Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi alışveriş yaparken uymamız gereken kurallardan değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi alışveriş yaparken uymamız gereken kurallardan değildir? sorunun cevabı "Reklamları yapılan ürünleri tercih etmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

"Çocuk" sözcüğü hangi cümlede çoğul olarak kullanılmıştır? 38+43+12 =        İşleminin sonucu nedir?  Türkiye Cumhuriyeti' ndeki ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır? Aşağıda verilen canlı alemlerinden hangisi Eukarya grubu içerisinde değerlendirilmez? Türk ordusu, Milli Mücadele’de Batı Cephesi’nde aşağıdakilerden hangisiyle savaştı? 1.   Çocuk, sesi duyunca gözlerini açmaya çalıştı.2.   Hemen kalkıp giyindi ve güzel bir kahvaltı yaptı.3.   Saatin sesi odanın duvarlarına çarpıp  yankılandı.4.   Gözlerini açınca karşısında guguklu saatini gördü.Olayların oluş sırasına göre, numaralanmış cümlelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Isı yalıtımında aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılmaz? Örgütler, çevreden belirli girdiler alan, bunları bir üretim sürecinden geçirerek çevreye çıktılar sunan ve kendi içerisinde birbiriyle ilişkili alt sistemler ve işlevlerden oluşan toplumsal sistem olarak tanılayan kuramın adı nedir? “Hayatta yanlışa düşmemek için attığın adımı……….. düşünmelisin.” Cümlesi, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa “titizlenme” anlamı kazanmaz?  Aşağıdaki davranışlardan hangisi günahtır?  “9,-11,-17,3,-2” sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Mustafa Kemal çocukluk yıllarında kargalarla başı belada olan dayısına: "... Siz gidin çiftlikteki işlerinizi yoluna koyun ben kardeşim Makbule ile gelip tarlada beklerim. Kargaların tarlanızdan bir tek tohum yemelerine izin vermeyeceğim." demişti.Bu bilgilere dayanarak Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?A) Kargaları tarladan kovamadığıB) Cesaretli olduğu ve kendine güvendiğiC) Dayısından görevi almak istemediğiD) Tarladaki kargalardan çok korktuğu