S:1

‘‘Bırakmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ‘‘Bir işi başka zamana ertelemek anlamında kullanılmıştır?

‘‘Bırakmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ‘‘Bir işi başka zamana ertelemek anlamında kullanılmıştır? sorunun cevabı "Yağmurdan dolayı, gezmeyi haftaya bıraktık." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaklı bir insana yakışan bir davranış değildir? Utku bilgisayarı açarak ödevini yaptı. Hazırladığı ödevi yazıcıdan çıkararak, dosyasına yerleştirdi.  Ödevi bitince saatlerce telefonda oyun oynadı. Yemek saati gelince sofra kurmaya çalışan annesine yardım etti. Soğuması için dolaba koyduğu yoğurdu sofraya getirdi.Utku hangi teknolojik aleti, amacının dışında kullanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi taşınmış toprakların ortak özelliği olarak gösterilebilir? Sam  : I should speak German fluently by the end of this year.Adam  : You should - - - - . Aşağıdakilerin hangisinde “batmak” sözcüğünün cümlede kazandığı anlam ayraç içinde yanlış verilmiştir?  5x+10 TL si olan Tanju, fiyatı x+3  TL olan bir çikolata alıyor.Tanju’nun kaç TL parası kalmıştır? İzmir’in Yunanlılarca işgâlinin haksız olduğunu raporunda dile getiren yabancı gözlemci aşağıdakilerden hangisidir?  Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesine ne denir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki varlıklardan hangisinin sayısı birden fazladır?  Sınıf kitaplığında 33 hikâye, hikâyelerden 8 fazla masal kitabı var. Kitaplığımızda toplam kaç kitap vardır? Bize günümüzde basit gelen bazı buluşlar, yapıldığı dönemde insan hayatını kolaylaştıran büyük gelişmelerdi.Aşağıdakilerden hangisi buna iyi bir örnektir? Muaviye Dönemi’nde fethedilen Horasan ve Sind bölgeleri, idari bakımdan aşağıdaki yerlerden hangisine bağlıdır? Okul bahçesinde arkadaşınızla anlaşamadığımız bir durum olduğunda nasıl davranmanız uygun olur? “Sakın ha, yolda top .......” Cümlesinin sonuna, aşağıdaki kelimelerden hangisi gelirse anlamlı olur?  Psikolojide, 12-20 yaşlar arasında geçen ergenlik döneminin başladığı çağa verilen isim ve yaş dönemi aşağıdakilerden hangisidir? Bir kenarının uzunluğu 2a + 1 olan düzgün altıgenin çevresinin uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Genelde bir bilgisayarda C sürücü dendiğinde aşağıdakilerden hangisi anlaşılmalıdır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?  Maddenin ölçülebilir özellikleri ………………..ve hacimdir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A: What do we need for the cake?B: Buy - - - - sugar, there isn’t any left. Alevi-Bektaşilikte, evli olan iki kişinin aileleri ile birlikte dede huzurunda kurban keserek yol kardeşi olmaya söz vermesine - - - - denir.Cümlede boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir? “Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini hesaba katabilmek için önce onun duygu ve düşüncelerini anlamamız gerekir.” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Hemen şimdi bin lira kazanabilirdim ama birkaç gün daha beklesem bu kazancım ikiye katlana- caktı. Yalnız, beklediğimde şu an kazanacağım parayı kazanamama ihtimalim de vardı Babam bana, şimdi elime geçen fırsatı kaçırmamam ge- rektiğini söyleyerek “ - - - - ” öğüdünü verdi.Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir? Mıknatısın kutupları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı’dır. Şiirde anlam ikinci planda tutularak hissettirmek ve sezdirmek amaçlanır. Sözcükler arasındaki ahenk ön plana çıkarılır.Bu parçada sözü edilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Doğu ile batıyı birbirine bağlayan tarihi İpek Yolu’nda sadece ipekli kumaş ticareti değil, hayvan ticareti de görülmektedir.Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Halkla ilişkiler operasyonlarının yürütülmesi için asağıdakilerden hangisini yapmak kesinlikle zorunludur?  Tüyden hafif olurum böyle sabahlar; Karşı damda bir güneş parçası, İçimde kuş cıvıltıları,  şarkılar; Bağıra çağıra düşerim yollara; Döner döner durur başım havalarda.Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yazılı sınavların puanlamasında kullanılan tekniklerden hangisinin güvenirliği diğerlerine göre daha yüksektir? 1206 + 5799 > ▲ verilen ifadede ▲ yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? İlkbahar mevsiminde manavdan hangisi alınmalıdır? Bazı araştırmacılar, cirit oyununun eski Türklerde bir savaş manevrası olduğunu söylerler. Çünkü önceleri savaşlarda en etkili silah atlı savaşçıların elindeki mızrak ve gürzlerdi. Atlı savaşçılar, manevra yeteneği kazanmak için savaş öncesi eğitim- lerinde değnek kullanırdı. Cirit oyununun savaş oyunu sayılması bu yüzden.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? İçeriği ve etkileri dikkate alındığında Kurtuluş Savaşı’nın genelgeler ve kongreler döneminde ulusal egemenlik yolunda atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi­nin en önemli nedenlerinden biri son zamanlar­da kaybettiği Türk ve Müslüman halkın çoğun­lukta olduğu toprakları geri almaktır.Buna göre Osmanlı Devleti'nin almak istediği yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?   “337” sayısına en yakın onluk hangi sayıdır? Sindirim sonucu oluşan besin atıklarının,  safranın vücuttan dışarı atılmasını sağlayarak boşaltıma yardımcı olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?  Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ilk ordu hangisidir? Tıpkı ressamın renklerle, bestecinin seslerle yaptığı gibi şair de sözcüklerle bir dünya çizer. Şairin yalnızca kapısını açtığı bir dünyadır bu. Sözcüklerin imge dünyasının zenginliği kimi zaman uçsuz bucaksız bir anlam aralığı oluştururken kimi zaman da sözcükler söz dinlemez, annesinin elinden kaçan bir çocuk gibi şairin kaleminden kaçar gider.Bu parçada “sözcüklerin söz dinlememesi” sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir