S:1

(I) Bir eserden etkilenmemiz için yaratıcısının hayatta olması gerekmiyor. (II) Da Vinci çoktan aramızdan ayrılmış olsa bile ünlü tablosu ‘‘Mona Lisa esrarlı gülümsemesiyle bize bakıyor hâlâ. (III) Torunlarımıza ve onların torunlarına da taşıyacak aynı ifadeyi. (IV) Ete kemiğe bürünüp Yunus diye görünen ulu ozanımızın sesinin Anadoluyu dolaşmaya devam etmesi de bunun ispatıdır.
Bu metnin ana düşüncesi numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir?

(I) Bir eserden etkilenmemiz için yaratıcısının hayatta olması gerekmiyor. (II) Da Vinci çoktan aramızdan ayrılmış olsa bile ünlü tablosu ‘‘Mona Lisa esrarlı gülümsemesiyle bize bakıyor hâlâ. (III) Torunlarımıza ve onların torunlarına da taşıyacak aynı ifadeyi. (IV) Ete kemiğe bürünüp Yunus diye görünen ulu ozanımızın sesinin Anadoluyu dolaşmaya devam etmesi de bunun ispatıdır.Bu metnin ana düşüncesi numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir? sorunun cevabı "I." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre müsteşarlar hakkında yapılacak olan hazırlık soruşturmasını aşağıdakilerden hangisi yapar?  Mekke’nin en zenginlerinden ticaretle uğraşan Hz. Hatice, Hz. Muhammed (sav.)’in - - - - olmasından dolayı onunla ticari ortaklık yapmıştır. İnsanların Hz.Muhammed (sav.)’e olan güvenini şu sözleriyle ifade etmiştir: “Ey Muhammed! Sen iyi, doğru, güvenilir ve güzel ahlaklı birisin.”Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A marka yüzey temizleyici  kullanırken 2lt suya 1 kapak su dökülmesi öneriliyor. 5 lt su konulan kovaya kaç kapak yüzey temizleyici dökülmelidir?   I. Aynı grupta aşağıdan yukarı doğru metal oksitlerin bazlık kuvveti artar.II. Aynı grupta aşağı doğru inildikçe ametal oksitlerin asitlik kuvveti azalır.III. Aynı grupta aşağı doğru indikçe atom çapı artar.Periyodik cetvel için verilenlerden hangileri doğrudur?  Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Yerden 30 metre  yükseklikte uçan 0,7 kg’lık bir kuşun kütle çekim potansiyel enerjisi kaç joule’dür? (g=10m/s2) Doktorların hastalığımızın iyileşmesi için kullanmamız gereken ilaçları yazdığı kâğıda ne denir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin amcasıdır? Aşağıdakilerin hangisinde bilimi etkinlik olarak ele alan yaklaşımın temsilcileri birlikte verilmiştir? İklim çeşitliliği en fazla olan bölgemiz, aşağı- dakilerden hangisidir? Flash bellekte bulunan bir sesin sunuya eklenmesi için hangi yol izlenmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir? Kovaya 8 tam dolu şişe, 8 çeyrek dolu şişe ile su konuldu. Kovaya konulan su miktarı kaç şişedir? Allah’ın (c.c.) güzel isimlerine ne denir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi bulunmamaktadır?   1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretimin amaç ve görevlerinden değildir? Kur’ân-ı Kerim’in ilk sûresi aşağıdakilerden hangisidir? "Yağan yağmuru seyrediyoruz." cümlesinin kişisi hangisidir? 1.Mekke’nin fethi2. Hudeybiye Antlaşması3.Bedir Savaşı4.HicretNumaralanmış olaylar, oluş sırasına göre aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir fırıncı haftada 2350 ekmek sattığına göre, bir yılda kaç ekmek satar? Hz. Muhammed’e en çok karşı çıkan Ebu Cehil “Muhammed! Sana yalancısın diyemiyorum; ama bana göre senin söylediklerin doğru değil.” diyerek Hz. Muhammed’in doğru ve güvenilir olduğunu itiraf ederken çelişkiye düşmüştür. Allah bu durumu En’âm suresinin 33, ayetinde şöyle açıklamıştır: “Biliyoruz,onların dedikleri seni üzüyor, gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler, bile bile Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorlar.”Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, birden çok varlığı anlatır? Uras yapbozun önce 1/12 ’sini, sonra 3/12’ünü yapmıştır. Geriye 80 parça kaldığına göre, yapbozun tamamı kaç sayfadır? Bilimsel çalışma ve araştırmalarda aşağıdaki aşamalardan hangisine başvurulmaz? Tarlasına gerekli bakımlarını yaptıktan sonra buğdayını eken bir çiftçiye komşusu, “Bu sene mahsul istediğin gibi olacak mı?” diye sorduğunda çiftçi; “Allah’ın izniyle” cevabını verir.Çiftçi bu cevabıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmek istemiştir?  Hangisi güvenli bir oyun alanıdır? İslamiyet öncesinde kurulan Türk devletleri ve bunlara ait özelliklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Saat 10.45’te Ankara’dan yola çıkan Antalya otobüsü, 3 saat 58 dakika yol aldıktan sonra 25 dakika mola veriyor.Otobüs Antalya’ya saat 18.05’te vardığına göre moladan sonra kaç dakika yol almıştır? “Ödül” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Dilde yaygın olarak  kullanılmayan ve birbiriyle uyuşmayan sözcüklerle kurulan söz grubu ve tamlamalardan oluşan bağdaştırmalara “alışılmamış bağdaştırma” denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi alışılmamış bağdaştırmadır?  Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre nitelikli çoğunluğun arandığı durumlardan değildir? Hangi seçenekte Kuran-ı Kerim’in en kısa ve en uzun sureleri birlikte verilmişitir? Öğrenciler müzeye farklı bir yol kullanarak gittiler. Bizim ufaklık kilimin püsküllerini yolmuş.Bu cümlelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Steve  : I’m hungry, let’s go somewhere for lunch.Rick  :Okay, I have seen a new restaurant on the 2nd Street. Let’s try it.Steve  :- - - - .Rick  : Oh really? Then we had better go somewhere  else. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ve yurdumuzun işgalinin ardından yurdumuzu savaş yapmadan terk eden ülke hangisidir? İnsanların doğal ortamı değiş­tirmeleri sırasında ortaya çıkan olumlu etkiler aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? ​Bir dosyanın özelliklerinden dosyayla ilgili hangi bilgiye ulaşamayız?  “Beş parmağın beşi bir değil.’’ atasözü bize neyi anlatır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir