S:1

DNA eşlenmesi sırasında gen yapısında değişimler olabilir.

DNA eşlenmesi sırasında gen yapısında değişimler olabilir. sorunun cevabı "Mutasyon" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki fiillerden hangisi istek anlamı taşımaktadır? 25' ten başlayıp üçer üçer sayarsak hangisini söyleyebiliriz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kabarmak”sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıda ki sözcüklerden soyuttur? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? "Bursa'nın her yeri cennetten bir köşedir." cümlesindeki altı çizili öğe aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdandır?  I-Su        II-Rüzgâr               III-İnsanlar            IV-Hayvanlar Yukarıda verilenlerden kaç tanesi bitki tohumlarının çevreye yayılmasında etkilidir? “ 5, 0, 6, 9, 2 ” rakamlarını birer kez kullanarak en küçük beş basamaklı doğal sayı yazılırsa bu aşağıdakilerden hangisidir?  Günde 24 litre süt veren bir ineğini sütü 3 eşit kovaya dolduruluyor.Bir kova süt kaç litredir? I- İl özel idarelerII-BelediyelerIII-KöylerIV-İlçelerYukarıda yer alanlardan hangileri yerel yönetimlerdir? Hz. Peygamberin aşağıdaki davranışlarından hangisi Müslümanlar tarafından öncelikli olarak örnek alınmalıdır? İnsan  Hakları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (6 x 100) + (4 x 1) şeklinde çözümlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların korunması için alınacak tedbirlerden değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri vardır? Aşağıdakilerin hangisi peygamberlerin Özelliklerinden değildir? Tamamı veya bir kısmı sadece yayaların kullanımına ayrılmış, taşıt trafiğine kapalı yola ne denir? Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahate çekilmiyorlar ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir? Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele sürecinde faaliyet gösteren kitle iletişim araçların- dan biri değildir? “Selin, gözleri bağlı olarak  maddeleri kokluyor.” Hangi maddeyi kokusundan tanıyamaz? Hemşireler Haftası ne zaman kutlanır? Bir dönemdeki sosyal, siyasi, idari, adli, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticari hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlayış ve zevk bütününe ne ad verilir? Kurbanda kesilecek sığır, manda gibi hayvanlar kurban edilecekse en az …………… yaşını doldurmuş olması gerekir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. ....................... Ve lemyekün lehû küfüven ehad."İhlas suresinde boş bırakılan yer aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doldurulursa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur? Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır? Allah zat ve sıfatı ile sonradan yaratılmış olan hiçbir şeye benzemez.Bu tanım Allah’ın sıfatlarından hangisine aittir? Şehir içinde bir yerden bir yere gitmek için ekonomik olması açısından aşağıdaki araçlardan hangisi tercih edilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dini ifadelerden birisi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılmış bir sözcük vardır? “İllerin idaresi - - - esasına dayanır.”5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Son Osmanlı mebuslar meclisinin kapatılmasıTBMM’nin Ankara’da açılmasıAmasya GenelgesiMisakı Milli’nin Kabulü Yukarıda verilen olaylar biri diğerinin nedeni yada sonucu olarak sıralandığında hangisi dışarıda kalır?   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır? Belli bir sanat anlayışında, belli değer ölçülerinde birleşmeyi değil, bireysel özgürlüğü ve bunun sonucu olarak da çeşitliliği savundular. Her biri yalnız kendi duyuşuna, kendi beğenisine göre bir güzellik yaratma çabasındaydılar.Yukarıda sözü edilen dönem ve sanat anlayışları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 2x + y = 44x - y = 14 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Kalemimi ucuza aldım.” cümlesi ne anlatıyor?  Aşağıdakilerden hangisinde bir isim tamlamasında tamlayanla tamlanan arasına başka bir sözcük girmiş?   Pirinç ile küçük taşları ayırmak isteyen bir kişi aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi kullanmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir