S:1

Maraşın işgalinden sonra Fransızlar, Maraş Kalesindeki Türk bayrağını indirip kendi bayraklarını çekmişlerdir. Maraş Ulu Cami İmamı Rıdvan Hocanın, cuma namazı için toplanan halka, kalelerinde hür bayrağı dalgalanmayan esir bir memlekette cuma namazı kılınamayacağını söylemesi halkı harekete geçirmiştir. Bunun üzerine Maraşlılar kaledeki Fransız bayrağını indirip yerine yeniden Türk bayrağını çekmişlerdir.
Bu olay, Maraş halkının aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

Maraşın işgalinden sonra Fransızlar, Maraş Kalesindeki Türk bayrağını indirip kendi bayraklarını çekmişlerdir. Maraş Ulu Cami İmamı Rıdvan Hocanın, cuma namazı için toplanan halka, kalelerinde hür bayrağı dalgalanmayan esir bir memlekette cuma namazı kılınamayacağını söylemesi halkı harekete geçirmiştir. Bunun üzerine Maraşlılar kaledeki Fransız bayrağını indirip yerine yeniden Türk bayrağını çekmişlerdir.Bu olay, Maraş halkının aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir? sorunun cevabı "Bağımsızlığa" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin beyin ve merkezî sinir sistemine etkilerindendir? I Dünya savaşı sonrasında yayınlanan Wilson ilkeleri’nde Osmanlı Devleti’nde Türk olmayan bölgelere kendi kendini yönetme hakkı tanınacaktır; maddesi yer almıştır.         Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? 1 ile 100 arasında sonu sıfır ile biten kaç tane sayı vardır? “Sağlıklı bir yaşam için yiyeceklerimize dikkat etmeliyiz.” diyen biri aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Önce besmele çekilerek niyet edilir. Sonra ağza su verilip çalkalanır. Daha sonra burun temizlenip bütün vücut kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır.Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır? Where do you live ? Haritaya yüzümüzü döndüğümüzde vücu­dumuzun bazı bölümleriyle eşleşen yönler aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangileri yanlıştır?                                                                             I. sağ kolumuz – doğu  II.  Sol kolumuz – batıIII. Kafamız – güneyIV. Ayaklarımız – kuzey Aşağıdakilerden hangisi, güvenli seyahat için alınması gereken önlemlerdendir? Aşağıdakilerin hangisinde “nasıl” sorusu bir ismi etkilemiştir? Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir?  Aşağıdakilerden hangisi tümcedir ? Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafikle ilgili görevi yoktur?  Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yollarından biri değildir? Bilgisayarda kurulu bir programı tamamen kaldırmak için aşağıdakilerden hangisine girmek gerekir ? Orası öyle, ama anılarım kâğıt üzerinde daha bir görkemli duruyor. Böylece etkisi daha da artacak, kişiliğim hakkında daha doğru bir yargıya varabileceğim; buna bir de üslup güzelliği eklenecek. Ayrıca, içimi dökmekle belki rahatlayacağım. Aklımdan çıkmayan anılardan, yazmakla kurtulacağım.Yazar, bu metinle aşağıdaki soruların hangisine cevap vermiştir? 30'dan başlayıp ileri 4'er sayarken 4. sırada hangisini söyleriz? Peygamberimiz aşağıdaki kabilelerden hangisine mensuptur? Yalnızca iki kelime barındırır; doğru ve yanlış. Evet ya da hayır şeklindeki karar verme süreçlerinde kullanılır. Örneğin; arabası var mı, lise mezunu mu? Gibi veri tipi aşağıdakilerden hangisidir? Fatma teyze yemek yapmak için aldığı 3 kg patatesin bir buçuk kg’ını kullandığına göre geriye kaç g patatesi kalmıştır? Hz. Muhammed kendisine vahiy getiren melekle arasında geçenleri ilk defa kime söylemiştir. Bir yerin nüfusunun fazla olmasının doğal ve beşeri sebepleri vardır. Bunlardan;I. Yeryüzü şekilleriII. Ekonomik faaliyetlerIII. İklimhangileri doğal sebeplerdendir? Hafif yaralanmalar neticesinde oluşan morarma ve şişmeyi önleyebilmek için yaralanmış bölgeye ne yapılmalıdır ?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "neden - sonuç" ilişkisi yoktur? Bir bilgisayarın işlem yeteneği ve hızı aşağıdaki parçalardan hangisinin yeteneği ve hızıyla doğrudan ilgilidir? Peygamberimiz, “Irmak veya deniz kenarında abdest alsanız bile suyu israf etmeyiniz.” buyurmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste verilmek istenen mesajlardan biri değildir?  A bölgesinde sanayileşme ve nü-fus miktarı daha fazla olmasına rağmen B bölgesinde çevre kirliliği daha fazladır.Bu durum aşağıdakilerden han-gisine kanıt oluşturur? (1) Bir çocukluk arkadaşım vardı, ismi Ayşegül’dü. (2) Annesi benim an- nemle yaşıttı. (3) “Ayşegül’ün Serüvenleri“ hikâye serisinden çok etkilendiği için kızına bu adı vermişti. (4) Bu olay da kitapların hayatımızı nasıl etkilediğini kanıtlıyor bize.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilgisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi cins ismi olamaz? Mustafa Kemal’e kazandığı ..................................... Zaferi nedeniyle TBMM tarafından “mareşal” rütbesi ve “gazi” unvanı verilmiştir. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  “ Müze salonlarındaki Türk halıları, birer birer     gözümün önünden geçti.”cümlesinin ögeleri     aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru       verilmiştir?     İstanbul is the .................... crowded city in Turkey.A) moreB) thanC) asD) most   Hoca kadılık yaparken bir adam gelmiş:-Hoca Efendi affedersiniz, size bir şey danışacağım. Geçen gün,komşuların size ait olduğunu söyledikleri bir inek, tarlada bizim ineğin karnına boynuzunu geçirip onu öldürmüş. Ne yapmam gerekir? Hoca sakalını sıvazladıktan sonra :- Hayvanı dava edemezsin ya! Sahibinin de suçu yok işte. Ne bilsin böyle olacağını, demiş.Adam tekrar söze başlamış:-Demin ben bir yanlışlık yaptım ölen inek benim değil, seninmiş demiş.Hoca yerinden doğrulup başını rafa çevirmiş:-Bak, demiş. Şimdi iş değişti. O halde verin raftaki kara kaplı kitabı da bakalım!Yukarıdaki metne göre hocanın mesleği neymiş ?   Bir kez ürün verir ekersen tohum      Bir kez ağaç dikersen on kez ürün verir.     Yüz kez olur bu ürün eğitirsen halkı      Balık verirsen bir kez doyurursun halkı      Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnıŞiire göre halkın eğitilmesinin amacı nedir? Su-Kum Tozu-Demir Tozu karışımı  hangi yöntemlerle ayrıştırılır? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının nedenlerinden değildir?   Aşağıdakilerden hangisi, imgeyle ilgili olarak doğru değildir? " Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasıdır." Yukarıdaki tanım hangi kavrama aittir? Bilgisayarımıza virüs, truva atı, solucan gibi kötü amaçlı yazılımların girmesini engelleyen,  ayrıca bu yazılımları tespit edip temizlenmesini sağlayan yazılım hangisidir? Yeryüzüne baktığımızda yüksekliklerin aynı olmadığını görürüz. Yükseklikler denize göre hesaplanır. Bu yükseklik farkları, pek çok değişik şekillerin oluşmasına yol açar.Yukarıda anlatılmak istenen nedir? “Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zamanyüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınızamesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızıyıkayın…”(Maide suresi, 6. ayet)Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi abdestin farzları arasında yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir