S:1

Gloria : - - - -?
Pat : I have a toy collection and I play with my toys.

Gloria : - - - -?Pat : I have a toy collection and I play with my toys. sorunun cevabı "What do you do in your free time" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
……………………………., şehir devletleri hâlinde yaşamışlardır. Bu şehir devletlerine polis adı verilirdi. En ünlü şehir devletleri İzmir, Efes, Foça ve Milet’tir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? 7 X 2Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Bitlisli bir er yüzüne bir anlam yakıştırır İnkâr dolanır sesinin diyetineÖmrü kırışıklığa kayıtlıdır Yiter, gider bir türküdeBu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?  Hz. Muhammed (sav.) gözleri görmeyen Abdullah b. Ümmi Mektum’u diğer sahabelerden ayırmamıştır. Üstelik ona öğretmenlik görevi vermiş ve bir defasında sefere çıkarken şehirde kendi yerine onu vekil olarak bırakmıştır.Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? 105 + 104 + 103 + .....+ 101 işleminin sonucu kaç basamaklıdır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “kamulaştırma işlemlerini yürütmek” aşağıdakilerden hangisinin görevidir?  Aşağıdakilerden hangisi Kuranda geçen farz ibadetlerden değildir. Tümen çiçek tizildiBükünden ol yazıldıÜküş atıp özeldiYirde kopa adrışurGünümüz Türkçesiyle:(On binlerce çiçek sıra sıra dizildi. Tomurcuklarından çözüldü. Uzun süre yatmaktan sıkılmışlardı. Yerden biterek birbirlerinden ayrılırlar.)Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki biyomlardan hangisinde yaşayan canlı türleri dü-şük sıcaklık değerlerine daha az dayanıklıdır? Hangisi okuldaki teknolojik araçlar için söylenemez? “Avcı Süleyman, yürüye yürüye dik bir kayalığın dibine vardı.” Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Aşağıdaki kelimelere sesli harfle başlayan bir ek getirildiğinde hangisinde hece düşmesi görülmez? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bir gün bir bedevî; eski, tozlu bir elbise içinde Hz.Peygamberin (s.a.) yanına gelmişti. Efendimiz (s.a.) ona, Malın var mı? diye sorunca, Evet, Allah bana her maldan ihsan etmiştir.cevabını almıştı.Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.), "Allah, kula verdiği nimetin, onun üzerinde görülmesini sever.” buyurmuştur.Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir? Do good, have goodOne day, a lion was sleeping under a tree in a forest. The wind was blowing. A mouse was walking over his body. The lion woke up and caught the mouse. The lion wanted to kill it. The mouse said : “ Dear King, I am a small animal, don’t kill me. One day I can help you.” The lion said : “OK, you are free.” The mouse thanked the lion and went home.After some time, hunters caught the lion with ropes. He worked hard to cut the ropes but he couldn’t. He shouted: “Help! Help!” The mouse heard the noise. It ran to the lion and cut the ropes with its teeth.Soon the lion was free. He thanked the mouse for its help. Why did the lion wake up?Because …………………………….. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin sonucu doğrudur? Bir toplumda adalet ve eşitlik yoksa aşağıdakilerden hangisi görülmez? Mekkeliler Sevgili Peygamberimize (s.a.v.) “Muhammedü’l-Emin” diyorlardı. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Öğrencilerin bir konu hakkında farklı bakış açıları geliştirmelerini, konunun olumlu, olumsuz yönlerini fark edebilmelerini ve yeni fikirler ortaya koymalarını hedefleyen bir öğretmenin aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanması daha uygundur? Dünya barışına katkı sağlamak için Türkiye cumhuriyetinin ilk ciddi girişimi hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi dolaylı tüketim için bir örnektir? Devlet yönetimi hakkında verdiği bilgiler nedeniyle Kutadgu Bilig- - - - özelliği gösterir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? “ Allah (c.c.) tarafından gönderilen ilahi kitapların bir kısmı özgünlüğünü koruyamamış ve insanlar tarafından değiştirilmiştir. Günümüze aslı değiştirilmeden ulaşan tek ilahi kitap hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin soyunu devam ettiren çocuğudur? Hangisi turunçgil meyvesi değildir? Abdest alan bir kişi aşağıdakilerden hangisini terk ederse yeniden abdest alması gerekmez? Yalnızlığı, ağlamayı bilir misin? Bilir misin yalnızlık ne demek? Bilir misin gökyüzündeki yıldızlardan medet ummayı? Uzattın mı elini bir yıldız boyunca, belki tutarım diye farkında olmadan? Uykusuz kalmayı bilir misin sabaha kadar? Hiç küstün mü hayata? Aslında kendindir küstüğün küçüğüm? Kapatıp gözünü hayaller kurduğun oldu mu geleceğe dair? Bazen küçük bir masumiyet belirir tebessümünde, bazen gözünde hırçın bakışlar. Kızdın mı kaderine günlerce? Kendini tanıyamadığın oldu mu hiç? Bazen cesaret edemeyen konuşmaya ve bazen de hiç susmayan sen. Sevdin mi birini? Her yağmur yağısında saatlerce bekledin mi sevdiğini pencerenin önünde? Yukarıdaki metinde yazar; herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan samimi bir dil kullanarak anlatmıştır.Buna göre bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? I.Hücrelerin normalden fazla çoğalmasıdır.II.Günümüzde çok sık rastlanan bir hastalıktır.III.Kontrolsüz bölünen hücreler tümörleri oluşturur.IV.Hücrelerde kontrolsüz büyüme ve şekil bozukluğu görülür.Verilen özellikler hangi rahatsızlığa aittir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in (s.a.v) ahlakî özelliklerinden biri değildir? Aşağıda verilen canlılardan hangisi, hem karada hem de suda yaşayabilir? "Brokoli" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Merkeze bağlı ve daimi bir ordu olan kapıkulu ocakları hangi hükümdar tarafından kurulmuştur? Gloria : - - - -?Pat      : I have a toy collection and I play with my toys. Kişisel istek ve ihtiyaçlarımızı karşılarken aşağıdakilerden hangisini yapmayız? Aşağıdakilerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? 6’ dan başlayarak ileri doğru üçer sayarsak 5. sayı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi edebiyat-psikoloji ilişkisini yansıtan bir durum değildir? Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze daha yakındır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(    )  Hızlanma, yavaşlama, sallanma ve dönme birer hareket türüdür.(    )  Ses ve ışık da bir çeşit enerjidir.  .(    )  Karışımı oluşturan maddeler kendi özellikleri kaybeder.(    )  Sürtünme, hareketi hızlandıran kuvvettir.(    )  Titreşerek ses üreten cisimlere ses kaynağı denir     Mehmet’in 16 tl var. Mehmet’in parasının yarısı kadar para daha Mehmet’e verilirse toplam kaç lirası olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir