S:1

Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
(Bakara suresi, 262. ayet)
Zekât ile ilgili bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. (Bakara suresi, 262. ayet)Zekât ile ilgili bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Zekât alan kişiyi minnet altında bırakacak ve incitecek davranışlardan kaçınılmalıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Navigasyon cihazları, telekomünikasyon işlemleri, uydular, uçaklar gibi örnekler veren Bilişim öğretmeni aşağıdaki BİT alanlarının hangisinden bahsetmektedir? Dünya Çocuk Şiirleri Günü ne zaman kutlanır? Peygamberimizin doğumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir yerden bir yere itmek için trafikte araçta bulunan, ancak aracı kullanmayan kişiye ne ad verilir? Kimsesiz çocukların korunmasında görevli olan kurum hangisidir? Teknolojik bir ürünün ilk kullanılmasında zorlukla karşılaşan bir tüketici için yapılacak en doğru şey nedir?  Aşağıdakilerden hangisi sanayi şehri olarak nitelendirilemez?  "Kaçırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır? "Pazartesi günü hep beraber sinemaya gideceğiz." cümlesinde fiil hangi eylemi belirtmektedir? Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi farklı bir alandadır? Aşağıdaki saat türlerinden hangisinin icadı, diğerlerine göre daha yenidir? Bir işçinin aldığı fazla çalışma saatlerinin ücreti ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:• Hafta içinde normal ücretinin % 50 fazlasını almaktadır.• Tatil günlerinde normal ücretinin % 100 fazlasını almaktadır.Tatil günlerinde 8 saat ve hafta içinde 10 saat fazla çalışarak bu 18 saatlik fazla çalışmanın karşılığı olarak 155 lira alan bu işçinin 1 saatlik normal ücreti kaç liradır? …………………..her gün beş vakit namazda Müslümanlara selamlaşmanın önemini hatırlatmaktadır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?   İlk davranışı, düşünmeye zaman bile bulamadan çocuğu arayıp ona  parasını vermek olacaktı.Ama, tüm çabaları  boşa çıkmış, ona bir türlü rastlayamamıştı.”Ben bir sefilim!” diye haykırarak kendisini suçladığından, gerçekten bir sefil olduğunu da algılayacaktı.      Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?   Aşağıdakilerden hangisi deprem anında sınıfta yapmamamız gereken bir davranıştır? -8, |+3|, +6, |-11| sayılarından hangisi en büyüktür? Paris Konferansının toplanmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?   Müslümanlarla her türlü ilişkiyi kesmek için Kureyş’in ileri gelenlerini Daru’n-Nedve’de toplayan ve boykot kararlarının alınmasına başkanlık eden azılı İslam düşmanı kimdir? Aşağıdakilerden hangisi Kadir gecesiyle ilgili olarak söylenemez? Sigmund Freud’un bilinçaltı ve düşlerle ilgili kuramları hangi sanat akımının ortaya çıkmasında etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarıyla ilgili kuruluşlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz? Hangi cümlede sıfat yoktur? Kendinize ille de bir dost bulmak isterseniz onu kitaplar arasında aramalısınız. Her şeyden, herkesten vefasızlık gelir; kitaplardan gelmez. Dahası insanoğlu dost bellediği bir kitaptan uzaklaşmak istese bile, bilir ki o kitap canciğer oluşlarından önce neyse sonra da odur.Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Manav elindeki 899 elmayı 24 kasaya eşit olarak paylaştırmak istiyor. Paylaştırma işi sonunda kaç elma dışarıda kalır? Ticari işletmelerin birbirlerine, vatandaşlara; vatandaşların da bu işletmelere yazdığı mektuplara iş mektubu denir. Bu mektuplarda dil - - - - işleviyle kullanılır.Açıklayıcı ve emredici anlatımdan yararlanılır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir çuval pirinç 45 kilogramdır. Bir kamyonete 58 çuval pirinç yüklendiğine göre kaç kg pirinç yüklenmiştir? Sokrates, “Felsefe neleri bilmediğini bilmektir.”Epikuros, “Felsefe mutlu yaşama yolarını öğrenmektir.”I.Kant, “Felsefe bilginin nasıl mümkün olabileceğini öğrenme çabasıdır.”Yukarıda her düşünürün farklı bir felsefe tanımı yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? Can a fish swim ? Oksijenli solunumda hücrenin enerji kazancı kaç ATP’dir ?   Aşağıdaki  eserlerden  hangisi soyut ressam Yüksel  Arslan’a ait değildir? Peygamberimizin doğduğu dönemdeki Arabistanla ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? (1) Karıncalar sıcak iklimlerde yaşayan bir böcek türüdür.(2) Sert dış kabukları vardır. (3) Karıncaların ömrü45 gün ile 60 gün arasında değişir. (4) Karıncaların yuvalarıve yaşam şekilleri insanlarda her zaman merakuyandırmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kişiseldüşünce içermektedir? Aşağıdakilerden hangisi girişimcide olması gereken özelliklerden biri değildir?  Kumbarasında 18 lira olan Kerem, her gü babasındanaldığı 5 lira harçığın 3 lirasını harcayıpkalanını kumbarasına atacaktır.“n”gü sayıııbelirttiğne göe, Kerem’nkumbarasıda biriken parayıgöteren cebirselifade aşğıakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir? Bir koli şeker 25 kg’dır. 6 koli şeker kaç kilogram eder? Aşağıdakilerden hangisinde ön ad (sıfat) vardır? Aşağıdakilerden hangisi dinî bayramların özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin ihraç ettiği tarım ürünleri arasında önemli bir yer tutmaz?    Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir