S:1

I. Çok uzaklarda bir orman vardı eskiden. Bu ormandaki koca koca ağaçlar en yüksek kuleleri, en yüksek gökdelenleri bile gölgede bırakırdı. Uçurtmalar bile aşamazdı boylarını, ağaçlar göğe kadar uzanır giderdi.
II. Uzaklardan bakan küçük çocuklar, bu ağaçların tepesine tırmananların, ellerini uzatınca yıldızları tutabileceklerini sanırlardı. Ama kimsecikler tırmanamazdı o ağaçlara.
III. Oysa ormanın içinde korkmadan dolaşan bir adam vardı; yıllardan beri burada yaşardı, alışmıştı. En sık ağaçların arasında bir kulübede otururdu.
IV. Ağaçlara tırmanmak şöyle dursun, ormana girmeyi bile göze alamazlardı. Bir ürperti sarardı her yanlarını, korkarlardı.
Numaralanmış parçalarla anlamlı bir metin oluşturmak için hangileri yer değiştirmelidir?

I. Çok uzaklarda bir orman vardı eskiden. Bu ormandaki koca koca ağaçlar en yüksek kuleleri, en yüksek gökdelenleri bile gölgede bırakırdı. Uçurtmalar bile aşamazdı boylarını, ağaçlar göğe kadar uzanır giderdi.II. Uzaklardan bakan küçük çocuklar, bu ağaçların tepesine tırmananların, ellerini uzatınca yıldızları tutabileceklerini sanırlardı. Ama kimsecikler tırmanamazdı o ağaçlara.III. Oysa ormanın içinde korkmadan dolaşan bir adam vardı; yıllardan beri burada yaşardı, alışmıştı. En sık ağaçların arasında bir kulübede otururdu.IV. Ağaçlara tırmanmak şöyle dursun, ormana girmeyi bile göze alamazlardı. Bir ürperti sarardı her yanlarını, korkarlardı.Numaralanmış parçalarla anlamlı bir metin oluşturmak için hangileri yer değiştirmelidir? sorunun cevabı "III ve IV." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Günlük yaşamdaki mektubun bilgisayar ortamındaki karşılığıdır.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir? Kömür madeninin çıkarıldığı yerlerde genellikle aşağıdaki sanayi kollarından hangisi gelişir? (-11) + (+120) – (+115) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? “arka” kelimesinin karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılabilir? 272 sayısı hangi yüzlüğe yuvarlanır? Bir sorunla karşılaştığımızda ya da bir anlaşmazlığa düştüğümüzde aşağıdakilerden hangisini yapmamamız gerekir?  Salonu için halı bakan Ayşe hanımın, almak istediği halının boyutu hangisi olabilir? Bu haftanın verdiği Öğütleri  tutalım.Bir lira artırıp Kumbaraya atalım.Okulunuzda kutladığınız aşağıdaki belirli gün ve haftalardan hangisinde bu şiiri arkadaşlarınıza okuyabilirsiniz? Bir açısı 35 derece olan bir dik üçgenin diğer açısı kaç derecedir? Durduk, süngü takmış kâfir ayakta Bizde süngü yokBir hayret kızıllığı akardı üstümüzdenDehşetten daha çok Durduk, süngüsü düşmanın pırıl pırıl, Önümüze çıktı bir gündüz, bir gece Korku değil haşa Bir büyük düşünce.Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok kaç günü için yevmiye verilebilir? “Gerçekleşmesi istenen şey için emek vermeden yapılan dua, tarlasını ekmeyen çiftçinin ürün beklemesine benzer.”Bu özdeyişe göre, duanın kabulü için aşağıda verilenlerden hangisinin yerine getirilmesi gerekir? “Klor” elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi beden temizliğine örnek değildir? Asya’nın ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde başlayıp gelişen Türk edebiyatlarını birbirinden ayıran yalnızca şekil, muhteva ve gaye farklılığı değildir. Önemli bir faktör daha vardır ki bu, edebî eserin asıl malzemesi olan dilde ortaya çıkmaktadır.Bu parçada edebiyatın dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden hangisi vurgulanmaktadır?  Aşağıda verilen hormonlar gruplandırıldığında hangisi diğerlerinden farklı bir bezden kana salgılanır? Kurtuluş Savaşı’ndan sonra dünya devletlerinin Yeni Türk Devleti’ni resmen tanıdıkları antlaşma hangisidir? I- Ürünün TSE damgası II-Ürünün kalitesi III-Ürünün fiyatı IV- Ürünün reklamıBilinçli bir tüketici için,alışveriş yapar­ken yukarıdakilerden hangisi daha az önemlidir? 16 kalemin bir düzinesi satılırsa geriye kaç kalem kalır? Aşağıdaki sözcükler, sözlük sırasına konursa hangi sözcük önce gelir? Ahirette insanların bütün davranışları - - - - adı verilen adalet terazisinde değerlendirilecektir. Sonuçta iyilikleri fazla olanlar hemen, inançlı olup da kötülükleri fazla olanlar cezalarını çektikten sonra - - - - gideceklerdir. Kötülükleri fazla olanlar ile Allah’a ve - - - - gününe inanmayanlar ise - - - - gideceklerdir. Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki hangi kelimeler gelmelidir? “Müçtehit, içtihat ederek bir hüküm verdiğinde verdiği hüküm doğru ise iki sevap alır, hatalı ise bir sevap  alır.”Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmemiştir? 30 kişilik bir sınıftaki öğrenciler sıralara üçer üçer oturunca 1 tane sıra boş kalıyor. Eğer bu öğrenciler, sıralara ikişer ikişer otursaydı kaç öğrenci ayakta kalırdı? Peygamberimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bizim için öncelikli örnek değildir?  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını T. B. M.M. nin açılışı nedeniyle her yıl büyük bir coşku ile kutlarız.   T.B.M.M. ilk defa hangi tarihte açılmıştır? Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemde ülkede; bir tarafta geleneksel öğretime devam eden medreseler, diğer tarafta modern mekteplerle birlikte, askerî okullar ve çeşitli meslek okulları eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunu- yordu. Bunun yanında ülkede yaşayan gayrimüslimlerin açtıkları azınlık okulları da vardı. Bu okulların her biri kendi amaçları doğrultusunda eğitim yapıyordu. Bu karışık durum ülkede, düşünce ve bilgi birikimi yönünden farklı kuşaklar yetişmesine neden oluyordu.Bu parçadan, Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemdeki eğitim öğretim sistemi ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Sorunlarımızın çözümü kavuşması için ilgili kurumlara……………..vermek demokratik haklarımızdır.Yukarıdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalı? Hristiyanlıktaki tanrı inancını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? “Mescid-i Nebevi’nin bir tarafında üstü kapalı olarak yapılan yere ……………, burada barınanlara da ……………….. denilmiştir.” cümledeki boşluklara hangi seçenek gelmelidir? Şüphe kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi farz değildir? İklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez? Osmanlı Devleti  XIX. yüzyılda imzaladığı en ağır koşullar içeren antlaşma hangisidir? Orta Asya Türk sanatında kahraman, soylu kişi ya da hükümdarların mezarlarına veya anıtlarının yanına dikilen insan figürlü taş heykellere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir kişi ağzıyla anlatılmıştır? Akarsular tarafından derin yarılmamış geniş düzlüklerdir.Yukarıda sözü edinilen yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk nerede doğmuştur? Aşağıdakilerden hangisi dünyada modern anlamdailk demokrasi hareketi sayılmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir