S:1

Ziya Gökalp, özellikle Türkçülük üzerine kaleme aldığı eserleri ile tanınmıştır.
• Namık Kemal, Türk edebiyatının öncü şairlerinden olup vatan şairi olarak anılır.
Ziya Gökalp ve Namık Kemal eserleriyle Atatürkü hangi alanda etkilemiştir?

• Ziya Gökalp, özellikle Türkçülük üzerine kaleme aldığı eserleri ile tanınmıştır.• Namık Kemal, Türk edebiyatının öncü şairlerinden olup vatan şairi olarak anılır.Ziya Gökalp ve Namık Kemal eserleriyle Atatürkü hangi alanda etkilemiştir? sorunun cevabı "Milliyetçilik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
İslam’a çağrının yaygınlaşmaya başladığı dönemde müşrikler zayıf ve fakir Müslümanlara yaptıkları baskıyı arttırdılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber bazı Müslümanların Hz. Osman liderliğinde- - - -  hicret etmesine izin verdi.  “İNŞALLAH” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?  Ayşe Öğretmen: Çocuklar, tahtaya yazdıklarımı herkes defterine geçirdi mi?Bu cümlede dil hangi işlevde kullanılmıştır? 1.Biyoçeşitlilik bir bölgede yaşayan canlı çeşididir2.Çevreyi canlı ve cansız varlıklar oluşturur.3.Çevreyi en fazla hayvanların faaliyetleri değiştirir.4.İnsanların yaptıkları çevreye zarar vermez.5.Gemi kazaları denizlerin kirlenmesine sebep olur.Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Gülizar nine, karşıdan karşıya geçerken kendisine yardım eden kişiye hangi dua ifadesini kullanmış olabilir? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan değildir? 15 986 432 sayısındaki rakamlardan hangisinin basamak değeri en büyüktür? I. Bakanın çalışma programını düzenlemekII. Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmekIII. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri Özel Kalem Müdürlüğünün görevidir? Abdest almadan aşağıdakilerden hangisini yapabiliriz? Işıklı trafik işaret cihazlarındaki sarı ışık ne anlama gelir? Aşağıdaki cümlelerde hangisinde varlığın biçimi belirtilmiştir? “Bahçede türlü türlü çiçekler varmış.”Cümlesinde altı çizili kelimelerin yerine hangisi kullanılabilir? Allah’ın güzel isimlerine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi  Yahya Kemal Beyatlı’nın edebî özelliklerinden biri değildir? 79 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir?  Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve sanatın ortak özelliklerindendir? Avarlar, Bayan Han’ın başkanlığında, 562 yılında, bugünkü aşağıdaki topraklardan hangisine yerleşerek büyük bir devlet kurmuşlardır? Güneş’in etrafında elips yörüngelerde dolanan gök cisimlerinin oluşturduğu topluluğa Güneş Sistemi denir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu sisteme ait bir gök cismi değildir?  Hangi sözcüğün yazımı doğrudur? Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması vardır? Boş kabın kütlesine ne denir? Aşağıdakilerden hangileri geleneksel çocuk oyunlarında kullanılan oyuncak ya da malzemelerden biri değildir? “Silgi, kalem ve defter aldın mı?” cümlesinde anlamı olmayan kelime hangisidir? Bob : Manchester defeated Juventus last week.Bill : Really? - - - - ?Bob : 1-0  Aşağıdakilerden hangisi istektir? 2847 sayısı hangi yüzlüğe yuvarlanır? Bir çıkarma fark 300’dür. İşleminde eksilene 20, çıkana 10 eklersek yeni fark kaç olur? 101 = - - - - .  Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?  Aşağıdakilerden hangisi İP Adresine doğru bir örnektir? “ Bir öykü okudum.”Yukarıdaki cümle aşağıdaki cümlelerden hangisi ile aynı anlamdadır? Bursa’da bulunan Yeşil Türbe, aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı adına yapılmıştır? Jason  :Didn’t we forget to buy something?Sally  :No, I bought everything for Arda’s birthday party.Jason  :What will we stick on the birthday cake?Sally  :Oh, I see. Ok. I will buy some - - - - Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan gayri Müslim tebaadan, askerlik görevi ile can ve mallarının güvenliği karşılığında erkeklerden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki şiir türleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi maddenin ortak özelliklerindendir? Aşağıda verilenlerden hangisinin krokisini çizemeyiz? Aşağıdaki harflerin hangisinde açı örneği yoktur? Yer kabuğunun yapısında olan maddeler sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir