Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ortaöğretime kayıt şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ortaöğretime kayıt şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için öğretim yılının başlayacağı tarihte 15 yaşını bitirmemiş olma şartı aranır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Fethedilen yerler ilk defa hangi halife zamanında yönetim birimlerine ayrıldı? 3 kızı olan bir ailenin 4.çocuklarının kız olma ihtimali% kaçtır? Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bisikletin güvenlik donanımlarından birisidir?  I. İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin %3’ ü oranında geçici teminat alınır.II. Tasfiye idaresince yapılan taşınır mal satışlarında geçici teminat satışa esas bedelin %5’ inden az olamaz.III. Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat alıp almamakta idareler serbesttir.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre geçici teminat ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Karbondioksit miktarı karalar üzerinde, deniz yüzeylerine oranla daha fazladır. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisini bir metnin giriş bölümünden öğrenemeyiz? 165 sayfalık çalışma kitabının 44 sayfasını bitiren Ali' nin yapması gereken tahmini kaç sayfası kalmıştır? Aşağıdaki ilk çağ medeniyetlerinden hangisi Anadolu’da kurulmamıştır? 1. Oltanın ucunda iri bir balık çırpınıyordu.2. Öğretmen olmak için yıllarca çırpındı.3. Çocukları okusun diye uzun zamandır çırpınıyor.4. O onurlu adam, daha çok şey öğrenmek uğruna çırpınmış.‘‘Çırpınmak’’ sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Kolesterol ile ilgili;I. Hücre zarının desteklenmesini sağlarII. Hücre zarının geçirgenliğini artırırIII. Derinin su kaybını engellerverilenlerden hangileri doğrudur? Atatürk sosyal bilimlerin gelişmesi için bazı kurum ve kuruluşların açılmasına destek olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlara örnek olarak gösterilemez?