S:1

Medeni Kanun ile Türk kadınına; boşanma, mirastan erkek ile aynı oranda hak elde etme, istediği mesleği seçme ve tanıklıkta erkek ile eşit olma hakları tanınmıştır.
Buna göre Medeni Kanun ile kadınların;
I. sosyal
II. siyasi
III. ekonomi
IV. eğitim
alanlarından hangilerinde kazanımlar elde ettiği savunulabilir?

Medeni Kanun ile Türk kadınına; boşanma, mirastan erkek ile aynı oranda hak elde etme, istediği mesleği seçme ve tanıklıkta erkek ile eşit olma hakları tanınmıştır.Buna göre Medeni Kanun ile kadınların;I. sosyalII. siyasiIII. ekonomiIV. eğitimalanlarından hangilerinde kazanımlar elde ettiği savunulabilir? sorunun cevabı "I ve III." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur? Aşağıdakilerden hangisinin devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın rengini belirten bir sözcük kullanılmıştır? • Sünnetin dinin temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmesi• Müslüman bir kadının gayr-i müslim bir erkekle evlenmesinin yasaklanması• Cuma günü iki ezanın okunmasıBunlar aşağıdaki fıkhî delillerden hangisi için örnek oluşturur? Aşağıdaki kelimelerden hangisine “-lık” eki getirildiğinde anlamlı bir kelime oluşmaz? Bir oto galerisi bir ay içinde %2 komisyonla fiyatı 15 000 TL, 20 000 TL ve 25 000 TL olan arabalardan 5’er adet satmıştır.Bu galerinin bir aylık gideri 5000 TL olduğuna göre galerinin aylık kârı kaç liradır? Yirmiden geriye ikişer sayarken 14’ ten sonra hangi sayı gelir? Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin özelliklerinden değildir ?  Bilgisayarların sonuca ulaşabilmek için algıladığı, işlediği, sonuç ürettiği veya daha sonra kullanmak üzere depoladığı her şeye .................denir. Sinem haftada üç kez alışverişe çıkmaktadır.Sinem bir ayda kaç kez alışverişe çıkmaktadır? (1 ay 4 hafta) Arkeolojinin tarihini farklı açılardan ele alabiliriz.     1              2        3         4Bu cümlede numaralanmış kelimelerden hangisi bir varlığı nitelemiştir? Aşağıdakilerden hangisi karşıya güvenli geçiş yerlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına sebep olan davranışlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirket ortağının sorumluluklarından biri değildir?  Kırgızların Ötüken bölgesini terk etmelerinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? Köşe yazıları hızlı yazılır. Üstünde çok çalışmak için vakit yoktur. İnce eleyip sık dokumaya kalktın mı, yazıyı zamanında yetiştiremezsin. Köşe yazısı daha çok belleğe dayanılarak yazılır. Bu da rizikoyu artırır. Yanlış yazabilirsin, en azından cümlenin çatısını daha iyi kurabilecekken, bozabilirsin. Ertesi sabah yazıyı okuduğunda bir sözcük yerine oturmamış gözükecektir; ama değiştirecek olanağın kalmamıştır. iş işten çoktan geçmiştir. Noktalama eksiği bulabilirsin, canın sıkılır, keyfin kaçar.Bu parçada aşağıdaki anlatım yöntemlerinden hangisi ağır basmaktadır? Yaşamalıyız mutlulukla,Arı gibi çalışmalıyız.Sırasında vermeliyiz can,Bizimle var olur, şenlenir vatan.Şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Danıştayın görevleriyle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostanaKov bostancı danayıYemesin lahanayıYukarıdaki eser hangi halk kültürünün eseridir? "Hapşırırken ağzımızı kapatmak" bir görgü kuralıdır.Eğer bu kurala uymazsak ne gibi bir yaptırım (ceza) ile karşılaşırız? Aşağıdakilerin hangisinde ulama yoktur? “Ey iman edenler! İçki,kumar,dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir.Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”  Yukarıdaki ayette hangi dokunulmazlığa değinilmiştir? Efe kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ben Maniheizm dinini benimseyerek yerleşik hayata geçen ilk Türk  devleti hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir insanın özelliği değildir? Aşağıdakilerden hangisi gazların özelliklerinden biridir?  Ürdün’de Festival düzenlenen gölün adı nedir? Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır? Uluslararası ekinlikler;I. Ülkelerin turizm değerleri tanıtılır.II. Ülke ekonomisine katkı sağlar.III. Toplumlarar arası ayrışmalara neden olur.Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?  İslam Dinine göre akıl sağlığına önem verilmiştir. Bunun içinde önlemler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biridir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanın yanına (D) yanlış olanın yanına (Y) koyun. 1.(   ) Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. 2.(   ) Kur’an-ı Kerim’de nezir kavramı müjdeleyici anlamına gelmektedir. 3.(   ) Peygamberimizin doğumunu anlatan şiirlere Mevlit denir. 4.(   ) Hadis kavramı Peygamberimizin yaşam tarzını ifade eder.  5.(   ) Salavat; dua, rahmet ve yüceltme anlamlarına gelen “salât” kelimesinin çoğuludur. Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Doğu ile batıyı birbirine bağlayan tarihi İpek Yolu’nda sadece ipekli kumaş ticareti değil, hayvan ticareti de görülmektedir.Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Doğu Anadolu Bölgesi yeraltı zenginliklerinin fazla olduğu bölgelerimizdendir. Ancak bu yeraltı zenginlikleri yeteri kadar kullanılamamaktadır.Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sıralanan maddelerin hangisi katı-sıvı-gaz- şeklinde sıralanmıştır?   (I) Yazar, Türk öykücülüğü içinde yeni, özgün ve başarılı. (II) Türkçe’nin olanaklarını zorlaması, günlük dilde yeri olmayan kelimeleri kullanması onu yeni kılıyor. (III) Özgün bir üsluba kavuşturuyor. (IV) Bir de aslan payını ruhsal gerçeklerden çok öykü gerçeğine verseydi daha dört başı mamur öyküler okuyacaktık ondan. (V) Ruh çözümlemede kullandığı üslup hiçbir öykücünün ulaşamadığı bir başarı düzeyine sahip.Bu parçanın anlam akışının düzelmesi için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?  Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir? Analog saatlerde akrep ve yelkovanın yaptığı hareket ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in  atalarından biri değildir? Kur’an – ı Kerimde toplam kaç sure vardır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir