S:1

Cumhuriyetçilik, halkın kendisini yönetecek kişileri kendisinin seçmesini esas alan bir düşünce sistemidir.
Buna göre;
I. TBMMnin açılması
II. Medeni Kanunun kabul edilmesi
III. Saltanatın kaldırılması
IV. Soyadı Kanununun çıkarılması
gelişmelerinden hangileri cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir?

Cumhuriyetçilik, halkın kendisini yönetecek kişileri kendisinin seçmesini esas alan bir düşünce sistemidir.Buna göre;I. TBMMnin açılmasıII. Medeni Kanunun kabul edilmesiIII. Saltanatın kaldırılmasıIV. Soyadı Kanununun çıkarılmasıgelişmelerinden hangileri cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir? sorunun cevabı "I ve III." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki davranışlardan hangisinin kendini başkalarının yerine koyma duygusunun bir sonucu olduğu söylenemez? Aşağıdaki bilgiler doğru ise ‘’D’’ yanlış ise ‘’Y’’ yazınız. (...) Kuvvetin birimini dinamometre ile ifade ederiz.(...) Sürtünme kuvveti cismin hareketine zıt yöndedir. (...) Pürüzsüz yüzeylerde sürtünme kuvveti daha fazladır.(...) Dinamometrenin yapımında yay ya da lastik gibi esnek cisimler kullanılır. (...) Araba lastiklerinin zamanla aşınmasının nedeni sürtünme kuvvetidir. 724 532 821 sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? I - - - - swim very well when I was 6 years old. -20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye’de;     -Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.     -TBMM başkanı ,hükümetin de başkanıdır.     -TBMM yasama,yürütme,yargı yetkilerini bünyesinde toplamıştır.  Bu kararlara bakılarak 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  “Ayşe’nin siyah saçları, yeşil gözleri vardır.” Cümlesinde Ayşe’nin hangi özelliklerinden bahsedilmiştir? “776 – 115” işleminin sonucunun rakamları toplamı kaçtır?  67 + 74 > 214 − A eşitsizliğinde A en az kaç olabilir? Aşağıdaki ses kaynaklarından hangisi farklıdır? Kimler oruç tutabilir? Hz. Muhammed, bir dostluk ve saldırmazlık antlaşması olan “Medine Sözleşmesi”ni, aşağıdakilerden hangisiyle yapmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir vardır?   Değildim ben sana mail sen ettin aklımı zailBeni taʼn eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı?Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Günde 4 saat ders çalışan bir öğrenci, bir haftada kaç saat ders çalışmış olur? Duyularla algılanan, bir nesneye işaret eden kavramlara somut kavram denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi somut kavramdır? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir? Yağlarla ilgili olarak  seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır? Peygamberimizin (s.a.v.), “Merhaba ey Rabbimin bana itab ve ikazda bulunmasına sebep olan kişi” diye iltifat ettiği âmâ (kör) sahabe efendimiz kimdir? Osmanlı kanunları ilk defa ne zaman azınlıkların diline çevrilmiştir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hz. Muhammed’in ölümünden sonra devletin başına geçen yöneticilere ‘’Halife’’ denmektedir.Halifenin yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? “Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim. Uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.”Bu hadiste Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 246 sayısından en az kaç çıkartılırsa elde edilen sayı 4 ile kalansız bölünebilmektedir? Mustafa Kemal’  “ Ne Mutlu Türk’ üm Diyene!” sözünü aşağıdakilerden hangisinde söylemiştir?      Aşağıda yazılan Kuran-ı Kerim’in özelliklerinden kaç tanesi doğrudur? 1- Son kitaptır2-  Arapça yazılmıştır3-  İlk kutsal kitaptır4-  Tüm insanlara gönderilmiştir Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için müracaat edeceğimiz yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir?  Sabah derslerinde bazı öğrencilerin hâlâ uyanamadığını, bazılarının ise dikkatini derse veremediğini fark eden Hakan Öğretmen, bu yüzden sınıf yönetimi sorunları yaşamaktadır. Bunun üzerine sabah derslerine başlamadan önce okul bahçesinde öğrencilerine basit fiziksel egzersizler yaptırıp sınıfa alarak derslerine devam etmiştir. Bu şekilde sınıf yönetim sorunlarını büyük ölçüde azaltmıştır.Hakan Öğretmen’in dersten önce öğrencilere egzersiz yaptırması hangi sınıf yönetim modeline yöneliktir? “Haberi aldığı gün ….” Cümlesi aşağıdaki deyimlerden hangisi ile sürdürülürse iki değişik anlama gelir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tatlı” sözcüğü adı nitelememiştir? Elbisem çok kırışmıştı." cümlesinde altı çizili ekin adı aşağıdakilerden hangisdir? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sıfatlarından birisi değildir? Hangisi TIMAR  sisteminin faydalarından biri olamaz? T.C. Anayasası’na göre seyahat hürriyeti aşağıdaki amaçlardan hangisine bağlı olarak sınırlanabilir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre merkez ilçede görevli memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili olan aşağıdakilerden hangisidir? Aya ilk kez ayak basan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede zıt anlamlı kelimler bir arada kullanılmıştır? Işık kaynağı olmadığı halde ışık yayıyormuş gibi görünen gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismin “sırasını belirten” bir sayı kullanılmıştır? Bir grup arkadaş lokantada yedikleri yemeğin 210 liralık hesabını kişi başı 30 lira vererek ödeyeceklerdir. Ancak bir kısmının parası olmadığı için diğer arkadaşların her biri 42 lira vererek hesabı ödemişlerdir.Buna göre kaç kişi para ödememiştir? Trafik kazalarının oluşumunda en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir