S:1

Cumhuriyetçilik, halkın kendisini yönetecek kişileri kendisinin seçmesini esas alan bir düşünce sistemidir.
Buna göre;
I. TBMMnin açılması
II. Medeni Kanunun kabul edilmesi
III. Saltanatın kaldırılması
IV. Soyadı Kanununun çıkarılması
gelişmelerinden hangileri cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir?

Cumhuriyetçilik, halkın kendisini yönetecek kişileri kendisinin seçmesini esas alan bir düşünce sistemidir.Buna göre;I. TBMMnin açılmasıII. Medeni Kanunun kabul edilmesiIII. Saltanatın kaldırılmasıIV. Soyadı Kanununun çıkarılmasıgelişmelerinden hangileri cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir? sorunun cevabı "I ve III." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
36 şekeri 4 arkadaş eşit olarak bölüşüyor. Her biri kaç şeker alır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "özür dileniyor" ? Bir iletken telin direncini arttırmak için,I. Uzunluğunu arttırmakII. Kesit alanını arttırmakIII. Özdirenci daha büyük metal kullanmakişlemlerinden hangileri yapılabilir? "Bir topluluğu oluşturan kişilerin her biri bir.....................dir." cümlesinde noktalı yere yazılması gereken sözcük hangisidir? Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir? Aşağıda verilenlerden hangisi Dinimizin yasakladığı davranışlardan biridir? Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir? Aşağıdaki devletlerden hangisi Müttefik grubunda yer alır? Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem beden ile hem de mal ile yapılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi anlamca farklıdır? Annem pazardan tanesi 18 liradan 37 tane havlu aldı. Annem kaç lira harcamıştır? Aşağıdakilerden hangisi konulduğu kabın şeklini almaz? Karınca yuvalarının açık önü hangi yönü gösterir? Aşağıdakilerden hangisi vatan ve millet sevgisini gösterme yollarından biri değildir? Türkiyede görülen aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde çay, fındık ve mısırüretimi daha kolay yapılır? İnsanların kendisini başkasının yerine koymasına ................ denir Aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Okunuşu Beş yüz otuz iki bin sekiz yüz yedi olan sayı hangisidir? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir