S:1

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük bir varlığın kime ait olduğunu belirten bir ek almıştır?

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük bir varlığın kime ait olduğunu belirten bir ek almıştır? sorunun cevabı "Sabahın beşinde telefonum uzun uzun çaldı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Allahın her şeyi görmesine ne denir? I – Arpa eken buğday biçmez. II – Serçeden korkan darı ekmez. III – Rüzgar eken fırtına biçer. IV- Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına. V – Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Yukarıdaki atasözlerinden hangileri anlamca birbirine yakındır? Satın aldığımız tüm ürünlerde üretim ve son kullanma tarihine dikkat etmemiz gerekir.Fakat bazı ürünlerde bu tür bilgiler aranmaz.Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde SKT aranmaz? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır? 4 – 8 – 12 – 16 – 20 – 24Yukarıda verilen örüntünün kuralı, aşağıda verilen örüntülerin hangisi ile aynıdır? Hangi cümlede yazım hatası vardır? Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zâriyât suresi, 56. ayet.Yukarıdaki ayete göre insanın yaratılış amacı nedir. Hava durumu tahminleri ifade edilirken hangisinden yararlanılmaz? 8 – 5 - 10 -7 - ? Sayı örüntüsü bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre ? yerine hangi sayı gelir? Alfabemizle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Araçlar hangi ışık yanınca durmalıdırlar? A: - - - - is your birthday?B: It is in June. Aşağıdakilerden hangisi İktidar kaynağını nereden alır? sorusuna verilen cevaplar arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Türk Devletleri arasında yer almaz? Göz sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Düşünürken selam alan sesini, O heyula uzandı tuttu beni: Bir de baktım, Ömer değil mi imiş? – Yâ Ömer! Böyle geç zaman, bu ne iş? – Şu mahallatı devre çıkmıştım... – Gel beraber, benimle üç beş adım. Bu metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? My grandmother - - - - me stories when I was a kid. Nasrettin Hoca bir davete katılmış. Üstündeki elbise biraz eskiymiş. Kimse Hoca ile ilgilenmemiş. Herkes kendi keyfindeymiş. Hoca kalkmış gitmiş evine. Giymiş yeni elbiselerini. Üstüne de kürkünü giymiş. Hoca tekrar davete gelmiş. Hocayı gören herkes bir hoşbeş, bir iltifat. Hoca oturmuş sofraya uzatmış kürkünün ucunu: ........... ............. ........... demiş.Hoca davetten ayrılıp evine gittiğinde üzerine ne giyerek geri gelmiş? Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Aşağıdakilerden hangisi faydalı programlardan değildir? Ay'ın yarısını karanlık, yarısını aydınlık olarak gördüğümüz evreler hangi seçenekte doğru verilmiştir? M ülkesinde birincil ekonomik faaliyette çalışan kişi sayısı ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışan kişi sayısına göre daha fazladır.Bu ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki elektrikli araçlardan hangisi şehir elektriğiyle çalışmaz? Aşağıdakilerden hangisi insanın zorluk ve sıkıntılara karşı sabırlı olmasını sağlamada diğerlerinden daha çok etkilidir? 2x – 4 = 5 + x​​ denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamber, bir hadisinde Müslümanı şöyle ifade etmiştir: Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kişidir.Bu hadiste bir Müslümanda olması gereken hangi ahlaki özellik vurgulanmıştır? Gazneli Sultan Mahmut, İslam dinini yaymak için aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerine 17 sefer düzenlemiştir? Namaza başladıktan sonra Fatiha ve zammısureyi okumuş olan bir kişi buraya kadar namazıniçindeki farzlardan kaç tanesini yerine getirmiştir? - Oyun ve oyuncak... Bunlarla başım o kadar hoş değildi. Oyun oynamam için babamın beni zorladığını hala hatırlarım. Fakat kitaplarla zaman geçirmem için yönlendirilmeye ihtiyacım yoktu. Babam da benim kitaplara zarar vermediğimi anlayınca kendi kitaplarını bana verme cesaretini göstermişti. metni hangi tür yazıdan alınmıştır? • Döllenme vücut içinde gerçekleşir.• Embriyonun gelişimi ana canlının vücudunda olur.• Gelişim tamamlandığında yavru, doğum ile anne vücudundan ayrılır.Yukarıda üreme ve gelişim özellikleri anlatılan canlı aşağıdakilerden hangisidir? İçlerinde, geçmişten bilgiler taşıyan bitki ve hayvan kalıntıları olan fosilleri barındıran kayaçlar aşağıdakilerden hangisidir? Elif, öğretmeninin verdiği performans görevini bilgisayarda hazırlamaya karar verdi. Elifin görevi; seçtiği konuyu resimlerle ve çeşitli animasyonlarla hareketlendirerek bir sunu hazırlamak ve sınıfa projeksiyonla yansıtıp anlatmaktı.Buna göre Elif performans görevini aşağıdaki hangi programla hazırlamalıdır? Yüksek sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıda-kilerden hangisidir? Onlar ki namazlarını kılar, zekatlarını verirler...Yukarıda verilen ayette Kuranın temel konularından hangisine değinilmiştir? Aşağıdaki durumlardan hangisi Müminler birbirini sevmekte, birbirine şefkat göstermekte ve korumakta, herhangi bir organı rahatsız olduğunda diğer organları da bu yüzden uykusuzluğa ve hummayatutulan bir vücut gibidirler. hadisine aykırıdır? Aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarının özelliklerinden biri değildir? Aşağıda verilen canlı alemlerinden hangisi Eukarya grubu içerisinde değerlendirilmez? Aşağıdakilerden hangisi bir düşünceye, inanışa körü körüne aşırı derecede bağlanıp ondan başkasını düşünememe durumunu ifade eden kavramdır? Babam eve geldiğinde suratı asıktı ve ağzını bıçak açmıyordu. Bu cümlede sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir