Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Genç bir ressam adayının, etrafına kendi gözleriyle bakmayı öğrendikten sonra ruhundan bir şeyler katarak dünyayı tuvale aktarması ressam olma yolunda önemli bir adımdır.
Bu cümledeki altı çizili söz ile sanatçının taşıması gereken hangi özellik anlatılmak istenmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Genç bir ressam adayının, etrafına kendi gözleriyle bakmayı öğrendikten sonra ruhundan bir şeyler katarak dünyayı tuvale aktarması ressam olma yolunda önemli bir adımdır.Bu cümledeki altı çizili söz ile sanatçının taşıması gereken hangi özellik anlatılmak istenmiştir? sorunun cevabı "Özgünlük" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi “salih amel” olarak değerlendirilemez? Bir kaynağın birim zamanda yaydığı ışık enerjisi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? Aşağıda kofullara ait bazı özellikler verilmiştir.I. Hayvan hücrelerinde kofullar küçük ve az sayıdadır.II. Genç bitki hücrelerinde kofullar çok sayıda fakat küçüktür.III. Bitki hücreleri yaşlandıkça küçük kofullar birleşerek merkezi kofulları oluşturur.Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Yaratıcı müteşebbisliğe yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kural değildir? 1- Haniflik       2- Putperestlik      3- Hristiyanlık   4- Budistlik    5- MusevilikHz. Muhammed doğduğunda yukarıda yazılan inanışlardan kaç tanesi vardı? Aşağıdakilerden hangisi doğal etkenlerin nüfus dağılışı üzerindeki etkisine örnektir? “35” sayısından bir önceki sayı ile bir sonraki sayı hangi onluklara daha yakındır? Cumartesi, 6 Mart 1920Öğle üzeri fakülteye gittim. Doğru Ömer’in odasına girdim. Bitap yatıyordu. Elini elime aldım. Ter içindeydi. Burnunun delikleri kararmış gibiydi. Nefesi de intizamsızdı. Hizmetçi kadınlara sordum. Gece çok sayıklamış: “Burası hastane değil, tımarhane. Ben Canip’e gideceğim!” demiş. Dalgındı. Ömer, Ömer, diye seslendim. Gayet fersiz gözlerle bana baktı: ‘‘Tanıdın mı?’’ dedim. Kendine mahsus çabuk ifadeyle kafasını sallayarak ‘‘Canip!’’ dedi, yine daldı. Kâğıdına baktım: hararet 39,2 şeker litrede 200 miligram. Bir müddet bekledim. Sonra tekrar seslendim: ‘‘Ömer, konsültasyon günü yarınmış, erkenden gelirim. Artık gideyim mi?’’ Kafasını salladı. ‘‘Git, git!” dedi. Yeis içinde ayrıldım. Bu parçadan aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? “Ailesi ile tatile giden Ece, tatil boyunca çevresini gözlemledi.”Aşağıdakilerden hangisi, Ece’nin çevresinde gözlemlediği beşeri unsurlardandır? Aşağıdaki niceliklerden hangisinin birimi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?