S:1

Rabbim! Gerçekten bana hükümranlık verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.
(Yûsuf suresi, 101. ayet)
• ...İşte böylece (Mısırda adaletle hükmetmesini sağlamak) ve kendisine (rüyadaki) olayların yorumunu öğretmek için Yusufu oraya yerleştirdik...
(Yûsuf suresi, 21. ayet)
Bu ayetlerde Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

• Rabbim! Gerçekten bana hükümranlık verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. (Yûsuf suresi, 101. ayet)• ...İşte böylece (Mısırda adaletle hükmetmesini sağlamak) ve kendisine (rüyadaki) olayların yorumunu öğretmek için Yusufu oraya yerleştirdik... (Yûsuf suresi, 21. ayet)Bu ayetlerde Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? sorunun cevabı "Kardeşleri tarafından kıskanılarak kuyuya atıldığına" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kalp ve damar hastalıklarının oluşumunda rol oynayan başlıca nedenlerdendir? " Kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa onun mükâfatını; kim de zere ağırlığınca kötülük yapmışsa onun cezasını görür. " ayeti aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? İslamın gizli yayıldığı dönemde peygamberimizin senatosunun adı aşağıdakilerden hangisidir? “Gökyüzünde .............. kapkara bir bulut belirdi.”Yukarıdaki cümlede, noktalarla gösterilen yere hangi sözcük getirilemez? “Damlaya damlaya ………… olur? Atasözü hangi sözcükle tamamlanmalıdır? “Bakanlıklarda - - -, diğer kamu idarelerinde - - -, il özel idarelerinde - - - ve belediyelerde - - - üst yöneticidir.”5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre üst yöneticiler ile ilgili yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir? Bir bölme işleminde bölen 9, bölünen 99 ise kalan ile bölümün çarpımı kaç olur? Kudüs’te kutsal olarak bilinen bir kaya üzerine Halife Abdülmelik tarafından yaptırılan eser aşağıdakilerden hangisidir? ‘‘Her resmin bir ressamı, her binanın bir ustası vardır. Bu içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir _______vardır.“       Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisinde “maddenin hal değiştirmesi” olayı vardır? Aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapan kişide nabız en düşüktür?  (14 x 2) + ( 10-5)  işleminin sonucu kaçtır?  Aşağıdakilerden hangisi inanç yönünden sapma ve dengesizliği ifade eden kavramlardan biri değildir? Hangisi cümle değildir? Kontrolsüz kavşakta sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Bir annenin yaşı kızının yaşının 3 katından 4 eksiktir.Annenin şimdiki yaşı 38 olduğuna göre, kızının 5 yıl önceki yaşı kaçtır? - Kuran’ın ve İslam’ın özgün bir yorumudur.- Ehli beyt ; ev halkı demektir.- Hz. Ali’nin soyundan gelen 12 imama önem verilir.Yukarıda anlatılanlar aşağıdakilerden hangisini tanımlar? Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı olan sorumluluklarımızdan birisi değildir? Nina : I am very ill.Mike : - - - -? Onlar basamağı 9 olan dört basamaklı en büyük doğal sayı ile yüzler basamağı 7  olan üç basamaklı en büyük doğal sayının farkı  kaçtır? Sarah:Let’s watch a comedy movie.Carol :That’s great. - - - -. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde, herkesin kendi yaptıklarından sorumlu tutulacağı vurgulanmaktadır? Park halinde yanımızda duran otomobil hareket ettiğinde kendi otomobilimizi hareket ediyormuş gibi algılamamız aşağıdakilerden hangisine örnek olur? Aşağıdakilerden hangisi oruç tutan bir kişiye yakışmayan davra­nışlardan biridir? İsteklerimizin yerine getirilmesi neye bağlıdır? 3829 – 1481 = ?Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Gilbert :- - - - are you going for your holiday?Lena : Morocco. It is a wonderful country. Çevremizde aslında bir şey bilmeyip her şeyi bildiğini sanan çok sayıda insan var. Bu tür insanlar birkaç kitap okuduktan sonra kendilerini bir konunun uzmanı sanmaya başlayıveriyorlar. Biraz bilgi edinince nedense bir kendini beğenmişlik sarıyor ruhlarını. Ama farkında olmadıkları bir şey varː Ne kadar bilirlerse bilsinler, bildikleri bilmediklerinin yanında okyanusta damla bile değildir.Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ısı aldığında diğerlerinden farklı bir hale geçer? 650.574 doğal sayısında 5 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıda verilen hadis ve ayetlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi dini oluşturan temel unsurlardan biri değildir? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e göre “koruma ve güvenlik şefi” unvanına atanabilmek için Devlet memurluğunda en az kaç yıl görev yapmış olma şartı aranır? (3x + 7) . (4x - 2) işleminin sonucu olan cebirsel ifadede x’in katsayısı kaçtır?  Sivas Kongresi’nde, Anadolu ve Trakya’da daha önce kurulmuş olan çeşitli cemiyetler; “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla tek çatı altındatoplanmışlardır.Bu kuruluşların tek çatı altında toplanmasıyla aşağıdakilerden hangisi  amaçlanmıştır?  Hangi sayı 6 ile toplanırsa 15 olur? Hareket hâlindeki bir cismi hızlandırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? Eleştiri türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir