S:1

(I) Günümüzde karşılaştığımız birçok şey genleri değiştirilmiş bitki veya bakterilerden geliyor olabilir. (II) Hızla büyüyen somon balıkları, aşı üreten muzlar, karanlıkta parlayan kediler genleri değiştirilen canlılardan yalnızca birkaçı. (III) Şimdiye kadar canlıların genellikle bir veya iki geni değiştiriliyordu. (IV) Artık, bazı bilim insanları amaçlarına ulaşmak için büyük genetik değişimler yapmaya çalışıyor. (V) Yosunları otomobillere yakıt üretecek hâle getirmek gibi...
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde örneklemeye başvurulmuştur?

(I) Günümüzde karşılaştığımız birçok şey genleri değiştirilmiş bitki veya bakterilerden geliyor olabilir. (II) Hızla büyüyen somon balıkları, aşı üreten muzlar, karanlıkta parlayan kediler genleri değiştirilen canlılardan yalnızca birkaçı. (III) Şimdiye kadar canlıların genellikle bir veya iki geni değiştiriliyordu. (IV) Artık, bazı bilim insanları amaçlarına ulaşmak için büyük genetik değişimler yapmaya çalışıyor. (V) Yosunları otomobillere yakıt üretecek hâle getirmek gibi...Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde örneklemeye başvurulmuştur? sorunun cevabı "II ve V." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ilk insan ve ilk peygamberdir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tür (cins) adıdır? Aşağıdakilerden hangisi namaz abdestinin farzlarından biri değildir? Sayı doğrusunda m ve n tam sayılarının arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre bu sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisinde bulunan kemikler  yassı kemiktir? Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı yoktur?  Peygamberimiz hicret ederken yerine kimi yatağında bırakmıştır? ​ Atbaşı ve Kömür Çuvalı bulutsuları ................................... bulutsu çeşidine örnektir.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu kabın şeklini almaz? Aşağıdaki davranışlardan hangisi “Dünyada bir kul bir kulun günahını örterse kıyamet gününde Allah da onu örter.” hadisine uygun bir davranış değildir? I.  CH4II.  C2H6III.  C3H8Yukarıdakilerden hangileri hidrokarbon sınıfı bir bileşiktir? Kaya'nın kitap okumayı çok sevmesine …………. , arkadaşı ………… hoşlanmazdı.Noktalı yerlere sırasıyla hangilerinin yazılması uygun olur? Bir gün kaç saattir?  Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir? (I) Yazar, Türk öykücülüğü içinde yeni, özgün ve başarılı. (II) Türkçe’nin olanaklarını zorlaması, günlük dilde yeri olmayan kelimeleri kullanması onu yeni kılıyor. (III) Özgün bir üsluba kavuşturuyor. (IV) Bir de aslan payını ruhsal gerçeklerden çok öykü gerçeğine verseydi daha dört başı mamur öyküler okuyacaktık ondan. (V) Ruh çözümlemede kullandığı üslup hiçbir öykücünün ulaşamadığı bir başarı düzeyine sahip.Bu parçanın anlam akışının düzelmesi için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?  A: How - - - - milk do you need?B: I need a glass of milk. Oruç tutan bir kimsenin, akşam vaktinin girmesiyle birlikte yemeye başlamasına ne denir? Abdestin farzları şunlardır:1. ………………………2. Elleri dirseklerle beraber yıkamak3. Başın dörtte birini mesh etmek4. Ayakları topuklarla beraber yıkamakYukarıda boş bırakılan maddeye aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünya’nın Güneş etrafında dolanması sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşur? Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özelliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi hafif yaralanmadır? Aşağıda verilen;I. SantimetreII. SaniyeIII. CelsiusIV. TonV. AmperVI. Litrebirimlerinden hangileri SI birim sistemindeki temel birimlerdendir? “Doğru sözlü olmak “ ve “Güvenilir olmak “ anlamlarına gelen Peygamberlerin sıfatları hangileridir? Bir tiyatro gösterisi için birinci gün 1746 bilet, ikinci gün birinci günden 1348 bilet fazla satılmıştır. İki günde toplam kaç bilet satılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan kararlar arasında yer almaz?   Her gün düzenli olarak spor yapmalıyız.Spor yapmazsak daha çok hasta oluruz.Sağlıklı kalmak için yediğimiz şeylere dikkat etmeliyiz.Düzenli spor yaptığı için sağlıklıydı.    Yukarıdaki cümlelerden hangisi amaç-sonuç  anlamı taşımaktadır? Merkeze bağlı ve daimi bir ordu olan kapıkulu ocakları hangi hükümdar tarafından kurulmuştur? Bir iş yeri sahibi, çalışanlarının performansını artırmak için onlara bir konuşma yapmayı düşünmektedir.İş yeri sahibinin bunun için aşağıdaki türlerden hangisini kullanması uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarda yapılır? I. Deprem, bazı önlemler alınarak engellenebilir. II. Eğimli arazilerde ağaçlandırma çalışması yapılarak erozyon önlenebilir. III. Deprem öncesi alınacak önlemler zararı en aza indirir.Yukarıdaki doğal afetlerle ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış hecelenmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın değiştirilmeyecek maddelerindendir?   "4004" sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? Aşağıdaki karışımlardan hangisi farklıdır? Zeytinyağı-su karışımını aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ile ayırabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi Edison’un buluşudur? Küçük Antant, aşağıdaki hangi iki devlete karşı kurulmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir