S:1

İnsan dar yerde geniş düşünemez. derler. Her kim söylediyse doğru söylemiş. Belki de beton yapılar içinde renkli oyuncaklarla oynayan insanın hayal dünyası bu yüzden zengin değildir.
Bu metindeki altı çizili cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır?

İnsan dar yerde geniş düşünemez. derler. Her kim söylediyse doğru söylemiş. Belki de beton yapılar içinde renkli oyuncaklarla oynayan insanın hayal dünyası bu yüzden zengin değildir.Bu metindeki altı çizili cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır? sorunun cevabı "Onaylama" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
__ is my aunt.Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na girerek;-Kaybettiği toprakları geri almayı-Ekonomik yaptırımlardan ve siyasi yalnızlıktan kurtulmayıhedeflemiştir. Buna  göre,  Osmanlı  Devleti'nin  aşağıdakilerden hangisini amaçladığı ileri sürülemez?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazımı yanlış yapılmış bir kelime vardır? İbni  Sina  “Kanun  fi’t  tıp’’  adlı  eseriyle aşağıdaki alanlardan hangisinde çalışmalar  yapmıştır? Bir bilgisayarın işlem yeteneği ve hızı aşağıdaki parçalardan hangisinin yeteneği ve hızıyla doğrudan ilgilidir? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu oluşmaktadır? You should be ashamed - - - -yourself for telling my secret. Öyle bir yere gitmek istiyorum ki her mevsim yağış görülsün.Büşra Sıla, aşağıdaki bölgelerden hangisine giderse söylediği özellikleri görebilir? “İnsanların ve tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğal çevremizi korumalıyız.” Diyen biri aşağıdakilerden hangisini korumayı önermektedir? Türkiye Selçuklu Devleti’nde mali işlerle hangi divan ilgilenirdi? faster / is / Bumper car / than / Roller coaster    1       2           3              4             5Numaralanmış kelimelerle anlamlı bir cümle kurulmak istendiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalıplaşmış bir ifade vardır?  Gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkeler arasında ticaret yoğunluğu fazla olmaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen ülkeler arasında ticaret yoğunluğu daha fazladır? Hangi cümlede anlamca birbirine zıt sözcükler birlikte kullanılmamıştır?  Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketinin yönü ............... doğrudur. Robert :Can I have a pizza, please?Waiter : - - - - ?Robert : I will eat here.Waiter : Okay, sir.Here you are. Hangi cümlenin eyleminde  “kendi kendine olma” anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi USB Belleğimizde bulunan bir filim dosyasının adresi olabilir? Tevfik Fikret için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi yedi kıtadan biri değildir? Güney Cephesi’nde yurdumuzu savunan kahramanlardan biri değildir? Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in doğumundan önce meydana gelmiştir? Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlardan biri değildir.  Halime, Ümmü Eymen, Fatma binti Esed, Süveybe. Yukarıda adı geçen kadınların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? I need a - - - -  of bread. “Sekbanıcedit” adlı ordu, hangiOsmanlı padişahı zamanında kurulmuştur? Aşağıdakilerin hangisi Tarih öncesi devirlerden değildir? Aşağıdakilerin hangisinde ‘kırmak’ sözcüğü ‘Kardeşinin bu davranışı beni çok       kırdı.’cümlesindekiyle aynı anlamdadır?   Aşağıdakilerden hangisi solunum yollarının sağlığını olumlu etkiler? Have you - - - - met a famous person? İlk yerli tiyatro eseri kime aittir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Derslik kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kur'an-ı Kerim'in her 20 sayfalık bölümüne ne denir?  Çevremizde çeşitli ağaçlar görürüz. Fakat bu ağaçların ortak özelliklerini yansıtan, o ağacı o ağaç yapan şey, yani ağacın asıl varlığı insanın zihninde mevcuttur. Düşüncenin dışında ve ötesinde bir nesnel dünya yoktur.Platon bu görüşüyle aşağıdaki kavramlardan hangisini temele almaktadır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek” görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kaza nedeni olabilir? 14, 5, 41, 23, 16, 9, 54 sayılarından oluşan veri grubunun ortancası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir özelliktir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir