S:1

Memlekette sosyal ve siyasi büyük inkılaplar oldu. Darülfünun bunlara karşı tarafsız bir gözlemci gibi kaldı. Ekonomik alanda anlamlı hareketler oldu. Darülfünun bunlardan habersiz göründü. Hukukta radikal değişiklikler oldu. Darülfünun yalnız yeni kanunları öğretim programına almakla yetindi. Harf Devrimi oldu. Öz dil hareketi başladı. Darülfünun bunu hiç önemsemedi.
Dönemin Millî Eğitim Bakanı Reşit Galipin bu sözlerinden hareketle Darülfünun ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Memlekette sosyal ve siyasi büyük inkılaplar oldu. Darülfünun bunlara karşı tarafsız bir gözlemci gibi kaldı. Ekonomik alanda anlamlı hareketler oldu. Darülfünun bunlardan habersiz göründü. Hukukta radikal değişiklikler oldu. Darülfünun yalnız yeni kanunları öğretim programına almakla yetindi. Harf Devrimi oldu. Öz dil hareketi başladı. Darülfünun bunu hiç önemsemedi.Dönemin Millî Eğitim Bakanı Reşit Galipin bu sözlerinden hareketle Darülfünun ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? sorunun cevabı "Gerçekleştirilen inkılaplara duyarsız kalmıştır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
İslam’ın şartları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Türkiyenin en yüksek dağı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi  “gerçek” anlamıyla kullanılmıştır? Elektrik çarpması durumunda, çarpılan kişinin yaşamını kurtarmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Her dersin farklı amaçları olsa da hepsi iyi vatandaş olarak yetişmemizi hedefler.Aşağıdaki derslerden hangisi bu amaca en çok hizmet etmektedir? I.Yazın denizde yüzdüm.         II. Masanın yüzü kirlenmişti.      III. Yüz lira kazandı.              IV. Balıklar derede yüzüyor.Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde ‘’yüz’’ sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? I- Yeterli ve dengeli beslenmeliII- Sıkı giysiler giymeliIII- Röntgen ışınıyla bakım yaptırmalıYukarıdakilerden hangisi veya hangileri hamile bir kadının yapmaması gereken bir durumdur? • Klasisizm akımına tepki olarak ortaya çıkar.• Hayaller, duygular ve coşkular önem kazanır.• Kişiler içinde yetiştikleri çevreyle birlikte alınır.Özellikleri verilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir? Çok ağır ve günleri sayılı olan bir hasta uyandığı her sabah fısıltı şeklinde kendince bir şeyler söylermiş. Bunu fark eden yanındaki diğer hasta:”Her sabah kendi kendine ne konuşuyorsun?”demiş.Hafif boynu bükük ve tebessümle:”Güneşin doğuşunu gördüğüm için şükrediyorum.”demiş.         Altı çizili sözden hareketle hasta neden şükrediyor?  Aşağıdakilerden  hangisi  Bursa’da üretilen bir otomobilin dağıtım  aşamasıdır? İlk insanlar yerleşim yeri için hangi yerleri tercih etmiş olamazlar? Bu ay dergimizde yeni bir köşe var ( ) Sihirli Salıncak ( ) Çeşitli sorunların tartışılacağı bu köşede başlangıcı ‘‘Bir çocuk kitabı nasıl olmalı ( )’’ gibi gayet riskli bir sorunun peşinden salıncağımıza binip kanatlarımızı açarak yapacağız ( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi okulun bireysel ve toplumsal katkılarından söz etmez? Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimizin annesinin sütü yetmediği için ilk süt annesinin adı nedir? I. Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hâl ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.II. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.III.  Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki geometrik şekillerden hangileri birbirine diğerlerinden daha fazla benzer? Aşağıdakilerden hangisi şükrün anlamlarından biri değildir?          Benim annem hastanede çalışıyor.Buna göre, Gülsüm’ün annesinin mesleği hangisi olamaz?  Fetret Devri’ne son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  Köpek ile kulübe arasında bir ilişki vardır. Aslan ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır? Karşılaştırmalı dinler tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, "Manda ve himaye kabul olunamaz." kararı alınmıştır.Bu durum, kongrelere katılan delegelerin aşağıdakilerden hangisini benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir?  5146 sayısında yer alan rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Yükselme döneminde önemli ticaret yollarına  ( İpek , Baharat , Akdeniz ve Karadeniz ticaret yoları) hakim olan Osmanlı, bu ticaret yollarından beklenilen ekonomik kazanımı elde EDEMEMESİNİN sebebi nedir? Peygamberlerin “çok zeki, çok akıllı olmak” anlamına gelen ortak niteliği aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlılar kimin yönetiminde ve kaç yılından itibaren Rumeli’ye geçmişlerdir? Klark : Skydiving is a dangerous sport but I want to try it. My parents didn’t let me do it last summer but I’ll try it this summer because it is my dream. I think extreme sports are exciting and challenging. My buddy, Jason, is a white - water rafting expert. Last year, he helped me try it and I liked it. Then, I read a lot about dangerous sports like rafting, bungee jumping etc. Now, I am fond of themand I want to be an expert like Jason.Klark - - - - .  Microsoft Publisher programında varsayılan dosya adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi su çekme bakımından diğerlerinden farklıdır? “ de” aşağıdakilerden hangisinde “ama” anlamında kullanılmıştır? Peygamberimiz (s.a.v.), yalan, iftira, dedikodu ve boş sözlerden  uzak durulmasını tembih ederek, “Ya hayır söyle ya da ……………..................” buyurmuştur.Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Halit 20 kilogram, Şermin ise 28 kilogramdır. İkisinin toplam ağırlığı kaç kilogramdır? “arka” kelimesinin karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Ekonomik değere sahip mineral ya da kayaçlara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin(a.s.m) doğduğu gece meydana gelen olaylardan değildir? Bir madde ve o maddenin içinde bulunduğu kapla birlikteki ağırlığı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? Tarık, dereceli kaba 100 mL su dolduruyor. Elindeki taşı dereceli kaba arttığında kaptaki su seviyesi 150 mL’ye çıkıyor. Taşın hacmi ne kadardır? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından değildir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir