S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? sorunun cevabı "Benimle böyle konuşacağını hiç tahmin etmezdim." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası romancılardan biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi hafif  yaralanmaya örnek olarak verilemez? 1.Karşıya geçmek için yürümeye başladı. 2.Gözleri iyi görmüyordu. 3.Biri kolundan tutup geri çekti. 4.Bu nedenle kırmızı ışığın yandığını fark etmedi. Yukarıdaki cümleleri olayların oluş sırasına göre koyarsak sıralama nasıl olur? Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? 1 düzine şekere 5 tane şeker eklersek kaç tane şeker olur?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır Bu beyitteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? ’sakal-sahan-sakat-sakız’ sözcükleri sözlük sırasına göre dizildiğinde baştan ikinci sırada hangisi yer alır? 4 gün sonra pazar ise bugün hangi gündür? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  “ Taş ” için aşağıdaki özelliklerden hangisi söylenemez? “Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘Kuşkusuz ben Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kim vardır.” (Fussilet suresi, 33. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayette söz edilen kişilerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?2 bütün ekmek ……çeyrek ekmektir. (I) Hayatı hakkında aydınlatıcı bilgi bulunmayan Şeyyad Hamza, son araştırmalara göre XIII. yüzyılın son çeyreğinde doğmuştur. (II) Başta Latifi olmak üzere bazı kaynaklarda Nasreddin Hoca ile görüşüp konuştuğu zikredildiği için Fuat Köprülü, önceleri bu fikirden hareketle on üçüncü yüzyıl şairlerinden olduğunu belirtmiştir. (III) Ancak son araştırmalar şairin 1348 yılında Akşehir ve civarında çıkan ve ortalığı kasıp kavuran bir veba salgınını yaşadığını, iki çocuğunu bu kıranda toprağa verdiğini ortaya koymuştur. (IV) Bu durumda şairin 1350 yıllarında hayatta olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. (V) Zaten şair bu salgın ve onun tahribatı sebebiyle herkesin derdine ortak olan, acıların paylaşımında aynı üzüntüyü dile getiren bir mersiye de yazmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra ‟Bu yanlış daha sonra gelen edebiyat tarihçileri ve ilim adamları tarafından da tekrarlanmıştır.” cümlesi getirilirse parçanın anlam akışına uygun olur? İnsan haklarına saygılı bir kişi, aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımaz ?   Arkadaşlarıyla oyun oynarken yere düşüp kolu kırılan Ceren hangi besin grubundan daha fazla tüketmelidir? Bilgisayarın elle tutulup gözle görülebilen parçalarına ne denir? İnsan - - - - ile; kendini ve çevresini tanımaya çalışır, varlıkların nasıl meydana geldiğini sorgular, araştırır. Neden yaratılmış olabileceğini anlamaya çalışır.Yukarıdaki boşluğa getirilecek en doğru sözcük hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiğine uygun olmayan bir davranıştır? Çöl ve kutup bölgelerinin seyrek nüfuslanmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  “…….. de benim gibi öğretmen olmak ister misiniz?” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Reform hareketleri sonucunda bazı Avrupa ülkelerinde Katolik Kilisesi’nden ayrılan din adamları yeni mezhepler kurmuşlardır.Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Nihal evine yeni perde diktirmek istiyor. Salondaki pencere için 29 metre, iki küçük oda için on ikişer metre kumaş gerekmektedir.Nihal toplam kaç metre kumaş satın almalıdır? Mor Yakup Kilisesi hangi ilimizdedir? Aşağıdaki besinlerden hangisine vücudumuzun ihtiyacı yoktur? Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini,aşağıdakilerden hangisi üstlenir? Hz. Süleyman tarafından Kudüs’te yapılan mabet, İslam geleneğinde hangi isimle bilinir? Kitabımın önce 45 sonra 25 sayfasını okudum. Geriye 15 sayfa kaldı.Buna göre, Yezda’nın kitabı kaç sayfadır? ” Anahtarın kilidi açması……………….. hareketine örnektir.” Cümlesinde noktalı yere gelmesi gereken kelime hangisidir? Bayrağımızda hangi renkler bulunur? Laik kanunlar ilk defa ne zaman çıkarılmaya başlamıştır? I always - - - - TV but I never - - - - to the cinema. Hülya okuldaki masasına 300 N’luk kuvvet uygulayarak uygulanan kuvvet yönünde masayı 8 metre hareket ettiriyor.Buna göre Hülya’nın yaptığı iş kaç joule’dür? "Sulamak" fiilinin gelecek zamanının 3. çoğul kişisi hangisidir? Bill       : Let’s choose a fun ride. Which one is more enjoyable? Do you like riding on a carrousel?Mike     : I don’t like carrousel. I think wave swinger is more enjoyable.Mary    : I don’t agree. Wave swinger is more dangerous than carrousel. It is thrilling.Lilly     : Don’t worry! We have enough token, so we can get on all of them.Who thinks wave swinger is more dangerous? Servetifünun edebiyatında ön plana çıkan edebî akımlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Hz. Hüseyin soyundan gelenlere ne ad verilir? - - - - did they live? Kartvizit, broşür, davetiye gibi yayınları hazırlayabildiğimiz program hangisidir? Dünya dan gökyüzüne bakıldığında bir arada görünen yıldız kümeleri vardır.Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir