S:1

Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmıştır?

Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmıştır? sorunun cevabı "Aynaya sırtını döndü. Üzerindeki narçiçeği rengi ceketi çıkarıp sandalyenin arkasına geçirdi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"Ali kendi semtinin futbol kulübüne üye oldu." Yukarıdaki cümlede hangi sebep yer almaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ altın” sözcüğü temel anlamda kullanılmıştır?   Talas Savaşında Arapları destekleyerek kazanmalarını sağlayan, ilk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlıların kuruluşunda önemli rol oynayan  türk boyu hangisidir?  “Divan-ı Hikmet” adlı eserin yazarı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme sanatı vardır? Trafik kazalarının oluşumunda en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarına aykırıdır? Bir gün başımdan kavak yelleri esti. Nasip kısmet deyip düştüm yollara. Az gittim, uz gittim;inişlerde ter dökerek yokuşlarda tırnak sökerek dere tepe düz gittim, üç köy çıktı uğruma. İkisi viran miran, birinin aslı var astarı yok. Aslı astarı olmayan köyde üç kuyu kazdım, üç kuruş kazandım. İkisi silik milik birinin de yazısı var, turası yok. Turasızı aldım, çarşıya daldım.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? Hz. Peygamber’in Medine’ye öğretmen olarak gönderdiği ve İslam’ın ilk öğretmeni unvanına sahip olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat vardır? I have ……..…. English since 10 a.m.  Aşağıdakilerden hangisi ısı ile ilgili yanlış bir ifadedir?  Alegorik bir eser olan “Kutadgu Bilig”de “anlayış”ı simgeleyen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?  Okulun olmadığı hafta sonu günleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Trafik işaret ve levhalarıyla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen birimlerden hangisi karşısındaki büyüklüğe ait değildir?  A)  B)  C)  D)  E)  Sağlıklı bilgisayar kullanımı düşünüldüğünde koltuğumuzun nasıl olması gerekmektedir.  TBMM'nin açılan ve kapanan ilk cephesi Doğu cep­hesidir. Bu cepheki savaş, Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması'yla sonuçlanmış, böylece Misak-ı Milli ‘de belirlenen doğu sınırı büyük ölçüde çizilmiştir.Doğu'da Misak-ı Milli sınırlarına ulaşılması aşağı-dakilerden hangisinin uygulanamayacağına bir kanıt olarak gösterilebilir?          Işık kirliliği ile İlgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Başak 36, Elif 14 yaşındadır. 6 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur? Verda’nın tahtaya yazdığı cümlelerin hangisinde iyelik eliyle yapılmış bir adıl vardır?  Çağdaş dünyada “ulaşım”, gelecektir. Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ülke kalkınmasına katkı sağlanması, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri, hava, kara ve denizde hızlı, güvenli, konforlu ulaşım sağlanması hedeflenmelidir. ---- Ulaştırmada çalışan yöneticilerin, planlamayı yürüten teknik personelin buna özen göstermesi gerekir.Bu parçadaki boşluğa düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Aragon kralının Kastilya kraliçesi ile evlenmesi sonucu İspanya’da Katolik Hiristiyan birliği sağlandı. Böylece Beni Ahmer Devleti yıkıldı.Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? Vitaminlerle ilgili;I.  Bitkilerde fotosentez reaksiyonları ile doğrudan üretilebilirler.II.  Bazı vitamin çeşitleri hayvanlarda öncül maddelerden dönüşüm reaksiyonlarıyla üretilir.III. Bazı vitamin çeşitleri proteinlerden sonra enerji kaynağı olarak kullanılırlar.ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıralandığında ilk sırada hangisi yer alır?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisine “-in” eki getirilirse, sözcükte ses değişmesi olmaz?   Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “dalmak” sözcüğünün zıt anlamlısıdır? Aşağıdakilerden hangisi kemik dokunun görevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi fosil sayılmaz?  78 – 40 = 3838 – 9 = 29şeklinde zihinden yapılan ifadenin işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekteki sözcük, sözlükte diğerlerinden önce gelir? The new student solved all the problems easily. She is - - - - than we think. Aşağıdakilerden hangisi orucun başladığı vakti ifade eder? Hz. Muhammed’e dedesini kaybettiğinden günden 25 yaşına kadar ona bakan ve ona ticareti öğreten kişi kimdir? Bir ürün alırken dikkat etmemiz gereken özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi dikkat etmemiz gereken özelliklerden değildir?  Her kültürel öge, bir başka kültür tarafından nesnel bir bakış açısıyla değerlendirilmelidir.Bu duruma karşıt olan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir ‘‘düşünce yazısı”dır? Aşağıdakilerden hangisi “cüz-i irade” kapsamındadır? I.Vergi verme      II.Seyahat etme      III.İlköğretimi bitirme       IV.Askerlik yapmaYukarıdaki verilenlerden hangisini veya hangilerini zorunlu olarak yapmalıyız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir