Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I. Öğrencilerin edindikleri bilgileri günlük hayata aktarmasını sağlamak
II.Öğrencilere araştırma-inceleme alışkanlığı kazandırmak
III. Öğrenilmiş bilgileri tekrar etmek
IV. Derste çeşitli nedenlerden dolayı işlenemeyen konuları öğrencinin tek başına öğrenmesini sağlamak
V. Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesini sağlamak
Numaralanmış ifadelerden hangileri öğretme- öğrenme sürecinde ev ödevlerinin kullanılma amaçlarındandır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I. Öğrencilerin edindikleri bilgileri günlük hayata aktarmasını sağlamakII.Öğrencilere araştırma-inceleme alışkanlığı kazandırmakIII. Öğrenilmiş bilgileri tekrar etmekIV. Derste çeşitli nedenlerden dolayı işlenemeyen konuları öğrencinin tek başına öğrenmesini sağlamakV. Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesini sağlamakNumaralanmış ifadelerden hangileri öğretme- öğrenme sürecinde ev ödevlerinin kullanılma amaçlarındandır? sorunun cevabı "I, II ve III  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur? Salgı doku hücrelerinin sentezlediği aşağıdaki maddelerden hangisi doğrudan kana verilir? Osmanlı Devleti’nde yeni topraklar fethedildiğinde araziye kâtipler gönderilirdi. Kâtipler toprağı, elde edilen geliri ve toprağı işleyen nüfusunu kaydederlerdi. Ardından arazi, gelirleri açısından belirli dilimlere bölünürdü. Has, zeamet, tımar olarak adlandırılan bu araziler; vezir, beylerbeyi, sancakbeyi ve sipahilere dirlik olarak verilirdi.Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi kök olarak kullanılabilir?      Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biri değildir? Sivas Kongresinde Temsil heyeti tarafından Ali Fuat Cebesoy’ un batı cephesi komutanlığına atanması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?   Azerbaycan’a ait Karabağ’ın işgal altında olması Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangisi arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir? “ Kafadarlar” sözcüğü hangi seçenekte hecelerine doğru ayrılmıştır?      “Albert Camus, “Veba”romanında sözde bir veba salgınını anlatıyor. Ama asıl amacı savaş, işgal,karşı koyma ve kurtuluş sırasında insanların ne hâle geldiklerini ya da girebileceklerini anlatmak. Tezini bu kadar ustalıkla gizleyen romancı az bulunur. Romana tat veren de Camus’nün bu ustalığı işte.”Bu paragrafta başvurulan anlatım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Early in the morning, a woman calleddetective Johnson. She said her husbandwas dead and asked him to come to herhouse. When Detective Johnson arrived atthe scene of the crime, the man was deadon the sofa. The lady was sleeping whenher husband was killed. When she wentdownstairs to have some water, she heardthe voice from the TV. She wanted to turn itoff and saw her husband. Detective Johnsoninvestigated the house. The window wasbroken and there were fingerprints onthe door. He got the clues and found thecriminal. It was their next door neighbour.What was the woman doing at the time ofthe murder?  Aşağıda verilenlerden hangisinin hareketi aşağı – yukarı şeklindedir?