplarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A​ynı cins 12 nesneden oluşan topluluğa ne denir? • Sıcaklık değerlerinin gün içerisinde değişmesine bağlı olarak yer değiştirirler.• Oluşumlarında kara ve denizlerin ısınma özelliklerinin farklı olması da etkili olmuştur.Yukarıda özellikleri verilen rüzgar türü hangisidir? Peygamberimize söylenen ‘Muhammedül Emin ne anlama gelmektedir? 25 litre sıvı benzin ile 150 kilometre yol giden bir araba 5 litre sıvı benzin ile kaç kilometre yol gider? Umut 1 m uzunluğundaki bir işi, 10 eşit parçaya ayırdı. İki parçanın uzunluğu kaç cmdir? Masallar toplumun bir kültür ürünü ve sözlü geleneğin bir parçasıdır. Anonim üretim olup birçok yerde ve zamanda anlatıla anlatıla yaygınlaşmıştır. Masal ortak değerlerin ve kavramların paylaşılması , yayılması, benimsenmesi, sürdürülmesi sürecidir.Bu parçada masalla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bir çiftçi ürettiği 9500 kg patatesi 25 kilogramlık çuvallara doldurmuştur. Bu çiftçi çuvallardan birini 14 liraya sattığına göre tüm çuvalları sattığında kaç lira gelir elde eder? Ali : ............... are you doing?Ayşe : I am cooking.Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir? Bunun kesin bir açıklaması yok. Ama bilim insanlarının bu konuyla ilgili bazı görüşleri var. Vücut gün içinde aktiftir. Dinlenebilmesi için uykuya ihtiyacı olur. Gün boyunca yıpranan beden, uykuyla bakım-onarım evresine girer. Uyku sayesinde beynin salgıladığı kimyasal maddeler dengelenir. Uykuda, beynin topladığı veriler işlenir ve kalıcı hafızaya aktarılır.Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermek amacıyla yazılmıştır? Akşam 21.35te yatan ablam saat 07.40 uyanınca kaç saat uyumuş olur? Osmanlı Devletinin Yükselme Dönemindeki fetihlerinden hangisi deniz ticaretini kontrol amacı taşımaz? Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır? O vakit Allahtan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. ġayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile... (Âl-i İmrân , 159. ayet.)Yukarıdaki ayet Peygamber efendimiz (sav)in hangi özelliğinden söz etmektedir? Sınıfımızdaki panoların boyları sıra ile 9, 8 ve 6 kulaçtır. Bu panoları uç uca eklersek oluşturduğumuz yeni panonun boyu kaç kulaç gelir? Aşağıdaki sanatçı - eser eşleş-tirmelerinden hangisi yanlıştır? Karahanlılar Devrinde, 1068 yılında Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Eserde, iyi bir devlet yönetimi için yönetim kadrosunda bulunan kişilerin nasıl olması ve ne gibi nitelikler taşıması gerektiği belirtilmiştir.Bu bilgiler aşağıdaki eserlerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerde göçebe yaşam tarzının bir sonucu değildir? "Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u fethettiğinde kaç yaşındaydı?" sorusunu internetteki çeşitli arama motorlarında araştırdığımızda karşımızda farklı farklı yaşlar çıkmakta. Ancak Fatih'in gerçek fetih yaşının 21 olduğunu öğrenmek için bulunan kaynakların dikkatlice okunması yeterlidir.Bu araştırmanın sonucunu doğrulamak için yukarıdaki yazıda da biraz bahsedilen araştırma ilkelerinden hangisi kullanılmalıdır? İnternet sitelerine girerken kullanılan programlara web tarayıcısı (browser) denir.Yukarıdaki bilgiye göre aşağıda verilenlerden hangisi bir internet tarayıcısı değildir? • Gözden çıkarmak• Gözden kaçırmak• Gözden kaybolmak• Gözden düşmekAşağıdakilerden hangisi, verilen deyimlerden biri- nin açıklaması olamaz? Her gün bir önceki günden 50 Kr daha fazla para biriktiren Nesrin ilk gün 130 Kr biriktirmiştir. Nesrin 4 günde kaç TL para biriktirir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir