S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır? sorunun cevabı "Başımı yastığa her koyduğumda güzel hayaller düşünceme uğrar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İlk pastoral şiir kime aittir? Gökyüzüne bakıldığı zaman Güneş hareket ediyor gibi görünür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Richard :- - - - . It is not in my bag.Doris :It is under my desk.Take it. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yay ayraç içinde verilen anlam ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arabistanda kurulan devletlerden değildir? Kime zekat verilmez? Bir gazetede Osmanlı Devleti için Huzurun tutkalıydı. ifadesi yer almaktadır.Gazete bu ifadesiyle, aşağıdakilerden hangisini kastetmiş olabilir? 5 tavukların ayak sayısını ifade eden çarpma işlemi hangisidir? İlk kağıt fabrikası Lale devrinde hangi ilde kurulmuştur? Paylaşım, sevgi, saygı, hoşgörü, adalet gibi birçok değer çocukkendavranışlara yerleşmekte ve karakter haline gelmektedir.Verilen bilgiye göre değerlerin ilk oluştuğu yer aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi geri dönüşüm yapılabilecek atık değildir? Öğretmenimiz, öğleden sonra bizi bahçeye çıkarıp resim yaptırdı. tümcesinde hangi öğrencinin sorduğu sorunun cevabı yoktur? shopping centre kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre mecburi ilköğretim çağı çocuğun kaç yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter? 385 cm uzunluğundaki ipi 35 cmlik parçalara bölmek için kaç defa kesmeliyiz? Gürsulu kasabasında Kendinden yana Halime adında bir kadın yaşardı. Halime Kadın her konuda yalnız kendi çıkarlarını gözetirdi. Kasabada şenlik, düğün, ölüm, doğum gibi olaylar olunca, evinden çıkmazdı. Hiç kimsenin acısını ve sevincini paylaşmak istemezdi. Kendinden ve tek oğlundan başka hiç kimseyi sevmezdi.Parçaya göre, Halime Kadın için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu işin sihrini anladımsa arap olayım. cümlesinin kaçıncı sözcüğünde hece düşmesi vardır? Atatürk: ( ) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir ( ) ( ) demiştir.Bu cümlede parantezle belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir? İkinci Dünya Savaşı sırasında bir milyona yakın erkek savaşa girme olasılığı nedeniyle askere alındı. Nüfusun dinamik ve aktif kısmını oluşturan bu nüfus, tarım ve sanayide iş gücü kaybı anlamına geliyordu. Ayrıca, erkek nüfusun büyük oranda silah altında olması, evlilik ve doğum oranlarını azalttı; nüfus artış hızı düştü.Bu bilgiye göre İkinci Dünya Savaşı hangi alanlarda Türkiyeyi olumsuz etkilemiştir? Su kaynaklarının fazla ve yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda dağınık yerleşmeler görülür.Buna göre aşağıda verilen illerin hangisinde dağınık yerleşmeler yaygındır? Verilen sözcüklerin hangisinde dört harften oluşan bir hece vardır? I. İmsakII.SahurIII.İftarIV. TeravihNumaralanmış kavramlardan hangileri oruca başlangış ve bitiş zamanını belirtir? A: What must we do to protect environment?B: _________________________________ ‘Kuranda adı 27 defa geçer. Hz. İbrahime (as) iman etmiş ve onunla hicret etmiş kişilerdendir. Sodom şehrine peygamber olarak görevlendirilmiştir. Bu kavim en aşağılık günahı işledikleri için helak olmuşlardır. Helak olmaktan sadece bu peygamber ve iki kızı kurtulmuştur. Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir? T.B.M.M. hangi tarihte nerede açıldı? Ev – oda sözcüklerindekine benzer bir anlam ilişkisi, aşağıdaki sözcüklerin hangileri arasında vardır? Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı nedir? Hangi seçenekteki sözcükler anlam bakımından diğerlerinden farklıdır ? '' Fridge '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Beni, vefatımdan sonra ziyaret edenler, yaşarken ziyaret etmiş gibidir. (Hadis-i Şerif) Bu hadise göre hac ibadeti için kutsal topraklara giden Müslümanlar aşağıdakilerden hangisini ziyaret etmeye önem verirler? İstiklal Marşı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ –(Güler.) Vaktiniz varsa hay hay! YOLCU – (Ağlamaklı) Yok, ne yazık ki vaktim yok. Çok geç kaldım. GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ - Çok geç kaldınız!ARABACI – Bey, hemen gidelim! Ben yıldız da gösteririm size!YOLCU – (Azarlar.) Görmüyorum dedim yahu, göz doktoru musun sen?Bu parçanın anlatımında aşağı-daki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? "O (Muhammed), Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzab Suresi, 40.ayet) Yukarıdaki Kuran ayetinde Yüce Allah, peygamber efendimizin hangi yönünü vurgulamıştır? Aşağıdakilerden hangisi sıfattır? Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen yayalara ait yol aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hafif yaralanmalardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre öğrenciler, ilköğretimin 1, 2 ve 3üncü sınıflarında yılda kaç saatten az olmamak üzere öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar? Kıblenin Kâbe olarak tayin edildiğini bildiren vahiy gelmeden önce Müslümanlar nereye dönük olarak namaz kılıyorlardı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir